بایگانی

سبک رانندگی‌تان درمورد شخصیت شما چه می‌گوید؟

ارتباط فعالیت جسمی و زوال عقلی

همنشین بهار: کتاب زنان در علم Women in Science و مریم میرزاخانی

همنشین بهار: مریم میرزاخانی و هندسه غیراقلیدسی

اقتصاد رفتاری و فناوری سیاستگذاری

همنشین بهار: هوشیاری و برنایی مریم میرزاخانی

اورجینال

پیچیدگی‌های اقتصاد و بی سوادی سیاستمداران

های‌تِک: نکته‌هایی دربارۀ فناوری سطح بالا

چند نکته و پشنهاد مطالعه دربارۀ اقتصاد انرژی

همنشین بهار: مریم میرزاخانی و، شهود هندسی قوی

آیا رژیم گیاه‌خواری سبب کاهش وزن سالم می‌شود؟

به بدن من احترام بگذارید!

سخنی دربارۀ انرژی پاک و حقایقی که کم‌تر می‌گویند

دربارۀ اهمیت و لزوم رفورم در کشاورزی و دام‌پروری

دربارۀ اهمیت و لزوم گسترش کاربرد انواع برقی دوچرخه، سه‌چرخه و موتور سیکلت

مرکز مستی در مغز شناسایی شد

پنج کاری که قبل از رابطه جنسی نباید انجام دهید

نقش مهم وسائل نقلیه برقی در کاهش آلایندگی.

وسائل نقلیۀ برقی، فرصت ارزندۀ برای تولید داخلی

نجواهای درون

رفرم سیستم آموزشی، از پیش نیازهای رفع مشکلات اقتصادی است.

نور درمانی

هر مُسِرفی مُحتَمَل به مِسکین شُدن است!؛ استندبای برقی بی‌نیاز، اسراف است!

ایران مزیت نسبی اش تولید برق ارزان از نیروگاه گازی است

صرفه‌جویی را در 120 ثانیه بیاموزیم، 120 سال سود ببریم.

وسائل نقلیۀ برقی، فرصت ارزندۀ برای تولید داخلی

دولت بجای تفکیک، وزارتخانه ها را ادغام کند

معجزه برای اقتصاد

بهینه‌سازی مصرف انرژی در وسائل خانگی