حقوق کارگران در ایران

 

ما در پی پوشش خبرهای اعتراضات به ویژه از دی‌ماه ۱۳۹۶ به این سو، آن هم به شکل روزانه، برآن شدیم که خبرهای کارگری را به صورت جمع‌بندی شده در قالب خبرنامه دوره‌ای عرضه کنیم.

نقض حقوق کارگران در ایران به شکل روزانه رخ می‌دهد، بدون آنکه نهاد یا فردی نسبت به آن پاسخگو باشد. فعالان حقوق کارگران در ایران برای اعتراض به این نقض حقوق انسانی و صنفی، اغلب با زور و سرکوب مواجه می‌شوند. محدودیت‌های موجود در گروه‌های حامی حقوق در سطح بین‌المللی وجود دارد که اغلب اطلاعات زیادی از داخل ایران به دست نمی‌آوردند تا پرونده‌های مرتبط به حقوق کارگران ایران را در عرصه بین‌المللی مطرح کنند. بنابراین، بنیاد زمانه، تصمیم گرفته تا تحولات و تجزیه و تحلیل مرتبط با حقوق کارگران در ایران را در یک خبرنامه ویژه، هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی منتشر کند. این خبرنامه وضعیت حقوق و قوانین کار در ایران را برای توسعه ارتباط‌ها بین کارگران ایران با اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های حقوق بشری در سطحی بین‌المللی به اشتراک می‌گذارد. هدف این است که از دانش به‌منظور بیشتر مطرح شدن وضعیت کارگران ایرانی و ایجاد فشار عمومی برای پذیرش و اجرای معاهدات بین‌المللی شناخته شده مربوط به حقوق کار در ایران، استفاده شود.

ثبت‌نام در خبرنامه‌ی حقوق کارگری

تمرکز خبرنامه کارگری بر روی این نکات عمده است: امنیت و سلامت در محل کار، تبعیض‌ در محل، قانون کار، زنان، کودکان کار، مسائل مربوط به قراردادها، بیکاری، تعویق و یا نپرداختن دستمزدها، و نیز موضوع تشکل‌های کارگری.

زمانه به شکل پیگیر اخبار کارگری در ایران را گزارش می‌کند. خبرنامه‌های کارگری زمانه کوشش می‌کنند که یک “تصویر بزرگ” از موضوع حقوق کارگران ایران ارائه کنند تا دانش و آگاهی را در مورد وضعیت کارگران در ایران افزایش یابد.

 

خبرنامه را دانلود کنید

 

 

 

English Versions

 

[downloads category=”en” category_include_children =”false” template=”version-list”]