توقف اجرای حکم یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج

سازمان حقوق بشر ایران، ۱ آذر ماه ۱۳۹۶: “مجید سعادت” که روز چهارشنبه جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود با توقف اجرای حکم به بند خود بازگشت. بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر […]

فلسفه در ایران و سقوط اسلامی

    پویایی فلسفه غرب مباحث فلسفی در جامعه یک امر اساسی است. اگر فلسفه را در تنوع آن در نظر داشته باشیم و فیلسوفان را گوناگون بدانیم، بنابراین بآسانی می توان تمامی گرایش ها […]

  • (4) در پایان؛ یک مکتب فکری قتل عام شده در تاریخ ایران را نیز معرفی می کنم: حمدالله مستوفی در مقدمۀ کتاب "تاریخ گزیده" می نویسد: [این کتاب در چند باب است:] باب اول در ذکر پیغمبران علیهم السلام و کسانی که که اگر چه پیغمبر نبودند اما در کار حق سعی نمودند... و آن دو فصل است: فصل اول: در ذکر پیغمبران اولوالعزم. فصل دوم: در ذکر حکما و بزرگانی که پیغمبر نبوده اند اما در کار دین سعی نموده اند. بنیانگذار این مکتب فکری رشیدالدین فضل الله همدانی است که مستوفی از شاگردان مکتب اوست. در این مکتب فکری "سعی در کار دین" در معنای "سعی بر هدایت انسان" ویژۀ پیغمبران نبوده است. [مستوفی با احتیاط تمام توضیحات کمی در این باره در مقدمۀ خود آورده است.] رشیدالدین فضل الله همدانی را و همکارانش را و اعضای خانواده اش را ما ایرانی ها ـ وحشیانه ـ کشتیم و اجسادشان را نخست در کوچه و برزن گرداندیم و آنگاه همه را آتش زدیم. با سپاس از نوشته تان داود بهرنگ


    (1) جناب ایجادی شما محترمانه می نویسید: "مباحث فلسفی در جامعه یک امر اساسی است." من مایلم بخوانم: اندیشیدن در یک جامعه در عصر حاضر واجب تر از نان شب است. [جز این ما به ورطه بی شعوری سیاسی ـ اجتماعی می افتیم.] شما می نویسید: "در عرصه فلسفه، هدف تقویت پرسشگری و نقد فکری است." من مایلم بیفزایم: در عرصه اندیشه هدف نقد فکری و پاسخگویی به پرسش های مطرح در جامعه نیز است. شما می نویسید: "در جامعه ایران فرهنگ دیرینه ای وجود دارد ولی فلسفه ریشه تنومندی ندارد و یکی از علت های این آسیب بزرگ و ساختاری، دین اسلام است." من مایلم بنویسم: در جامعه ایران فرهنگ دیرینه ای وجود دارد ولی سنت اندیشیدن وجود ندارد. علت اساسی آن ـ در ایران پس از اسلام ـ به مسند نشستن حکومت های "مادون شهری" است. هیچ جامعه ای در تاریخ بشر براساس فرهنگ ایلیاتی و روستایی تولید اندیشه نکرده است. اندیشه اجتماعی نیاز آدمی در مرحلۀ زندگانی در شهر است. شهر است که جامعۀ غیر خداداد و دستاورد انسان است. ما در دورۀ پس از اسلام وارث تمدن پیش از اسلامیم و مصرف کننده ایم و در دورۀ اسلامی مولد جرم و جنایت در عرصۀ اندیشه ایم. و چه بسیار اندیشمند که کشته ایم. ادامه در 2


کمیسر حقوق بشر شورای اروپا آنکارا را بخاطر منع فعالیت‌های LGBT محکوم کرد

  به نقل از حریت دیلی نیوز، نیلز موژنکس کمیسر حقوق بشر شورای اروپا منع برگزاری برنامه توسط گروه‌ها و سازمان‌های حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی توسط فرمانداری آنکارا را نقض بی‌شرمانه حقوق بشر خواند […]

آموزه‌ی نولیبرال دولت روحانی ایران را به کجا می‌برد؟

  بیش از چهار سال قبل، حسن روحانی سوار بر موج کارزاری انتخاباتی برای رفع تنگناهای اقتصادی ایران از طریق تلاش برای برداشتن تحریم‌ها به ریاست جمهوری رسید.[1] با برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با برنامه‌ی […]

پیرامون«قتل های زنجیره ای»

پیرامون«قتل های زنجیره ای»(قسمت اول)

پیرامون«قتل های زنجیره ای» مقدمه ای نو در ارتباط با سلسله گزارش هایی که همان ایام نوشتم. «مرکزارشادوآگاه ‌‌سازی ‌عمومی»،«مرکزاطلاعات‌36 میلیونی»!«نشریه ‌جامعه‌ اطلاعاتی»،«نشریه ‌‌جامعه ‌آگاه»،«نشریه ‌آگاه ‌سازی ‌عمومی»‌و «شورای ‌هماهنگی‌ تشکل‌های ‌حزب‌الله‌». این ها امضاهای […]

از این دیدگاه

۱. زلزله، دین و حکومت. رویدادهای ناگوارِ طبیعی،‌ تهی بودنِ دین و حکومت از حقیقت را بَرنما می کنند. این چگونگی در کشورهایی مانندِ ایران، بسیار پُرنماتر می شود و پوچی و بیهودگیِ این دونهاد […]

هشدار پزشکان در خصوص شرایط وخیم محمود صالحی در زندان

محمود صالحی علیرغم وخامت حال جسمانی و نیاز مبرم به عمل جراحی همچنان در زندان سقز نگهداری می‌شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پزشکان محمود صالحی با ارسالنامه‌ای خطاب به مسئولان قضایی، امنیتی و مسئولین زندان مرکزی […]

مطالب قدیمی‌تر