بایگانی

ویروس کرونا, بحران و مبارزهء طبقاتی: دعوت به بحث و تبادل نظری اینترنتی (به انگلیسی).

کرونا، بزرگ‌ترین چالش اقتصادی جهان

بیواقتصادسیاسی کرونا، این اسب تروای کوچولو، و آشفته بازارگفتمانی!

تاوان فاجعه‌ی کرونا

ایران به دوره قبل از بحران کرونا باز نخواهد گشت

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

درس‌های بحران ویروس کرونا در ایتالیا

جهان پس از ویروس کرونا

ویروس کرونا بین خصوصی‌سازی نظام بهداشتی و دیگر انحرافات سرمایه‌داری

بررسی اماکن مذهبی در بودجه

؟؟؟ می‌گوید: پناهنده شده‌ام، روزی بر می‌گردم که مردم کشورم آزاد باشند

چه کسانی یا شرکتهایی از وجود ویروس کرونا سود می برند

سرمایه‌داری محدودیت‌های خود را دارد

تامین اجتماعی دیگر «جان» ندارد/ آیا متضرر اصلی کرونا کارگران بازنشسته هستند؟!

اوضاع سیاسی کنونی و ضرورت تشکیل بلوک سوسیالیستی – کارگری فراگیر

یک ادعانامه: “کرونا”ی شر، افشاگر پلشتی‌های جهان هم است!

کرونا و مبارزه برای امنیت زیست

ما «در خانه می‌مانیم»، سلطه و سرمایه چطور؟

کرونا و طبقات کارگر غرب

بحرانِ کرونا؛ هیولایی که سرمایه‌داری لقمه در دهانش می‌گذارد

لغو تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی یا مردم؟

فاجعه ای که تبعات یکسانی ندارد

گم کردن سوراخ دعا: حکایت Covid-19 و عاشقان بی‌طرف طبیعت

آیا فاجعه کرونا ما را به دنیای بهتری برای زیستن رهنمون خواهد کرد؟

کرونا و اقتصاد سیاسی سلامت در ایران

بزرگ‌ترین تهدید کرونا بازگشت به اصل خشونت‌آمیز بقا نیست بازگشت به بربریت با چهره انسانی

بیانیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست فاجعه جهانی کرونا نشانه شکست و درماندگی نظام سرمایه داری

تأثیرات سیاسی و اقتصادی کرونا

وبینار زمانه: «دولت غارتگر و توسعه اقتصادی» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

چرا فمینیست و سوسیالیست هستم