اصلاح طلبان چه میگویند؟

چناچنه همه میدانیم، رژیم در ٢ خرداد ١٣٧۶ در پی انزوای شدید بین المللی، در پی تشکیل دادگاه میکونوس و محکوم شدن چهار تن از سران بلند پایه اش به نامهای علی فلاحیان(وزیر اطلاعات وقت)، […]

خداباوری،خداناباوری،تفکر بینابینی سلبی (ندانم گرایی)یا تفکر بینابینی ایجابی(پروتستانیسم دینی) با کدامیک میتوان جهان بهتر و اخلاقی تری ساخت؟ یا با ترکیبی از آنها؟

برهان امکان و وجوب(برهان سینوی) قوی ترین برهانیست که خداباوران برای اثبات وجود خدا اقامه میکنند.اما همین برهان در برابر برهان شر(مسئله شر) خداناباوران بشدت دچار ضعف است. در این میان ندانم گرایان، دسته ای […]

دومین اعتصاب سراسری معلمان
اعتصاب سراسری معلمان
مطالب قدیمی‌تر