بایگانی

انباشت سرمایه

afghanistani_iran

افاغنه ایران را تسخیر کرده‌اند؟

صدارت- بخشش؟ فراموشی؟ خشونت‌زدایی و حق‌وندی پاسخ را آسان می‌کند

دروغی که روحانیون شیعه در مورد خمس می گویند: خمس تنها یکبار در قران آمده آنهم مربوط به غنایم جنگی اس …

سیاست تمرکزگرایی بلای جان صنعت چرم و صنایع وابسته آن در آذربایجان

مفهوم «دموکراسی حقیقی» در اندیشه‌ی مارکس

صدارت- درس‌گفتار در آکادمی فلسفه مارزوک: چرا یک اندیشه و پندار، و یا یک نظریه فلسفی برای یکنفر پذیر …

هزینه کمرشکن مسکن و رویاهای یخ‌زده فقرا

هزینه کمرشکن مسکن و رویاهای یخ‌زده فقرا

طبقه متوسط حذف می‌شوند تا طبقه فقیر گسترش یابد!

طبقه متوسط حذف می‌شوند تا طبقه فقیر گسترش یابد!

شتاب دهنده ی خیزش خلق

مکث: سالگرد جمعه خونین زاهدان و ستم مضاعف بر خلق بلوچ در دو رژیم شاه و شیخ

بهبود شرایط کار پیش شرط اشتغال زنان است

آزادی از قید احتیاج

هشدار! ۵ سال دیگر دیرست…!، دعوت می شود حتما این مطلب را بخوانید

جمعه خونین زاهدان، کشتار علیه تمامی خلق‌های تحت‌ستم بود

کتابچه دیدگاه‌های رهبرآپو درمورد تمدن، سوسیالیسم و کاپیتالیسم، اقتصاد، اکولوژی و زن

صدارت- آغاز سال تحصیلی، اولین سالگرد منقلب‌تر شدن جامعه مدنی، نپذیرفتن تحمیل سخن‌گو چه برسد به ره …

پرسش از حزب الهی ها و اسلامگرایان حاکم: آیا قبل از به خاک و خون کشیدن معترضین بدون سلاح در کف خیابانه …

طرح ۲۱ موضوع بنیادین/ ماهیت تحولات ساختارین مطابق خواست جامعه و انقلاب ژن، ژیان، آزادی

هشدار! ۵ سال دیرست دیگر…!، اتحاد و همبستگی برای گذار (براندازی) از ج.ا کلید رمز پیروزی، حقوق بشری آ …

شاخص‌های بهداشتی در خوزستان؛ مزیت نسبی غیر اعراب بر اعراب

گفتگوی محفلی، مجازی جنبش انقلابی مردم ایران -قسمت یازدهم – چپ ها یا پنجاه و هفتی ها چه کسانی هستن …

در آستانه روز جهانی غذا: حمایت از زنان کشاورزو مزارع کوچک کلید امنیت غذایی است

شــــــــــــــروع یک پـــــــــایان!؟ درجهان چه میگذرد. سردرآوردن از لاک روزمرگی.

مردمان ایران در آچمز اباطیلی ها و انحطاط ها و تحریم اجنبی و داخلی، و راه خروج از این آچمز چیست؟!، به …

در «خط سبز» چه اتفاقی در حال وقوع است؟

در مورد موج کودتاهای نظامی در آفریقا

آیا بزرگ‌تر شدن بریکس معنای خاصی دارد؟

درباره مشکوک الحالان ضد حقوق بشری

حقیقت کنسرسیوم توسعه ایران زمین و اپوزوسیون های ایرانی