کابینه روحانی، کابینه روز مبادا

بحران صنعتی و تجاری سرمایه داری ایران هر روز عمیق تر می شود. مقامات حکومتی اعتراف می کنند که از بعد از برجام تاکنون هزاران کارخانه و مرکز تولیدی تعطیل شده اند و بیش از […]

Getting To Know The Democratic Socialists of America

  The Democratic Socialists of America have gotten new visibility with the primary victory of Alexandria Ocasio-Cortez in New York. They’re benefiting as energy on the political left grows. DAVID GREENE, HOST: Socialism has been […]

” جنبش های عدالتخواهی دانشجویی ” با فراموشی وظیفه عدالتجویی به آلت دست ” بیت خامنه ای ” و “اصولگرایان ” تبدیل شده اند !

” روحانیت ” تحت رهبری ” خامنه ای ” و ” اصولگرایان ” عملا و فقط در صورتی به نهادها و گفتمان بر آمده از مدرنیسم تن می دهد که بتواند آنرا با ابزارهایی به […]

مطالب قدیمی‌تر