بارها امثالهم در اکانتهایمان اشاره کرده ایم بعد از ده‌ها سال دیگر نه انگیزه کسب شهرت و منفعت مادی داریم و نه نیازی بدان، کار و ممر درآمد امثالهم از راه کار فنی است، خدا را شکر حتی بیکار بشو مان قدر از مال فانی دنیا داریم که نیازی نداریم برای زنده‌مانی تن به کثافت‌کاری مزدوری و مواجب‌بگیری فلان نهاد جاسوسی یا تبلیغاتچی هر کشور و حکومتی مجبور شویم، برای امثالهم فرقی ندارد اصللا همین امروز کشور و مردم ایران از بین بروند و یا فلان کشور، اما از نظر وجدان پاک انسانی و خیرخواهی و حس و نسبتی به ایران دارم و برای صلح جهانی و خیرخواهی و جبران خطاها در پیشگاه آن چیزی بعضی خدا می‌گویند، دیدگاه حقوق بشر علی رغم مشکلات شخصی که بخشی اش در اشتباهات متعدد تایپی و نگارشی نمودار دارد، باز هم بر روش خاص بدیهه‌نویسی و ارائه مطلب بر اساس جهان‌شمولی اخلاقی و عقلانی اقدام می‎کنم، که نه نیاز باشد خودم ثابت کنم در نیت خبر و نه رفرنس، آن قدر مطالبم بدیهی و بر اساس واضحات عقلی و اخلاقی است که شخص مخاطب فقط از حداقل شعور و معرفت و وجدان پاک برخودار باشد اهم مطالبم می‌پذیرد و هر چند ممکن است در برخی جزئیات دچار اشتباه بشوم، همیشه آماده قبول اشتباه و عذرخواهی و تصحیح و حتی تغییر کلی هستم.

اینکه ناشناس مطالب منتشر کنم، تنها بیم امنیت نیست، اساسا دیگر ارزشی ندارد شهرت و معروف شدن برای امثالهم، بارها گفته ایم هر کس آزاد است از مطالب ما استفاده کند، حتی عینا کپی پپیست کند!، یا تغییر بدهد، نه نیازی به ذکر منبع دارد و نه اجازه، آزاد و آزاد باشند در استفاده مطالب امثالهم، اینها معارف و دانش ارث رسیده از گذشتگان به ما است و ما تنها ادای دین به بزرگان علم فرهنگ و ادبیات و هنر می‌کنیم. اینها متعلق به همه بشریت است، امثالهم برخلاف فتنه برانگیزان امپرالیست‌های غربی نیستیم به نام ادعای خدمت به تمدن و فرهنگ، سازمان مشکوکی به نام یونسکو درست کنند و با حقه ثبت میراث ناملموس، در حوزه‌های تمدنی-تاریخی همجون ایران‌زمین، کارهای اهریمنی کنند به اسم ثبت میراث ناملموس و کشورهای جداکرده و تازه تاسیس از حوزه تمدنی-تاریخی ایران (کهن‌ترین تمدن و کشور و مردم دارای یکجانیشنی اجتماعی و دولت‌داری در تاریخ بشریت جهان)، مردم و حتی برخی اهل فرهنگ و علم ادب کشورهای همسایه و پیرامون منطقه ای ایران را به جان هم به اندازند از برای ثبت مثلا نام ابن سینا و مولوی و غیره!

این شیطنت یونسکو مشکوک و محافل پشت صحنه امپرالیستی را متاسفانه حاکمان و حتی اهل عالم فرهنگ و هنر و ادبیات این کشورها متوجه نشده و فریب خورده اند. یونسکو امروزه عامل اهریمنی شده برای ضدیت با فرهنگ و علم بشری!، مانند سایر نهادهای بین الملیی که برساخته و مبدعشان حکومت‌های حوزه امپرالیسم غرب است، امروزه ثابت شد از فدراسیون‌های ورزشی و المپیک ورزشی تا المپیادهای علمی و از نهادهای مالی به بهانه مبارزه پول‌شوی (FATF) و تسهیل در تجارت مانند سوئیفت , بانک جهانی و صندق بین المللی پول و حتی صلیب سرخ و… همگی در جهت مطامع نامشروع و ناحق امپرالیست غربی هستند، بارها اثبات شد این نهادهای ابزارهای سیاسی بازی و جاسوسی و اطلاعاتی و زمینه‌سازی تروریسم تا تحریم‌های ظالمانه و جنایتکارانه علیه مردم کشورهایی است که حاکمانش سر ناسازگاری با امپرالیسم غربی دارند، در این میان حتی تحریم کالاهای بشردوستانه مانند مواد غذایی و دارو فروگذار نیستند در جنایت علیه بشریت!

هیچ وقت علاقه نداشتیم که به ما بگویند مهندس (همیشه ترجیح می‌دادیم خودمان را کاگر فنی معرفی کنیم، زمانی هم تدریس می‌‌کردیم، به همان عنوان مدرس اکتفا کرده ایم و حتی خودمان معلم یا آموزگار معرفی نمی‌کردیم، و دوستان و دیگران هم منع می‌کردیم امثالهم را مهندس یا معلم خطاب کنند)، اما در سال‌های اخیر دیگر کار تدریس و حتی عملی اشباع شده ایم و دیگر علاقه هم به بیشتر مال‌اندوزی از برای پشتوانه سر پیری نداریم، خدا را شکر در هر وضعیت زنده‌مانی داریم تا کی قسمت شود دار فانی بدرود گوییم. اما از وقتی فساد آموزشی در ممالک عقب افتاده در جاهایی بودیم و دیدیم بویژه در خاورمیانه و مشاهدات شبیهش در ایران، حقیقتا بیزار شدیم از تدریس، فساد آموزشی در ایران بیداد می‌کند و بیش از پیش منفور شدیم که کسی امثالهم مهندس یا معلم خطاب کند!

