علل سیر صعودی مشارکت بلوچها در فرایند انتخابات چیست؟

به کرات از بنده این سوال پرسیده می شود که چرا اهل سنت و بخصوص بلوچها علیرغم محرومیت های گسترده, ظلم, تبعیض, سرکوب, اعدام, فقر و نابرابری, در فرایند انتخابات مشارکت فزاینده و حداکثری در مقایسه با بقیه هموطنان مرکز نشین و شیعه دارند.

رئیس شورای قانونگذاری مادام العمر با فقیه اعلم و دارای حق تو باشد! (ولی فقیه سوم؛ خطری  که در کمین است!) شماره 35

رئیس شورای قانونگذاری مادام العمر با فقیه اعلم و دارای حق تو باشد! (ولی فقیه سوم؛ خطری  که در کمین ا …

  رئیس شورای قانونگذاری مادام العمر با فقیه اعلم و دارای حق تو باشد! (ولی فقیه سوم؛ خطری  که در کمین است!) شماره ۳۵ علاوه بر قوه اجرایی و قضائی و مجلس شورای ملی، مجلسی […]

تعطیلی ۵۰ درصدی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی
ادموند برک
شاخص فلاکت در جهان، ایران هشتمین کشور
سیاست مهار ایران در خاورمیانه، سیاست شکست‌خورده؟
بسیج عدالتخواه رئیسی هفت تپه
تحریم‌های اولیه و ثانویه و ۵۰۰ تحریم برجامی باقی مانده
مطالب قدیمی‌تر