در بالای نردبان اجتماعی، دنیا برای مردان است/ناظرین خاموش موجب تشدید آزارهای جنسی در محیط کار می‌شوند

مرور دلایل تاریخی خشونت علیه زنان  فرشاد اسماعیلی می‌گوید: خشونت عیله زنان در محل کار نتیجه‌ی مدیریت هرم‌وار کارگاه است. تنها تشکیل شوراهای مستقل کارگری و حضور جدی زنان در تشکل‌ها می‌تواند این هرم مدیریتی […]

مطالب قدیمی‌تر