اگر روزی از روی تواضع در برابر عظمت علم استادان و بزرگان علم و هنر و ادبیات بود، امروزه از احساس ننگین بودن وضعیت دانشگاه و از مراکز ابدائی تا متوسطه و اوجش فاجعه مدرک‌فروشی در مراکز مهارت‌آموزی و دانشگاه‌های فنی و علوم تجربی، دیگر ننگ است بر امثالهم خودمان را مهندس و معلم عنوان کنیم، دیگر مهندس و دکتر و معلم خطاب کردن بر اهل علم و فن و هنر و تدریس ننگ است در کشورهای نظیر ایران، از وقتی مشتی اقلیت متظاهر به پول و پارتی و سوءاستفاده قوانین و آیین‌نامه‌ها و روش اداره مراکز آموزشی و خصوصی‌سازی بد، تبدیل به مراکز مدرک‌فروشی و عنوان دکتر و مهندس‌فروشی شده اند.

هر چند خود فساد آموزشی معلول فسادهای بزرگتر در ایران است و نتیجه چنبره مافیا بر سیستم آموزشی ایران با ترویج مدرک‌گرایی و عامدا هر چیزی به داشتن مدرک دیپلم یا مدرک دانشگاهی کردن! وقتی در کشوری برای گرفتن شغل ساده و البته بجایش خودش شریف و مفید همچون نظافت‌چی و آبدارچی تا باجه‌دار بانک و نگهبان و غیره و حتی کاگر ساده، مدرک دیپلم با دانشگاهی برای استخدام مجبور کردند مردم عادی را، این فتنه ضد علمی و ضد انسانی نتیجه اش منتهی به فساد آموزشی و مدرک‌فروشی می‌شود. پروژه فساد آموزشی در ایران چندین سر اهریمین دارد، یکی اش برمی‌گررد به فساد فعالان حوزه تبلیغات و هنربندان تولیدات سینمایی و تلویوزیونی و نمایشی، با تبلیغ دروغین اینکه هر مهندس و دکتر بادش داری شخصیت و منزلت است… این شد که ضرب المثل‌های انتقادی ایرانی نیز بروزرسانی شد!

اگر روزی می‌گفتند: عینک سواد نمی‌آورد، امروز می‌گویند مدرک سواد نمی‌آورد! و بهتر بگوییم شعور و معرفت و اخلاق و عقلانیت، صرفا با رفتن به مدرسه و دانشگاه دیگر دست یافتتنی نیست، مهم مطالعه‌گری و اندیشه‌ورزشی و پژوهش‌گری است.

اما به دلایل علاقه شخصی و اینکه تنوع بشود از کار امور فنی، از بیش سی سال پیش بخصوص به مطالعات معارف (علوم) انسانی و بیشتر در حوزه‌های تاریخ و جغرافیا و لاجرم سیاسی بویژه اقتصاد سیاسی علاقه وافر داشتم، اما در سال‌های اخیر تلاش کردم در حوزه حقوق مطالعاتم بیشتر و گسترده‌تر کنم،‌ این مطالب شاید دیگران گفته باشند، اما برای چندمین بار به لحاظ اهمیتش، اینکه در اخبار دیدم باز حاکمان اغلب کم‌شعور و شاید بسیاری‌شان نفوذی ضد ایرانی با مزدورانشان در مجلس و دولت یکدست ولایی ج.ا همچنان بر تئوری شکست خورده نگاه راه حل را در اولویت اول دادن به قضیه اقتصادی در ابربحران در حال وقع ایران، یعنی ابربحران سیاه چاله جمعیتی، مثلا دادن وام ازدواج دانسته و قانون تصویب می‌کننتد، ضمن اینکه این کار یهوده است، موجب بروز مفاسد عظیم در نهادهای بانکی و تشدید بحران کسری بودجه و خلق نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود، در راستای لجباری یا خیانت به پیشنهادهای مکرر امثالهم که بودجه ۱۴۰۲ یا کاهش دهند نسبت ۱۴۰۱ و یا لااقل فریز کنند بجز مورد مهم بحث تجهیز و بروزرسانی و مدرن کردن نیروهای مسلح از نظر کیفی آموزش و کفی و کمی تجهیزاتف نه افزایش نفرات، که اکون با مازد نیروهای سربار روبرو هستیم! آن قدر نیروهای سرباز در قوای مسلح مازاد است که این بیچارگان را به کارهای حمالی و علافی وا می‌دارند! سوءاستفاده برخی فرماندهان فاسد از نیروی سربازها به عنوان کارگر در پروژه‌های پیمان‌کاری و کارتکس زدن جعلی و گرفتن پول از دولت و به جیب زدن! آری فساد سیستماتیک در اعماق لایه‌های اجتماعی تا امنیتی نفوذ پیدا کرده است!

پول‌هایی بایست صرف خرید تجهیزات و تعمیر و آماده‌سازی شود یا افزایش کیفیت نیروی انسانی، هدف غارت و یا پروزه‌های تبلیغاتی به اسم مذهب و فرهنگ می‌شود!

یک بخش مشکلات حقوقی، همین مسئله هدف‌گیری اختصاص بودجه است. اما مسائل حقوقی در سیاه چاله جمعیتی، به نقض آشکار قانون اساسی یعنی اصل مربوط به آزادی بیان و عقیده و عدم تفتیش عقیده است، یکی زیان‌های غیر جبران نقض این اصل مترقی (از معدود اصول مترقی قانون اساسی ج.ا)، آسیب جدی به تسهیل و ترغیب و افزایش ازواج است!

