بایگانی

چرا انقلابی؟

انقلاب ایران نیاز به حمایت دارد

صدارت: رژیمِ در حال سقوط، به‌دنبال راه نجات: مراجعه به اصلاح‌طلبان!؟ روزِ ۶۹ جنبش

گزارشی از درگیری مردم و نیروهای حکومتی در جوانرود خون چکان

چرا سوسیالیسم؟

قدرت سیاسی، قدرت انقلابی

اطلاعیه کمیته مرکزی کومەله

برخی از جنایتکاران و آدمکشان معروف جمهوری اسلامی ایران

علت بی اعتباری شدید روحانیون در ایران: بخش نخست – جنایات ۴۳ ساله

۱۷شهریور۵۷ نقطه عطفی در بلوغ انقلاب ضدسلطنتی

آیا خیزش انقلابی سال پنجاه و هفت اشتباه بوده؟

ریشه یابی زندهای کردستان

لرهای عراق

علت بی اعتباری شدید روحانیون در ایران: بخش نخست – جنایات ۴۳ ساله

سویه‌های بدیع جنبش ۱۴۰۱

نگاهی به جنایات ۴۳ ساله جمهوری اسلامی

خواست های شفاف و شکستن سانسور ها لازمۀ موفقیت جنبش

ضرورت وجود یک بدیل کارگریِ انقلابی و توده گیر

آنگاه که شاه لُخت- خَرامیده- ولی ناآگاه بر راه نابودی میرود، بهترین دوستانش، داناترین دشمانش هستند!

انتقال قاچاقچیان اصلی مواد مخدر در زندان مرکزی کرج به بند بازداشت شدگان اعتراضات اخیر

ژینا، زن و انقلابی که در جریان است

زاده‌شدن از عهد

چهلم مهسا امینی – چهلمین روز قیام سراسری در ایران؛ «ماهمه مهسا هستیم بجنگ تا بجنگیم!»

گل‌های جاویدان

در تدارک شکل دادن به رهبری انقلاب

گزارشی از شورش اوین- روایتی دیگر؛ حیاط کوچک بند نسوان

آنالیز: خیزش انقلابی جاری و رویای ابر- رسانه ها برای تامین هژمونی سلطنت طلبان

متن کامل بیانیه جنبش انقلابی مردم ایران و سه قسمت گفتگوی محفلی مجازی

تقدیم به پولاد دختان ایران زمین، پیامی از زندانی سیاسی سعید ماسوری

تظاهرات برلین مژده بخش تظاهرات میلیونی مردم در خیابان‌های تهران

دیالوگ هفته: نگاهی انتقادی به مصاحبه بی بی سی با یرواند آبراهامیان درباره خیزش انقلابی ایران