گوگول و هپلی

آقا یکی از اجداد بنام میرزا علی اکبر صابر که از محیط بسته و مذهبی اردبیل به باکو سفر کرده بود با دیدن مهرویان بی حجاب که در رقص و معاشرت آزادند، شعری سروده بود […]

شعری تقدیم به همه پدران در بند و فرزندان دلبندشان
رنج و درد و افزایش فشار بر سهیل عربی بدلیل جراحت ناشی از ضرب و شتم
لیست سیاه FATF و مشکلاتی که برای حکومت ایران به وجود آورده است
گزارش نقض حقوق بشر در ایران هفته سوم مرداد ۹۹
مطالب قدیمی‌تر