بارها گفتیم که نقض اصل ممنوعیت تفتیش عقیده، موجب شده اقلیتی از ناباوران و به اصلاح خودم “ناپیروها” که بضاعت مالی و موقعیت مهاجرت داشته به خارج ایران و کشورهای عمدتا امپرالیسم غربی بروند! چرا لااقل در همان کشورهای امپرالیسم غربی حق ازادی عقیده در ظاهر رعایت می‌کنند و مثلا برای تحصیل یا استخدام یا گذرنامه و ازدواج مجبور نیستند به یکی چهار دین رسمی (اسلام، مسیحی، کلیمی، زرتشتی) در ج.ا اعتراف کنند! به راحتی هر زوج (زن و مرد مجرد) به یک دفترخانه ثبت ازدواج رفته و ازدواجان ثبت می‌کند و نماینده قانونی دولت آنها زن وشوهر اعلام می‌کند بدون خواندن خطبه عقد اسلامی یا حتی پرسیدن که به چه شرایطی ازدواج کردند، فقط ثبت ازدواج و اعلام زن و شوهری رسمی از نظز قانون برای برخورداری ازمزایای قانونی ازدواج وفرزندآوری!

من برای اینکه این نوع ازدواج را با ازدواج سفید اشتباه نگیرند، اصطلاح ازدواج قانونی آزاد نام‌گذاری کردم، از نظر امثالهم اصلا چیزی به نام حرام‌زادگی از منظر طبیعت خدایی وجود ندارد، وقتی دو مرد و زن تصمیم می‌گیرند بچه‌دار شوند فی ابداهه از حق طبیعت خدایی شان استفاده کرده و بچه آنها حلال زاده است، اصلا هیچ بچه ای حرام به دنیا نمی‌آید، همین که مادری نطفه بچه ای در رحمش نگه‌داری کرده با میل خود او وضع حمل می‌کند، آن بچه حلال زاده است و اصلا چیزی به نام حرام‌زادگی نه وجود ندارد و نه اطلاق حرام‎‌زادگی به کسی مجاز است و نه گناه هیچ کسی است که مثلا چون مادرش آبستن شدنش در اثر ثبت ازدواج رسمی با مردی بوده!

من قصد تشویق به ضد اخلاقیاتی مانند خیانت متاهلان به همدیگر ندارم و با تشویق به هرزگی و تنوع طلبی و کار ناپسند چند همسری که موجب بی عدالتی جنسی شده و محرومیت معمولا مردهای فرودست و کمتر جداب می‌شود! نه هرگز! حتما بایست راه‌هایی برای جلوگیری و محدودیت چند همسری باشد و قبل درک است به درست یا غلط (تحریف و اغراض عناد با اسلام) تنوع طلبی در پوشش چند همسری و متعه رواج دادند، شخصا با مطالعه به این نتیجه رسیدم به بیشتر این احکام مدنی و حقوقی اسلامی که امروزه مورد نقد معاندان و منتقدان اسلام است، از نوع وضعی معطوف به زمان خودش بوده شامل ناسخ و منسوخی است، حتی می‌توان با ترفند حق قبولیت زن اول، جلوی سوءاستفاده در تعدد زوجات مردان متاهل گرفت، به قول بسیاری مراجع شیعه، اساس متعه و یا صیغه موقت، برای مردان مجرد ناتوان  یا نامتمایل به ازدواج دائم است و نه برای مردان متاهل، براحتی می‌توانند حکم بدهند مردان متاهل حق متعه و ازدواج موقت ندارند! اینها گفتم برای پیروان اسلام تشیع است، آن که ناباور به اسلام تشیع است، برایش موضوعیت ندارد.

کسانی فحاشی می‌کنند کار زشت و ناپسند اخلاقث  می‌کنند و اما از نظر من کسی به کسی تهمت حرام‌زادگی می‌زند، تنها فحاش نیست، بلکه یک مجرم حقوق بشری است! یعنی فرد فحاش، عملا حق حیات برای فرد (به نظرز او حرام زاده) قبول ندادر!، این خیلی عجیب است کسانی که خودشان مدعی خداپرستی و اخلاقیات و حقوق بشر می‌دانند تولد کسی حرام بدانند! مادر ان فرد به حکم حق طبیعی خدادای او را آبستن و به دنیا آورده، اما کسانی بخاطر خرافات دینی یا تعصبات نژادی و بی‌فرهنگی و بی‌شعوری به دنیا آمدن او را حرام می‌دانند! و بعضی از آنها در حکومت‌ها قدرت تصمیم گیری قانونی دارند حتی حاضر نیست به این شخص شناسنامه بدهند و او ار حقوق بدیهی- که حتی در قانون اساسی ج.ا و سایر کشورها تصریح شده- یعنی حق شهروندی و داشتن شناسنامه و مزایا حقوقی آن محروم می‌کنند! از جمله عوارض محرومیت از حق تحصیل و محدودیت در اشتغال و مسافرت و خروج به خارج کشور و غیره!

اما این یک بخش مهم است در پیشنهاد ایجاد ازدواج آزاد قانونی، که میلیون‌ها نفر که اندک بضاعت مادی دارند و یا می‌هواهند دو فرد زن و مرد مجرد ازدواج کنند حتما باید معترف به یک از چهار دین کنند!، البته اعتراف مسلمان زاده به سه دین دیگر، خودش خطر حکم ارتداد و مرگ دارد! عملا میلیون شخص- که چه بسا اکثرشان انسان‌های نرمال و ملتزم به زندگی قانون مند و زندگی از راه کار و روزی حلال و زندگی اخلاقی هستند- محروم می‌شوند از ادزواج چون حاضر نیستند مرتکب ریا و دروغ بشوند و چون توان مهاجرت به بلاد به قول خزمذهبی ج.ا یعنی بلاد کفر و اپرالیستی ندارند، مجرد باقی می‌مانند و در نهایت یا با رابطه غیر سمی وی ا در تنهایی و بدون فرزندآوری از دنیا می‌روند! این یکی از انبوه تراژدی‌های یک حکومت تئوکراسی و دینی در قرن ۲۱ است! که امثال ج.ا و طالبانیسم و گروهک‌های افراطی پان‌اسلامی دنبالش هستند!

