به پنل نظرسنجی “زمانه” بپیوندید

پَنِل نظرسنجی “زمانه” می‌خواهد با رجوع مستقیم به شما دیدگا‌ه‌های مختلف‌تان را در مورد مسئله‌های مهم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بازتاب دهد. ■ مردم معقتدند که … □ از کجا می‌گوییم که مردم چنین […]

وعده‎‎های خیالی و غیرمسئولانه به خانواده‎های جان‎باختگان

  وعده های خیالی و غیرمسئولانه به خانواده های جان باختگان نقدی بر فراخوان شهریور ۹۸ سازمان “عدالت برای ایران” به خانواده‎های جان‎باختگان و توصیفات غیرکارشناسانه این سازمان درباره پدیده “ناپدیدشدن قهری” و “کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل” […]

«دختر آبی»

شعری به رنگ ِ آتش . شعری به رنگ ِعشق . شعری به رنگِ « دختر آبی» در زخم ِشعله بارِ دلم جاری ست . با عاشقان بگویید: این آسمان ِغمزده ی تاریک امشب چرا […]

مطالب قدیمی‌تر