بایگانی

زبان، بازی، روایت_ علی عبدالرضایی

نه حتی نادرست

بازی زبانی یا زبان‌بازی!؟_علی عبدالرضایی

فرم در شعر – علی عبدالرضایی

ساختارگرایی_علی عبدالرضایی

مرگ مولف – علی عبدالرضایی

نشانه شناسی – علی عبدالرضایی

“الگوریتم هجابندی”_علی عبدالرضایی

روابط ترامتنی

فضازمان در ادبیات نومدرنیستی

بازی زبانی – علی عبدالرضایی

“پیش به‌سوی ناشعر”

مقاله “صفت، شعر را بی‌صفت می‌کند”_علی عبدالرضایی

زمان در ضدّ رمان

همنشین بهار: تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک(۶۴) Theory of relativity جهان آن چیزی نیست که به نظر می‌رسد

اختلالات طیف اوتیسم چه هستند؟

سیستم های پیچیده و تفکر سیستمی – بخش سوم و پایانی

رفتار درمانی شناختی یا CBT چیست؟

سیستم های پیچیده و تفکر سیستمی – بخش دوم

هم‌نوایی یا conformity چیست؟

حمایت از شریک افسرده و حفظ سلامت روان خود

اختلال خوردن چیست؟

تأثیر داستان‌های کتاب‌های درسی در رشد شخصیت کودک و مقایسه آن با سایر کشورها

همنشین بهار: منطق فازی و فراتر از آن Fuzzy Logic and Beyond یادی از پروفسور لطفی زاده

سیگار و مشکلات سلامت روان

کتاب‌ کاغذی ممکن است بهتر از کتاب‌ الکترونیکی باشند

تخیل و نقش آن در سلامت روان

این دو زن؛ به یاد ملکه هندسه ریمانی

اختلال شخصیتی خودشیفتگی

خواندن کتاب و سلامت روان