برآورد تخمین من از قربانیان این نقض حقوق بشر بدیهی در ایران، امروزه ۶ میلیون نفر است بزودی در عرض ۵ الی ده سال آینده بیشتز از ۲۰ میلیون نفر خواهید رسید و برآورد تخمینی ام از دست دادن فرصت احتمالی ۳۰ الی ۵۰ ملیون نفر زادولد است! و در پایان قرن ۲۱ ایران با اکثریت قاطع چند ده میلیون مجرد و کهن سال و از کار افتاده و میلیون‌ ها تن انسان مظلوم مبتلا به بمیاری‌های مقاربتی تا روانی مواجه خواهد شد و که علاوه بر ضربات مهلک بر اقتصاد، سیستم بهداشتی و درمانی و امنیتی ایران را ویران خواهد کرد!

در اولین مطلب با اکانت “به مردم” هر چند من به حکم گزاره سعدی که گفته: دروغ مصلحت انگیز بهتر از راست فتنه انگیز است، پیشنهاد داده ام برای برخودرای از حق طبیعی این قبیل افراد تظاهر به اسلام کنند چون حکومت ظالم به صرف مسلمان زادگی قبول نمی‌کند آنها مثلا به عنوان یک بلاتکلیف یا آتئیست یا ندانگرا حق ثبت ازدواج بدهد! اما بعد از گرفتن حق ثبت ازدواج به هر عقیده و آیین که مایلید عمل کنید، چرا در بحث ادزواج و مورد مهم باوری و فرزندآوری، قضیه زمان مهم است، نمی‌شود مثل همنی ۴۴ سال عمر ننگین ج.ا صبر کرد تا این حکومت چ.ا تغییر یا براندازی شود!، خدایی نکرده همچنان این قماش خرمذهبی ضد بشری فعلی ج.ا تا ده سال دیگر در حکومت باشند، شما دگراندیشان مسلمان‌زاده ممکن است به سن تجرد قطعی و ناباوری برسید!

مطالب تکمیلی، از اکبر گنجی تا پان ها، به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!

 

چه فعلا با همین قانون ثبت آزاد ازدواج تشکیل خانواده و فرزندآری بدهند، اما با دین یک ورژن اصلاح‌پذیر و منعطف از اسلام (شخصا معتقدم شیعه اصیل همان سکولاریزه و منغطف است و این متعصبات شیعه تحت تاثیر و رقابت شیطانی با سلفی های سنی آن را تحریف کردند و فاجعه حکومت ج.ا بودجودآوردند!)، دوباره به اسلام تشیع برگردند! یک ناباور به اسلام یا تشیع ممکن در جوانی ناباور یا بلاتکلیف و حیران شود، و اما در میان‌سالی یا پیری برگردد، اما اگر زمان ازدواج و فرزندآوری اش از دست بدهد هم ظلم غیر جبرانبر او رفته و هم بر نیاز کشور برای جوانی و تامین نیروی کار و فرصت‌های مهم اقتصادی.
ازدواج خودش موتور و محرکه چندین شاخه اقتصادی است و مستقیما در رونق و افزایش تولید کالا و خدمات از مَسکن تا جهاز و لوازم خانگی و صنایع و صنوف از عکاسی و تزئنات و سفره چینی و تبلیغات تا تالار و هتل‌داری و گردشگری و غیره تاثیر مثبت عظیم دارند. این نکته نه تنها اقتصادان‌ها، بلکه خود مردم عادی و کسبه و تجار می‌دانند نقش افزایش ازدواج و فرزندآوری در بهبود و توسعه اقتصادی کشورها.

اما این تراژدی مسئله حقوقی تنها به “ناپیروها یا ناباوران مسلمان‌زاده” ختم نمی‌شود، به حتی مسلمان زادگان پیروی اسلام اعم مذهبی تا غیر مذهبی هم رسیده، قضیه انحراف عظیم اجتماعی-فرهنگی مهریه، امروزه آفت و بلای ازدواج در ایران شده است.

چندین سال پیش بر اثر نفوذ عقاید فمنیستی و شاید نوفذی‌های معاند موجودیت ایران (نه فقط معاند اسلام یا معاند ج.ا)، بدون در نظر گرفتن واقغیت‌های اجتماعی-اقتصادی ایران، قانونی تصویب کردند که د رهنگام طلاق از سوی مرد، نصف اموالی از زمان ازدواج مرد به دست اورده بایست به زن بدهد!، در ظاهر این قانون متاثر غربگاریی و فمنیستی، به نفع زنان بودف اما در حقیقت بلای حقوق زنان و هم مردان و در نهایت کاهش انگیزه ازدواج شد و حتی د رمورادی واقعا نیاز به طلاق بود، مردها بخاطر زیان سنگین حاضر به طلاق نمی‌شدند!، خدا می‌داند برای همین مهریه‌های سنگین و این قانون نصفیت اموال مرد، چه جنایت‌ها و چه خیانت‌ها و چه ظلم‌ها و چه اتلاف عمر و چه زندان رفتن‌ها و چه بخت زندگی نرمال از زن‌ها و مردها گرفته شده است!

