در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش بیست و هفت (توپولوژی اماکن مقدس شیعیان در ایران) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۷ پاریس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)