بایگانی

پاندمی کرونا، فاجعه زیست محیطی و سرمایه داری جهانی: یک پدیده در هم تنیده

ارزش: کالا، پول و سرمایه – استنتاجی دیالکتیکی از کتاب کاپیتال کارل مارکس

مگر ایران هم عرب دارد؟

تولید جنس دوم در سرمایه‌داری مدرن

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش دهم و پایانی) با مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

کووید- ۱۹ ما را به یک «جامعه‌ی بقا» تقلیل داده است

بحران بحران‌ها، چه باید دانست و چه باید کرد؟

بار سنگین‌تر زنان بازنشسته

«طرح بهره‌برداری از پیاده‌روها» نقض آشکار مالکیت عمومی

افسانۀ «عدالت»: نگاهی به طرح آزادسازی سهام عدالت

نهادهای همبستگی با تمامی توان از حرکت اعتصابی و اعتراضی کارگران شرکت ذغال سنگ کرمان پشتیبانی می‌ن …

نقش چشمگیر زنان و خانواده‌های کارگری در اعتصاب کارگران معدن کرمان!

حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج و عدم امنیت اقتصادی و سیاسی

سوسیالیسم بدیل رهایی بخش مردم استثمار شده و ستمدیده

لبنان در بحران: انقلابْ به‌پیش!

کرونا و کارگران فصلی؛ بیکاری بدتر از بیماری

تفکرِ انتقادی علیه هایدرایِ سرمایه‌داری

کرونا، بیکار سازیها و فقر میلیونی

آیا تمام مشکلات و ناکارآمدی‌ها در نظام اسلامی و معضلات کرونا به تحریم‌ها ربط دارد؟

روزگار پس از کرونا و آن چه در انتظار ماست

کرونا، بحران و پایان نئولیبرالیسم

شکاف جنسیتی دیجیتال؛ دو صد گفته چون نیم کردار نیست

«بسیج قانون» نه بسیج قانونی

ویدیو: افزایش دستمزد و سراب شورای عالی کار

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۹) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

بتوارگی کالایی، افيون اجتماع

ازدواج ناکام مارکسیسم و فمینیسم: به‌سوی وصلتی پیشروتر

ویروس و ترس‌های آن، یا درباره‌ی دوراهی وضعیت استثنایی

کارگران شرکت ذغال سنگ کرمان نباید تنها بمانند

رابطه مردم با بورس تهران از نظر روانشناسی