اما امثالهم پیشنهاد دادیم سالهاست می‌گوییم این قانون نصفیت را تصویب کردی (بر فرض منصفانه باشد)، لااقل مشروطش می‌کردید به محدودیت در مهریه، یعنی اگر آخوندهای بزدل که در هر کار نامربوط و غیر تخصصی حرافی و حکم داده، و بلا و مصیبت بر مردم نازل کرده و می‌کنند، این قدر شعور و شهامت نداشته (با آن همه ادعا در فقه پویای شیعه ولایی) همین ترفند بزنند بر حل مسئله مهریه‌های سنگین.

امثالهم با منطق و عقلانیت خودشان که قبول دارند، یعنی اولا آخوندها بقیه مسلمان‌ها معصوم نیستند و مقام معصومیت و متربه معنویت آنها بالاتر پیامبر اسلام دخترش که بیشتر نیست، پس وقتی پیامبر مهریه دخترش پانصد درهم نقره قرار داده، لااقل به تبعیت به سنت پیامبر عمل کرده و مهریه سقفش د رمرهیه دختر پیامبر اسلام قرار بدهید، اگر باز عقل ناقص و قفل شده تان کشش ندارد جرئت کنید، آن را به همین قانون غرب‌گرا و فمنیستی خودتان مشروط می‌کردبد که هر زنی می‌خواهد از قانون نصفیت بهره ببرد سقف مهریه اش مهریه دختر پیامبر باشد.
هر چند واقعا به منطق بدیهی خود اسلام‌گراها در پیروی سنت نبوی اتکا کنیم، اساس مهریه بالاتر از مهریه دختر پیامبر، تضاد دارد با ادعای پیروی از سنت نبوی!

بله، ۴۴ سال است حکومت مدعی فقه پویا شیعه ولایی، این کار مهم برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری برنداشته و عملا کشور ایران وارد ابربحران ساه چاله کاهش و پیری جمعیت کرده است! حالا چه کسانی معاند ایران یا معاند اسلام هستند؟!

از نظر امثالهم، مسئله حقوقی ازدواج مهم‌ترین و اولین مسئله است، بعد مسائل و انحطاط اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی مانند دنیاپرستی (چشم و هم چشمی، استکبار و تفاخر و اشرافیت زدگی و ریاکاری و…) است و اخر سر مسئله اقتصادی، تا زمانی این مسائل حقوقی و بعدا اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی حل نشود، با وام دادن ان هم از جیب فرودستان با کسری بودجه و تبعیض و… قبل حل شدن نیست.


 

راه نجات ایران و ایرانیان، ایرانی بودن است، مبنای حکمرانی، مردمی بودن و بر پایه منافع ملی، دمکراسی و حقوق بشر و عدالت، بی‌طرفی در منازعات خارجی، رابطه متوازن با غرب و شرق و… در جهان

درباره کشور چین، واقعا ابراز تاسف دارد، حکومت چین اشتباه استراتژیک کرد در بی احترامی به تمامیت ارزی ایران و بدتر برای منافع کوتاه مدت، به کشورهای متحد و حتی مزدور امرالیسم اروپای و یانکی و غربی اعلام سرمایه گذاری کرد، در حالی که کشورهای مستقل از امپرالیسم اروپا و یانکی می‌توانند تمام نیازهای صداراتی و وارداتی چین پوشش بدهند و از جمله سوخت فسیلی گاز و نفت، فقط سه کشور روسیه و ایران و ونزوئیلا می‌توانند تمام نفت و گاز و همه مواد اولیه معدنی و کشاورزی چین تامین کنند، عملا با تخفیف بالا! کار چین یک اشتباه استراتژیک بود و آثار این خیانت را خواهد دید، اولین زیانی که چین خواهد دیدف بیش از پیش وابسته امپرالیسم غربی خواهد شد و بیشتر وبیشتر استقلالش از دست خواهد داد، در نهایت دار مکافات دنایی، خودش چین خائن مجازات می‌کند، بزودی و در آینده نزدیک چین به سرنوشت کشورهای قربانی امپرالیسم غربی دچار می‌شود، از جله بزودی تجزیه و دچار چنگ داخلی خواهد شد.

توحش هسته ای توسط غربیان (امریکا، اتحادیه اروپا، اسرائیل و..)، رذل‌های غربی و مزدورانشان شده اند مدعی قانون و حقوق بشر!


برای آگاهی و روشن بینی بیشتر از مطالب نگارنده دیگران، حتما مطالب قبلی مطالعه فرمایید.

اسراییل دارای صدها سلاح هسته ای چون عضو “ان پی تی” نیست، امکان بازرسی از آن وجود ندارد. ایران فاقد سلاح هسته ای و عضو “ان پی تی” تحت شدیدترین بازرسی ها، به همین دلیل تحت شدیدترین تحریم های تاریخ هم هست. یک بام و دو هوایی جهانی.

گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: این سوال مهمی است که من وقتی به ایران یا خاورمیانه می‌آیم از من می‌شود. آژانس بازرسی‌ها را براساس توافقاتی که با کشورها دارد انجام می‌دهد و درباره موضوع ایران نیز همینطور چون ایران عضو NPT است. از جامعه ایران می‌خواهم درک کند که ما بر اساس این توافقات بازرسی‌ها انجام می‌دهم. من نمی‌توانم بر اساس تمایل شخصی یا دلخواه خودم از جایی بازررسی کنم. درباره اسرائیل و برخی از دیگر کشورهایی که عضو NPT نیستند این امر صدق نمی‌کند. در پایان باید بگویم که همه کشورها در جهان عضو NPT بشوند

https://www.instagram.com/akbarganji60


 

اولویت اول چیست؟، مردم و ج.ا برای حفظ ایران باید چه کاری بکند؟

در مطلب قبلی یک سری پیشنهادها داده شد

منتهی ابتداء باید در داخل، حاکمیت ج.ا به سرعت مصالحه با مردم داخل اجرا کند، بخش اجرای شریعت اجبرای مربوط به حق الهی جات کنار بگذارد. حماقت‌های گشت ارشادی و ستاد امر به معروفی و این آخوندیسم کنار بگذارد، تا بر تکیه حمایت داخلی از منافع ملی حفاظت کند.

