بایگانی

یادگاری از چکمه های ستم رضا خانی

عقب ماندگی اقتصادی کردستان و اعتصاب کسبه و بازاریان

آیا ختنهٔ اطفال درست و اخلاقی است؟

ارزش، سوسیالیسم و پیش‌داوری

متاکاپیتال؛ کاشف آخرین تناقضات سرمایه داری

افسردگی جنسیتی‌شده

قلبِ نامرئیِ حجاب

سرنوشت تاجر ونیزی در حکومت انسانی

از آگاهی کاذب تا انتزاع مادیت‌یافته

احمد امیراحمدی اھل نقدە و عضو حزب دمکرات کردستان در سوران از توابع استان اربیل از سوی تیم ترور سپاه قدس ترور شد و جان خود را از دست داد

به یاد موشه پوستون

هفت سین ابتکاری «کارگری»!

به حاشیه راندن افراد کوییر در علوم و مهندسی

انتشار سایت جدید «نقد»

وبسایت زانزو - کارگاه خبر ژوپی‌آ

وب‌سایت زانزو، بدن من در کلمه‌ها و تصاویر

گرامشی و چالش‌های پیشاروی چپ / پاناگْیوتیس سوتِیریس / ترجمه‌ی بهرنگ نجمی

همنشین بهار: طرح بزرگ استیون هاوکینگ – خدا، وِل مُعطل است !

آموزه ای از آنتونیو گرامشی

تطابق علم و دین: تاریخچۀ یک نظریه

گرامشی و نظریه‌ی سیاسی

در کاپیتال سکوتی نیست

نامه اعتراضی و افشاگرانه به حسن روحانی

حجاب اصلی زنان حجاب واژه هاست! فمینیسم با واژه ها حرکت می کند

اسطوره ی فلسفه در میان ما: بازدیدی از احمد فردید و نظریه ی غرب زدگی – داریوش آشوری

آکادمیکس افتتاح شد

هفتم اسفند ، سالگرد درگذشت دهخدا (۱۳۳۴-۱۲۵۸)

دولت و بحرانِ سرمایه‌داری

گرایش جنسی و هویت جنسیتی در آموزش متخصصان بهداشت در ایران/ رها بحرینی

اعتصاب توده ای، حزب سیاسی و اتحادیه های کارگری – روزا لوگزامبورگ

اولین نسخهء مانیفست حزب کمونیست