بایگانی

خشکیدن سیاست در ایران بی آب – ‎‎‎۲۸ خرداد ۱۴۰۰=۱۸ جون ۲۰۲۱ – دکتر کورش عرفانی

دو باور غلط رایج درباره اچ‌پی‌وی

فضازمانِ اَبرسَیّال

زنگ خطر بهداشت روان و سلامت روانی در اجتماع ایران

فیروزه بنی‌صدر : ویروس کرونا، و کدام واکسن؟ سخنرانی، پرسش و پاسخ

برداشتن موانع اداری از سر راه ایجاد اشتغال در ایران (قسمت سوم) – دکتر کورش عرفانی

‎⁨آن چه رژیم کنونی بر سر ایران آورد – ⁩کورش عرفانی – ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

کوانتای فضا و زمان

آیا فناوری بحران اقلیمی را حل خواهد کرد؟

مافیای دانش و دانشگاه: نگاهی به رابطه علم و قدرت در کشورهای توسعه یافته و در ایران

روش‌شناسی کاربردی بی نهایت‌گرایی – بحران زیست محیطی در پسماند در قزوین (قسمت سوم) – دکتر کورش …

در هفته‌ جهانی آگاهی از اتیسم؛ خواست ما پذیرش است

اندکی در خصوص ختنه‌ی پسران

ختنه‌ی پسران؛ خوب یا بد؟

اندکی از تاریخچه‌ی ختنه‌ی مردان

خاستگاهِ فضا و زمان 

کلیترسی، شورشی علیه خوانش مردانه از بدن زن

ثابت‌های طبیعیِ و شناخت‌شناسی

the Lacanian Real – امر واقع لکانی

نامه افشاگرانه – خواهشمند است لطفا”به شخصیتهای نام برده شده در این نامه اطلاع دهید

راز الفباها و آوانگاریهای جهانی ( تاریخچه و منطق راستین اختراع الفبا)

تجارت واکسن کووید-۱۹

موفقیت کوبا در مبارزه با ویروس کرونا

آمار چند متغیری در تحقیقات علوم رفتاری

مفهومِ اندازه‌گیری در نظریه کوانتوم

نامه انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران به مجلس درباره غربالگری

خودکفایی از فایزر چگونه ممکن می‌شود؟ اقتصاد التقاطی رویاروی اقتصاد مقاومتی

واکسیناسیون رایگان، استاندارد، فوری و همگانی حق مردم است

نگاه روانکاو: نگاه روانشناختانه به عرفان

در روان پژوهی: روان ما و درد