به پنل نظرسنجی “زمانه” بپیوندید

پَنِل نظرسنجی “زمانه” می‌خواهد با رجوع مستقیم به شما دیدگا‌ه‌های مختلف‌تان را در مورد مسئله‌های مهم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بازتاب دهد. ■ مردم معقتدند که … □ از کجا می‌گوییم که مردم چنین […]

روایت آنها که پشت درهای بسته استادیوم آزادی ماندند

ساعت چهار و نیم است و زن‌ها با شور و شوق و صورت‌های رنگی و پرچم به سمت درها می‌روند و بر صف کسانی هم که بلیت ندارند لحظه به لحظه اضافه می‌شود و نیروهای انتظامی نیز آرایش جدی‌تری به خود می‌گیرند. ما هم از دور تماشا می‌کنیم و عصبانی هستیم، روزی که من توی همان گروه نوشتم که اگر دخترهایی که بلیت ندارند به هرشکلی نتواستند وارد شوند، من هم به این عیش نصفه نیمه و موقت تن در نمی‌دهم.

سوسیالیسم و آزادی

وظیفه‌ی جامعه‌ی سوسیالیستی این نیست که تمام شؤون جامعه را تنظیم کند. ابداً این چنین نیست. وظیفه‌ی جامعه‌ی سوسیالیستی این است که اطمینان حاصل کند تمام اقلام ضروری ــ رایگان ــ تأمین می‌شود تا مردم بتوانند دقیقاً همان کاری را انجام دهند که می‌خواهند. و به نظرم، در جامعه‌ی سوسیالیستی، مردم نه نتها منابع بلکه زمان لازم را به دست می‌آورند تا دقیقاً همان کاری را انجام دهند که می‌خواهند. آزادی ــ زمان آزاد، زمان آزاد راستین ــ برای ایده‌ی جامعه‌ی سوسیالیستی اهمیت حیاتی دارد.

پنجمین روز نافرمانی محمد حبیبی و فرهاد میثمی و امیر امیرقلی در اعتراض به تضییع حقوق زندانیان در اوین

دیگر در صف آمارگیری‌های صبح و شب شما نمی‌نشینیم و همزمان با کتابی در دست، گوشه‌ای بیرون از صف‌ها نشسته و به مطالعه می‌پردازیم. همچنین در مراسم صبحگاه اجباری شما شرکت نمی‌کنیم. 🔴از اعتراض مدنی […]

نگاهی به کاستی های وظایف ارگان های مربوط به لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان

این لایحه با ضعف های زیادی مواجه است که تلاش داریم در چندین نوبت به بررسی این موارد بپردازیم. در مطلب زیر صرفا به مواردی که با روح لایحه ای در تضاد است که قرار است مانع خشونت علیه زنان شود ، از مبحث چهارم که وظایف وزارت کشور است تا مبحث چهاردهم که به وظایف نیروی انتظامی اختصاص دارد، می پردازیم

لوگوی نبض‌ایران
مطالب قدیمی‌تر