عقلانیت غرب؟!، ایران حمایت عملی کنید با پایان دادن به تحریم‌ها و احیای برجام و ای غرب (امریکا، اتحادیه اروپا، اسرائیل)، فریب تندروهای کینه‌توز جنگ‌طلب نخورید!

ای سیاست‌مداران کارکشته غربی، به عقلانیتان رجوع کنید. از هر حیث اکنون بهترین زمان بهره بردن از تمام سیاست‌های گذشت است، ج.ا ایران آماده انعطاف است، فرصت طلایی مصالحه با مردم ایران و حکومت ج.ا از دست ندهید.

فریب کینه جویان تندوری اسرائیل نخوردی، تندورهای اسرائیل بزودی توسط اسرائیل به زیر کشیده می‌شوند. تندورهای اسرائیلی اگر بدان‌ها میدان بدهید جنگی ویران‌گر در منطقه راه انداخته و شعله ویران‌گرانش ممکن است جبران جبران ناپذیری به امنیت و موجودیت اسرائیل و کشورهای عربی و حتی اروپا و امریکا بزند، شرط عقلانیت این است که، گره ای با دست باز می‌شود نباید سعی کرد با دندان باز کنید.

از تغییر واحد پول ملی تا مصالحه داخلی و خارجی، گذار مسالمت‌‌آمیز، تغییرات نمادین بُرد-بُرد برای حاکمان فعلی و مخالفان ج.ا بدون هزینه غیر قابل جبران…

مدت‌هاست بحث تغییر واحد پول ملی و حذف چهار صفر مطرح شده، این حدف چهار صفر و تغیییر نمادین نام و نشانگان‌ها از ایدئولوژیک دگم اندیش به ملی، می‌توان سیگنال بزرگتر به جامه داخی و جهانی باشد برای تغییر حاکمیت ایدولوژیک آخرالزمانی مخرب به به ملی‌گرایی، توامان با احترام به سلام تشیع و سایر ادیان و دیگر عقاید، برساختن حکمرانی مردمی حول یک قانون اساسی دمکراتیک و سکولار یعنی جدای دین از سیاست بدون بی‌احترامی به عقاید دین دیگران، پیروان اسلام و تشیع احترامشان حفظ می‌شود، اغللب حاکمان فعلی همچنان حق نقش در چارچوب تحزب دارند، بخش ملی اپوزیسیون هم با عفو عمومی به کشور باز گشته و همه اختلافات از طریق برگزاری دمکراسی انتخاباتی تحزب حل می‌شود.

کشور تمامیت ارضی و یک‌پارچگی اش حفظ، حقوق اقلیت‌ها محفوظ، بدیهیات حقوق بشری مانند حق آزادی سبک زندگی و پوشش تا ازواج آزاد به رسمیت شناخته می‌شود.


ایران تحت عنوان کشور ایران، بدون پیشوند یا پسوند، دارای حکمرانی مردمی دمکراسی بوده و نشان‌های ملی از جمله شیرو خورشید بازگشته به پرچم، با تمام دنیا بر اساس دوستی و تعامل سازنده و هم افزایی اقتصادی و رفع تبعیض و دادن فرصت‌ها برابر زندگی، مبارزه با فاسد و انواع انحصارات و تبعیضات و در چارچوب اقتصاد بازار آزاد رقباتی تحت کنترل و حمایت حاکمیت، جلوی کسری بودجه و دزدی از راه تورم از جیب فرودستان پایان میابد.

پیشنهاد تبدیل نام واحد پول ملی از ریال به “دِرَم” معادل یم “درم” برابر با ده هزار ریال (هزار تومان) است، هر ده هزارم “درم” معادل یک ریال و هر یک هزارم معادل یک تومان” که می‌تواند بعنوان سکه ضرب شود.

Deram

 

ادامه مسئله هسته ای و مانع احیای برجام و صلح در منطقه و جهان، تندورهای غربی (اتحادیه اروپا، امریکا، اسرائیل، برخی کشورهای تجزیه‌طلب ضد ایرانی و یاغی موسوم به پان‌عربی) هستند

راه حل رفع نگرانی یا سوءتفاهم از جمله تمام اخبار شبیه زیر چند نکته است

۱- برگشت ناقضان برجام به احیای برجام (غرب یعنی اتحادیه اروپا، امریکا) و کنار گذاشتن کارشکنی امثال تندورهای اسرائیل و لابی تندورهای اسرائیلی و امریکا در غرب است

۲- آژانس بین اللملی اتمی به سایسی کاری و تحت نفوذ بودن غرب بیاید بیرون. آزانس ین المللی باید بی‌طرف باشد و نباید عامل امثال تندورهای غربی و اسرائیل باشد

۳- کشورهای موسوم به عربی که به ظاهر با حکومت ج.ا متخاصم هستند و اما در حقیقت با موجودیت کشور و مردم ایران در دشمنی هستند، با دشمنی با کشور و مردم ایران پایان دهند.

قطعا با ملاحظه این سه مورد بالا، شرایط صلح در منطقه و جهان میابد.


————————————–

زمینه‌سازهای پیدایش هویت شبه آیینی ایرانوگرایی؟!

