ویدیوی نقش نماینده ” خامنه ای ” در جنگل خواری که علت اصلی جاری شدن سیل در استان گلستان و گنبد کاوس شد .

در این ویدیو نشان داده می شود که ” نور مفیدی ” و پسرانش در نابود سازی جنگلها منافع مستقیم مادی داشته و از طرح تنفس جنگل در مجلس شورای اسلامی ممانعت بعمل آورده اند […]

شکنجه مستند دیگر اثر ندارد
Eric John Ernest Hobsbawm 1917-2012
مطالب قدیمی‌تر