تریبون روانشناختی

مجموعه آنچه را از دیر زمان، در حوزه روان می شناسیم، روانشناختی بنامیم. نخستین متن به یونان باستان باز می گردد، مقاله مالیخولیای ارسطو. می توان این مجموعه از شناخت آدمی را به سه دامنه: بالینی، پژوهشی و کاربردی تقسیم کرد که هر سه بر هم تاثیر هر روزه دارند. از طرفی به عنوان رشته های شناخته شده می توان از روانپزشکی، روانشناسی، روانکاوی و رواندرمانی نام برد که هر کدام از این ابررشته ها خود زیر رشته هایی دارند که امروزه تقریبا به نوعی تعریف دامنه های آنها ازهمگونگی برخوردارند. تلاش می کنیم دراینجا آنچه که می تواند در سه دامنه مربوط به هر چهار رشته مفید باشد، تقدیم گردد. از دریافت مطالب، مقالات، نقد کتاب و فیلم، سخنرانی, اخبار همایش ها و انتشار و ترجمه کتب و اخبار دانشگاهی در زمینه های فوق استقبال خواهیم کرد.

برای تماس با تریبون روانشناختی از ایمیل ravan@radiozamaneh.com استفاده نمایید.

 

آسیب دیدگی اجتماعی زنان در ایران و روانشناسی رهایی

افسردگی و ساختاری که آن را درمان می‌کند: پاسخی به گفتار نورایمان قهاری

نگاه روانکاو: نگاه روانشناختانه به عرفان

در روان پژوهی: روان ما و درد

در روان پژوهی: روان ما و حسادت

نگاه روانکاو: فرار مغزها

در روان پژوهی: آینده علوم انسانی

نگاه روانکاو: کار تازه یا نوآوری

نگاه روانکاو: شروع جنگ

نگاه روانکاو: شناخت پدیده امانوئل مکرون ۲

در روان پژوهی: رابطه بین عرفان و روان ۱

نگاه روانکاو: شناخت پدیده امانوئل مکرون ۱

در روان پژوهی: رابطه بین عرفان و روان

در روان پژوهی: تعریف روانکار

نگاه روانکاو: سرزمین فرهنگی ایران ۴

در روان پژوهی: تاثیر شناخت روان در جامعه

نگاه روانکاو: سرزمین فرهنگی ایران ۳

در روان‌پژوهی: نماد پردازی دال و مدلول

نگاه روانکاو: سرزمین فرهنگی ایران ۲

در روان پژوهی: چهار لایه فرهنگی

نگاه روانکاو: سرزمین فرهنگی ایران ۱

نگاه روانکاو: حوزه نوروز

در روان پژوهی: مراحل یک روانکاوی

در روان پژوهی: ترجمه یکی از کتابهای ژاک لاکان

نگاه روانکاو: این باغ را هوا تویی!

در روان پژوهی: رابطه بدن و روان ۲

نگاه روانکاو: ابداع و نوآوری

در روان پژوهی: توپولوژی اماکن مقدس شیعیان در ایران

نگاه روانکاو: چهل سالگی انقلاب اسلامی

نگاه روانکاو: استراتژی سیاسی و ابداع راه حل برای خروج از بحران