 

موضوع این است این بهانه‌تراشی و عدم بستن مسئله پادمانی و احیای برجام، در حالی اکنون بلوک غرب احساس قدرت می‌کند(؟!) و حکومت ج.ا طی سال‌های اخیر مکرر خواهان پایان دادن به اتهامات پادمانی و بستن این قضیه و احیای برجام است، کارشکنی عجیبی در بلوک غرب است! این خیلی عجیب است احیای برجام قضیه غنی‌سازی و سوءتفاهم برطرف می‌کند از راه مسالمت‌آمیز، اما در امریکا و لابی نفوذ تندروهای اسرائیل اصرار دارند به ادامه مسئله‌سازی و تهدید به حمله نظامی! در حالی اساسا نیازی به این کار نیست! این از چه روی است؟ حماقت یا رذالت آنها؟!

استانداردها و رفتارهای دوگانه، حماقت یا رذالت؟ در نهایت به زیان عاملان است

 

اکنون این فرصت هست بلوک غرب راه معقول و بشردوستانه و صلح در مورد قضیه هسته ای بگیرد، این قضیه به مسائل دیگر گره نزند و بجای تهدیدهای بیهوده، قضیه فیصله دهد. خودشان می‌دانند هرگونه حمله نظامی به ایران، با واکنش سخت و کوبنده نیروهای دفاعی ایران روبرو خواهد شد، شاید از حمله نتیجه ای نیگرند و این دانش با حمله گرفته نمی‌شود از ایران، و اما حق مقابله مثل و دفاع مشروع ایران، می‌تواند عواقب جبران ناپذیری برای مهاجمان داشته باشد، قسمت کمدی تراژیک این قضیه این است، مثلا در آینده مردم تاریخ این کمدی تراژدی بخوانند و تعجب کنند مردم غرب که چرا نیاکان آنها این قدر احمق یا دچار نفوذ تندروها رذل ضد صلح و حقوق بشری بودند، که گره ای با دست می‌شد باز کرد سعی کردند با دندان باز کنند!

راه حل مناقشات ایران و دوستان واقعی و دشمنان مصنوعی، صلح واقعی، یک بده و بستان بر اساس حداقل حواسته‌ها است، در روند و ادامه پایدار صلح، طرف‌ها در یک هم‌افزایی مشارکت، در بلند مدت حتی به منافع بیشتر می‎رسند

 


اگر امروز فرصت احیای برجام صلح را غربیان از بین ببرند، در آینده نزدیک پیش مردم رای دهنده خود مورد مضحکه و انتقاد خواهید گرفت که فریب تبلیغات اپوزیسیون قلابی خارج نشنی و بعضا تروریست و تجزیه طلب متوهم و مشتی مافیایی اقلیت داخل خوردید که منافعشان در گرانی دلار و کمبود است، یعنی خاک بر سر آن سیاستمدار غربی که نفهمد امثالهم چه می‌گویم!

نکاتی بیشتر درباره اهمیت بازدارندگی داخلی، چرا عبرت نمی‌گیرند از سرنوشت شوروی؟!

 

اشتباهات تبلیغاتی استراتژیک ج.ا در سخنان اتهام برانگیزی تروریستی از سوی اشخاص حقوقی ج.ا! سردار حاجی‌زاده: ما دنبال این هستیم که ترامپ و پمپئو را بکشیم! (متاسفم برای نظام ج.ا از این همه حماقت)

عامل نجات روسیه و چین و حتی جهان از نابودی صلح جهانی، حمایت امنیتی و اقتصادی از موجودیت ایران است

احیای برجام بهترین گزینه، اگر غرب و بقیه از نظام ج.ا (بستن دستان اهرمنی تندرهای داخلی ج.ا) همکاری و تعامل برای صلح و عدم مداخله در امور نامربوط و نامطلوب می‌خواهند.

راه‎های خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران

رگه‌هایی از امید(قاهر پهپاد میشود) تا بررسی پیشنهاد غنی‌سازی ۹۰% یا اجاره زیردریایی اتمی؟!

نقد و ریشه‌یابی بازی با کلمه‌ها برای غرض‌ها و منفعت‌های نادرست و ناحق؛

نکاتی درباره اسلحه قاره پیما، بدون بازدارندگی داخلی، بازدارندگی خارجی بیفایده است، ویرایش ۲

پانوشت از اگر بجای حکومت ج.ا، یک رژیم ملی‌گرای حقیقی ایرانی سر کار بود

نقد و ریشه‌یابی بازی با کلمه‌ها برای غرض‌ها و منفعت‌های نادرست و ناحق؛

مصالحه و صلح، یک نیکوکاری بُرد-بُرد است…

از فشار حداکثری تا آرزوهای حداقلی

با یک دُرود به جناب رنانی، مقاله اش را مطالعه فرمایید

کلید قفل‌های نظام ج.ا داده شده، یا نظام ج.ا قفل‌هایش باز می‌کند یا فرومی‌پاشد

وقتی وکیل مردم، وکیل دیگران است، لابی‌گری جایش را می‌گیرد!، وقتی مردم (ملت) در خانه ملت (پارلمان/مجلس) لابی ندارد چه می‌شود؟!

نقش نام و نمادها در رفع سوءتفاهم بین ایران و متقابلینش؟

ایران ۱۵۰ میلیون نفری هرگز نشاید(؟!) سیاه چاله نابودی جمعیتی ملیت ایرانی، حاصل کار نظام ج.ا و معاندان شیعه اصیل اصلاح‌گر عقل‌گرا (شیعه سکولاریزه هم‌زیست با هویت ایرانی)!

