بایگانی

اعتراضات مردمی در ایران / معترضان چه می‌خواهند؟

شورای سازماندهی کارگران نفت: اعتراضات ما مردم علیه سونامی گرانی بر حق است

شب پرستان: بیگمان این نشانۀ پایان شماست!

صدای گلوله در خیابان‌های ایران؛ گسترش اعتراضات و شلیک به معترضان

اعتراضات سراسری اردیبهشت 1401

ستاندن نان در خیابان: دورنمای خیزش، اعتصاب، تسلیح (به بهانۀ اعتراضات سراسری اردیبهشت ۱۴۰۱)

تلاشی برای افشای امر غایب در جنبش کارگری

تولید و تولید صنعتی در ایران به کجا می رود؟

تولید و تولید صنعتی در ایران به کجا می رود؟

سیاست‌ آزادسازی قیمت‌ها و شوک‌ مدعیان عدالت بر مردم

پردۀ چهارم: سیاست انباشت با گرسنه‌سازی مردم – دربارۀ حذف ارز ترجیحی و یارانه‌زدایی‌های دیگر در …

برنامه ویژه (۴۰۸) – افزایش قیمت مواد خوراکی و دلار همزمان با دروغ از آب درآمدن پرداخت یارانه‌ها &# …

شهر موشک یا سیلوی گندم؟ امنیت غذایی قربانیِ گفتمانِ «دشمن»

مکث – یورش رژیم به آخرین لقمه سفره خالی مردم: نان، جامعه در آستانه انفجار

پیش پرداخت یارانه‌ها یا زمینه سازی برای طوفان گرانی‌های در راه؟

پیش پرداخت یارانه‌ها یا زمینه سازی برای طوفان گرانی‌های در راه؟

خودروی داخلی یا خودروی خارجی؟ مشکل کجاست؟

خودروی داخلی یا خودروی خارجی؟ مشکل کجاست؟

آرمان “نان کار آزادی” و ایده‌ی “حکومت شورایی”; درنگی بر “حکومت شورایی” از منظر دان …

رئیسی خاک بر سر! یک خانم خانه‌دار – فیلم‌های اعتراضات خشمگینانه مردم به گرانی

سیسمونی گیت رسوایی قالیباف بالا گرفت!

دزدی‌های بی‌شمار سردار قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی ایران و شرکایش!

شورش طبقاتی در راه است – دکتر کورش عرفانی ۱۹ اردی بهشت ۱۴۰۱ / ۶ می ۲۰۲۲

جدول قیمت جدید نان⁩ بعد از آزاد شدن⁧ آرد⁩

شورش نان؛ حکومت مستضعفان و کابوس شورش گرسنگان

افزایش قیمت نان؛معیشت حلقه پیوند جنبش‌ها

مکث: تجارت کثیف چندین میلیارد دلاری مواد مخدر توسط سپاه و هلال شیعی

صنفی، سیاسی است

جان‌های ارزان، حوادث شغلی و ضرورت توجه جنبش کارگری به مسئله مهم ایمنی کار – گفتگو با محمد صفوی

گل‌محمد سخن می‌گوید

نقش زنان معلم در مبارزه علیه خصوصی‌سازی آموزش در مکزیک

اون دوره اعلیحضرت بود؟!

خروج سرمایه از  ایران و افلاس همه جانبه دولت

خروج سرمایه از  ایران و افلاس همه جانبه دولت

چگونه کشور را به قتل عام تولید رساندند؟

چگونه کشور را به قتل عام تولید رساندند؟

اعتراضات کارگری در سال ۱۴۰۰