بایگانی

بانکداری جمهوری اسلامی، یکی از عوامل اصلی فجایع اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی ایران.

نگاهی از زاویه‌ای دیگر به کمپین آقای جادوگر

۸۳ درصد کارگران از زیر «خط فقر» به «خط فلاکت»

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(1)

دِگرش بَد در ماهیت و کارکرد پول (تبدیل شدن پول واقعی به کاذب)

کارگران فولاد اهواز: مبارزه‌ای رو به جلو!

اقتصاد نحیف جمهوری اسلامی با هربادی به لرزه درمی آید

سکوت نخواهیم کرد

گسترش حاشیه نشینی، شاخص افزایش جمعیت تهیدستان شهری

خروج ده‌ها میلیارد دلار ارز از کشور بعد از اعتراض‌های دی ماه

سرمایه‌داریِ مدرسه

جمهوری اسلامی سرآمد تخریب کنندگان محیط زیست در جهان

رفاه اقتصادی، اقتدار نظام و برجام دو

پشتیبانی از مبارزات به حق کارکنان حمل و نقل کامیونی در سراسر کشور

کار مولد و کار نامولد: گامی به پیش

کولبری نماد استثمار، ستمگری و تحقیر انسان،باید از صحنه این جامعه پاک شود

زندگی کارگران؛ دشوار و دشوارتر

قاچاق در روز روشن

پرداختی میلیاردی دولت به موسسه مصباح یزدی

مطالبه اعتصاب رانندگان و کامیون‌ داران - کمیته عمل سازمانده

ویدیوی تحلیلی: مروری بر ۷ مطالبه قابل دفاع در اعتصابِ رانندگان و کامیون‌داران

قسطنطنیه یا استانبول

صحبت های رضا وضعی با دکتر بیژن افتخاری کارشناس اقتصاد/ آینده اقتصاد کشور و روند اعتصاباتِ اخیر

دوره دیگری از رویارویی کارگران و تودهای مردم با رژیم اسلامی

سقوط آزاد بانک مرکزى

به وقتِ «ایران»

اعتصاب رانندگان کامیون برزیل

بعد از ایران، اینک برزیل : نگاهی به اعتصاب رانندگان و کامیون‌داران

زِبل خان همه جا!

اعلام حمایت و همبستگی نفتگران، پرسنل صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از اعتصاب سراسری کامیونداران

اعتصاب رانندگان و کامیون داران

ویدیو: تحلیل اعتصاب رانندگان و کامیون‌داران

پیش به سوی کارزاری برای ایجاد تشکل سراسری کارگران ایران