بایگانی

دروغ هم زیستی توحشی با مظلومان

نحسی عدد ۱۳ وقتی درک کردیم که از زمان بلوغ تاکنون آلتم ۱۳ سانت است و مورد کم‌لطفی بانوان مجردی بودی …

حامیان افعی ج.ا در حال عمردهی اش هستند!، فهرست آخرین مطالب جنگ اباطیل و صلح حقیان

ابراهیم رئیسی پیش بینی (آینده) قیمت ها از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ – اینفوگراف

توطئۀ عمردهی به رژیم ج.ا، مخالف هرگونه حمله و آسیب زدن به زیرساخت‌های اقتصادی کشور ایران هستم، چرا …

یادآوری نسل‌کُشی خاموش مردمان عادی داخل ایران و سکوت مدعیان حقوق بشری، وحوش‌شناسی و روز نکبت ۲۲ ب …

پانوشت وحوش‌شناسی در میان جمعیت بشری (بخش۱) ، با یادی از روز نکبت سرآغاز یک دور از پیروزی وحوش ضد بش …

سکوت… عاشقانه ها

آیا این نظر که در انقلاب ۱۳۵۷ ملت می دانست چه نمی خواهد ولی نمی دانست چه می خواهد صحیح است؟!، نویسنده …

غریبه ی انقلابی: چگونه فرانتس فانون تئوری را به کنش درآورد (به انگلیسی)

میراث رادیکال “والتر رادنی”: بررسی کتاب مجموعه مقاله های وی (به انگلیسی)

فواد بریتان: کودار و پژاک محور اساسی مبارزات شرق کردستان هستند

“ژن، ژیان، ئازادی: با زن، زندگی، آزادی به سوی انقلاب زنان می رویم”

ادامه سیاست خائنانه و ظالمانه تحریم فشار حداکثری علیه مردم عادی ایران، اشتباه استراژیک غرب، که عوا …

به نسل‌کُشی مردمان داخل ایران پایان دهید، نامه سرگشاده بشریت به ریاست جمهوری آفریقای جنوبی و بقیه …

فهرستی از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، پراکندگی پرشمار باطلی‌ها تا همبستگی حق‌داران، هدف از حکومت گذا …

به مناسبت ۵ بهمن ۱۳۵۸ نخستین و تنها انتخابات آزاد و رقابتی ریاست جمهوری در ایران

در بطن مبارزات امروز خلقمان، به یمن تقویت روح مبارزه‌گری، تاریخ دیروز جمهوری کردستان نهفته است

زیلان، مانیفست آزادی

آنگاه که شاه لُخت- خَرامیده- ولی ناآگاه بر راه نابودی میرود، بهترین دوستانش، داناترین دشمانش هستند!

فایل صوتی کتاب دوم مانیفست تمدن دمکراتیک

ما باید آرزو داشته باشیم! انتظار و امید, به مثابه کاتاگوری های ماتریالیسم تاریخی (به انگلیسی).

به‌مناسبت انتشار کتاب «نتایج فرایند مستقیم تولید»

شکل‌‌گیری و چرخیدن اجرام کیهانی

ارنست مندل و اکوسوسیالیسم

چه کسانی از فروپاشی و تجزیه‌هراسی ایران بیشترین سود برده اند؟ طرف‌داران دیکتاتوری رژیم ج.ا؟و یا م …

فواد بریتان: کودار فقط به افق پیروزی خیره است

شماره ۲۵ مجله آلترناتیو، ارگان رسمی پژاک

جلد سوم کتاب مانیفست تمدن دمکراتیک به صورت صوتی

تبدیل اماکن مذهبی به نظامی‌گری!، جنایات تروریستی در رژیم ج.ا (بخش ۵)

جنایات تروریستی ج.ا (بخش ۳) برای آیندگان(فردای استقرار فرمان‌رَوایی دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر،)، ک …