دیپلماسی در خارج سرکوب در داخل

دیپلماسی در خارج، سرکوب در داخل قراردادهای تجاری درباره سرکوب سیاسی به ما چه می‌گویند؟ بسیاری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی به درستی بر روی سرکوب سیاسی و فقدان حقوق دموکراتیک در ایران متمرکزاند. […]

چند تمرین برای اجتناب از مهندسی اجتماعی

حمله مهندسی اجتماعی یکی از حمله‌های سایبری رایج است.  به دلیل اینکه نیروی انسانی در برابر خرابکار یا هکر قرار می‌گیرد، و نه ماشین، راه‌ها و روش‌های متنوعی را بکار می‌گیرند تا به هدف خود برسند، در تمام این روش‌ها از آسیب‌پذیری‌های انسان‌ها استفاده می‌کنند.

تدوین پیش‌نویس برجام

تدوین پیش‌نویس برجام

تدوین پیش‌نویس برجام تدوین پیش‌نویس برجام وضعیت فعلی مذاکرات وین در مورد اعلام شده که خبر آن را میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات داده است. اما آیا آنطور که در ظاهر به نظر […]

مجید خادمی- ۱۵ماه بلاتکلیفی در زندان در شرایط کرونا
ایجاد محدودیت های مضاعف برای زندانی سیاسی مریم اکبری در تبعید
مطالب قدیمی‌تر