بایگانی

تازه های پزشکی در رادیو پویا این برنامه : فشارخون

بحران کرونا؛ کشمکش بر سر عوام‌فریبی‌ای به نام پزشکی اسلامی

ایران آکادمیا، دانشگاهی برای ترویج آزادی‌های علمی

مفهومِ واقعیت: در نظریه کوانتوم 

ادامه بخش چهارم از سوسیالیسم علمی یا سوسیالیسم ایدئولوژیک؟ (کاوه)

بخش چهارم از سوسیالیسم علمی یا سوسیالیسم ایدئولوژیک ؟(کاوه)

ادامه سوسیالیسم علمی یا سوسیالیسم ایدئولوژیک؟بخش سوم

سوسیالیسم علمی یا سوسیالیسم ایدئولوژیک؟بخش سوم(کاوه)

سوسیالیسم علمی یا سوسیالیسم ایدئولوژیک؟بخش یکم و دوم (کاوه)

 مقابله با “کرونا” به کمک برخی از مواد و عناصر شیمیایی

روز جهانی معلم را با یاد آموزگاران زندانی گرامی می داریم

روز جهانی معلم را با یاد آموزگاران زندانی گرامی می داریم

ساز ‌و ‌کارها

آیا واکسن روسی «سپوتنیک-۵» از ما در مقابل ویروس کرونا محافظت خواهد کرد؟

نگاه روانکاو: ابداع و نوآوری

در روان پژوهی: رابطه بدن و روان ۱

در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش بیست و پنجم ( تجربه آموزشی با ایران)

اولین جشن افتخار مجازی ایران

گزارش ایران‌وایر از اولین جشن افتخار مجازی ایران

امیلی، زن ترنسی که به خاطر خشونت‌های ترنس‌ستیزانه دنیا را ترک کرد

امیلی، زن ترنسی که قاتلش ترنس‌ستیزی بود

کیهان شناسی و متافیزیک فردوسی

مفهوم مادّه در تراکم‌های‌ بسیار بالا: سفیدچاله، کرم‌چاله، سیاه‌‌چاله

آیا واکسن کرونا را زودتر از آنچه پیش‌بینی شده خواهیم داشت؟

کندوکاوی در «گروندریسه» مارکس – دست‌نوشته‌های ۵۸-۱۸۵۷

اعتراض پزشکان اصفهان به مدیریت نامطلوب بحران کرونا

روان‌درمانی چه می‌کند؟

نامه هشدارآمیز یک نهاد علوم پزشکی به حسن روحانی: تلفات کرونا ممکن است تا ۱۶۰۰ نفر در روز افزایش یابد

تلاش برای درمان کووید ۱۹، پیگیری تجربه فیروزه بنی صدر ـ بخش دوم مقاله‌های علمی

تلاش برای درمانی برای کوید ۱۹، پیگیری تجربه فیروزه بنی‌صدر ـ بخش نخست مقاومت و مخالفت

چگونه رسانه‌های اجتماعی هویت ما را شکل می‌دهند

در روان پژوهی: نقش زبان و سخن

در روان پژوهی: فضای نگهداری از آسیب دیدگان روانی