بایگانی

استان انتاریو کانادا برای تلاش برای لغو برنامه درسی آموزش جنسی رنگین کمانی، با چالش قانونی مواجه میشود.

Meet Ahed Tamimi, 17-Year-Old West Bank Activist Jailed for 8 Months for Slapping Israeli Soldier

بی‌جنسگرا (Asexual)

بیرکار و میرزاخانی؛ انعکاس خبر یک جایزه

نیازهای جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان

حلبی آبادی در حاشیه پایتخت

Communism for Everybody”: An Interview with Bini Adamczak, author of Communism for Kids

سرمایه‌داری و کمونیسم برای نوآموزان / بینی آدامچاک

1968

افسانه و افسون طبقه‌ی «متوسط»

بحران آب

خطر لخته شدن خون در زنان ترنس تحت هورمون‌تراپی دو برابر بیشتر است

در غبار سانسور

مدارهای بحرانی در اقتصاد ایران / محمد مالجو

مصاحبه ایران آکادمیا

گفتگوی ایران آکادمیا با داریوش آشوری

بزرگ‌ترین دزدان تاریخ را بشناسید!، بازار ارز: در برنامه «رو در رو» شبکه چهار سیما عنوان شد: تحول بازار ارز از امروز سه شنبه کلید خورد/دولت بازار غیر رسمی دلار را پذیرفت

تاکتیکهای جدید برای محدود کردن توان سرکوب رژیم

در مجموعه کلاس‌های «اقتصاد در جهان امروز» آکادمیکس چه خواهیم آموخت؟

عملیات سیانور

بانکداری جمهوری اسلامی، یکی از عوامل اصلی فجایع اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی ایران.

همنشین بهار: صدای استیون هاوکینگ در فضا

احترام به متفاوت بودن؛ شناخت و مقایسه میان Geek و Nerd

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(1)

دِگرش بَد در ماهیت و کارکرد پول (تبدیل شدن پول واقعی به کاذب)

گسترش حاشیه نشینی، شاخص افزایش جمعیت تهیدستان شهری

کار مولد و کار نامولد: گامی به پیش

خبر مهم برای ترنس‌ها: نسخه یازدهم ICD در راه است

مبارزه‌ی طبقاتی و نقد علمی در کاپیتال

ارزش بدون بت‌وارگی!

دیالکتیک نوآوری