گزارش روز دوم نشست جهانی ایلگا

روز دوم از جلسات پیش کنفرانس نیز روز گذشته برگزار شد. مهرنوش احمدی، نماینده شش‌رنگ در کنفرانس دیده‌های خود را چنین بازگو می‌کند:   دیروز در دو جلسه شرکت کردم. جلسه‌ی اول در مورد وضعیت […]

تشکیلات دمکراتیک زنان ایران حکم سنگین خانم نسرین ستوده را به شدت محکوم می‌کند

محکومیت سنگین خانم نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق، سبب حیرت افکار عمومی ایران و جهان شده است. تشکیلات دموکراتیک زنان ایران هم‌صدا با همه مدافعان […]

بهایی بودن جرم نیست

    هم وطنان بهایی از هرگونه فعالیت سیاسی پرهیز نموده و اساساً از سال ۱۳۶۲ جامعه بهایی در ایران دارای هیچ تشکیلاتی نیست. بنابراین، اموری مانند فعالیت سیاسی و تبلیغ بهاییت هم از سوی […]

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه اسفند)
مطالب قدیمی‌تر