بایگانی

ثبت نام دوره ۲۰۱۸ ایران آکادمیا آغاز شد!

ویدئو: فرد، جامعه و سلامت روان

همنشین بهار: آشکارشدن امواج جاذبه؛ لحظه‌ای مهّم در تاریخ علم

معرفی کتاب: آسیب‌شناسی ازهم‌گسستگی و رانه مرگ

شخصیت زبانی_علی عبدالرضایی

مقاله “ساختار اولیه در داستان” _ علی عبدالرضایی

وابستگی تمام آنچه خلق گردیده

مبانی اولیه داستان‌نویسی_علی عبدالرضایی

زبان، بازی، روایت_ علی عبدالرضایی

نه حتی نادرست

بازی زبانی یا زبان‌بازی!؟_علی عبدالرضایی

فرم در شعر – علی عبدالرضایی

ساختارگرایی_علی عبدالرضایی

مرگ مولف – علی عبدالرضایی

نشانه شناسی – علی عبدالرضایی

“الگوریتم هجابندی”_علی عبدالرضایی

روابط ترامتنی

فضازمان در ادبیات نومدرنیستی

بازی زبانی – علی عبدالرضایی

“پیش به‌سوی ناشعر”

مقاله “صفت، شعر را بی‌صفت می‌کند”_علی عبدالرضایی

زمان در ضدّ رمان

همنشین بهار: تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک(۶۴) Theory of relativity جهان آن چیزی نیست که به نظر می‌رسد

اختلالات طیف اوتیسم چه هستند؟

سیستم های پیچیده و تفکر سیستمی – بخش سوم و پایانی

رفتار درمانی شناختی یا CBT چیست؟

سیستم های پیچیده و تفکر سیستمی – بخش دوم

هم‌نوایی یا conformity چیست؟

حمایت از شریک افسرده و حفظ سلامت روان خود

اختلال خوردن چیست؟