پیش‌نویس مانیفست گذار به حکمرانی ملی و مردمی ایران، بعنوان آخرین فرصت پیشهاد هم‌زمان به نظام ج.ا و مردم عادی، برای حفظ کشور و ملت ایران بعنوان کهن‌ترین در تاریخ بشریت

آیا مخالفان ج.ا نیز گرفتار بیماری “وارونه کُنشی” شده اند مانند تندروهای ج.ا؟! بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران

ایران می‌تواند ناجی جهان باشد!، چرا شانس نجات ایران از نابودی بیشتر امثال روسیه و چین و غرب و…است؟! بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش سوم)؟!

 

هم‌زمان می‌توان خواهان احیای برجام بود و هم اپوزیسیون ج.ا و…، بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش سوم)؟! از سرنگونی ایرباس تا بوئینگ، از غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان تا حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش…

بازنشر:بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش سوم)؟! از سرنگونی ایرباس تا بوئینگ، از غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان تا حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش…

بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش دوم)؟! از حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش تا غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان…

بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (ویرایش ۲)؟! از حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش تا غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان….(بخش اول)

حماقت باهوش‌های غربی! چند نکته در توهم تاکتیک تحریم‌گری غربیان

دنده معکوس بزن غربی!، عمل با سیگنال علنی و توقف تحریم‌هاست، وگرنه غرب و امریکا و معقولان اسرائیلی بداند با حرافی‌های ضد و نقیض یا تهدید و تشدید تحریم نمی‌توانند جلوی ساخت سلاح هسته‌ای توسط تندورهای فاسد مافیایی نفوذی در ج.ا بگیرند!

فرصت صلح را تراژدی نکنید، ارزش ندارد بوسه عاشقانه در خاکستر شدن حماسه فیلم پمپئی!

فرصت صلح را تراژدی نکنید، ارزش ندارد بوسه عاشقانه در خاکستر شدن حماسه فیلم پمپئی!

ای غرب احمق نباش در قبال تندروهای اسرائیلی و منطقه ای! خِرَدسنجی و تشخیص درستی سخن منتقدان ناشاس، محتوا را با بدیهیات خِرَد و دانش بنسجید، راه اصلی اعتماد به منتقدان، ملاک عقلانیت اعم از ناشناس و یا مشهور بودن.

آیا در غرب، ائتلاف احمقان و مافیا حکومت می‌کند؟!، آیا قدرت‌های هسته ای و مخالفان تبدیل ایران به قدرت دارنده سلاح هسته‌ای، ج.ا ایران به سوی ساخت سلاح هسته‌ای تشویق و تحریک می‌کنند؟! و…

بر اساس توصیه راست گرایان حاکمیت (هر چه دشمن گفت برعکسش کند ج.ا)،جناب های ج.ا چرا خودکشی نمی کنید؟!

فهرست مبارزات صلح آمیز و باطل‌هایی که ممانعت می‌کنند

 

 1. روسیه می تواند به سرعت پیروز جنگ علیه امپرالیسم ناتو شود؟
 2. درباره فرمانروایی مردمی (سکولار دمکراسی)؟، اسیرکُشی (امثال محسن شکاری)، نمونه‌ای دیگری بر نانظامی ج.ا؟!
 3. هم‌زمان می‌توان خواهان احیای برجام بود و هم اپوزیسیون ج.ا و…، بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش سوم)؟! از سرنگونی ایرباس تا بوئینگ، از غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان تا حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش…

https://www.tribunezamaneh.com/archives/330140

 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/331075

 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/337229

 

 

 

 1. دنده معکوس بزن غربی!، عمل با سیگنال علنی و توقف تحریم‌هاست، وگرنه غرب و امریکا و معقولان اسرائیلی بداند با حرافی‌های ضد و نقیض یا تهدید و تشدید تحریم نمی‌توانند جلوی ساخت سلاح هسته‌ای توسط تندورهای فاسد مافیایی نفوذی در ج.ا بگیرند!
 2. فرصت صلح را تراژدی نکنید، ارزش ندارد بوسه عاشقانه در خاکستر شدن حماسه فیلم پمپئی!
 3. ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر(۷): سپاه پاسداران ملی کشور ایران ذیل ارتش ملی ایران، انقلاب تدریجی بُردبُرد همه طرفین!، مصالحه بخش اصلی از مبارزه برای نجات ایران و جهان و حکمرانی مردمی است(ویرایش ۲)
 4. ای غرب احمق نباش در قبال تندروهای اسرائیلی و منطقه ای! خِرَدسنجی و تشخیص درستی سخن منتقدان ناشاس، محتوا را با بدیهیات خِرَد و دانش بنسجید، راه اصلی اعتماد به منتقدان، ملاک عقلانیت اعم از ناشناس و یا مشهور بودن
 5. به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!
 6. آیا در غرب، ائتلاف احمقان و مافیا حکومت می‌کند؟!، آیا قدرت‌های هسته ای و مخالفان تبدیل ایران به قدرت دارنده سلاح هسته‌ای، ج.ا ایران به سوی ساخت سلاح هسته‌ای تشویق و تحریک می‌کنند؟! و…
 7. بر اساس توصیه راست گرایان حاکمیت (هر چه دشمن گفت برعکسش کند ج.ا)،جناب های ج.ا چرا خودکشی نمی کنید؟!
 8. رابطه کورعقلی و بدعملی رئوس ج.ا ایدئولوژیک‌زده با واقعیت‌های ژئواکونومی و ژئوپلتیکی منطقه ای و جهانی!

 9. روز صفر نابودی اهریمن های صهیونیستی تا داعشی…اینها (مظلومیت ها تا توحش ها) واقعی اند!

 10. پیشنهادهایی برای گذار مسالمت‌آمیز به حکمرانی مردمی نوین به جناب ج.ا و مخالفانش!

 11. مطالب تکمیلی، از اکبر گنجی تا پان ها، به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!

 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/bemardom

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)