بایگانی

ویروس کرونا، بحران دروغگویی دیگر جمهوری اسلامی

کرونا، سودای نظم چینی، دورکاری و چشم انداز اعتصاب عمومی

مضحکه انتخابات شکست خورد!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه بهمن ماه)

چرا اپوزیسیون به بیانیه مرتبط با “14 نفر” بی اهمیتی نشان می دهد؟

جستاری هرمنوتیکی در ماهیت رهایی بخش کاتالیزور و اسلحه آموزشی دکتر حسینی

گسست از نهادهای ایدئولوژیک، مواجهه با سرکوب انسانِ آبان ـ بخش سوم (پایانی)

صدارت – بکار بردن روشهای موفقیت‌آمیز تحریم نمایش انتخابات ۲اسفند۱۳۹۸ برای گذار خشونت‌زدا از رژی …

تنوع کاندیداهای

دوم اسفندماه “روز جهانی زبان مادری” است.

ایزد متعال

«جبهه جمهوری» مطلوبترین راه گذار به دمکراسی در ایران؟

نگرشی نو به استراتژی تحریم انتخابات؛ خیر! ولی مشروط

ضرورت فراروی از دوگانه کاذب شرکت و عدم شرکت در «انتخابات»

قسمت هفتم: لنین علیه میهن پرستان و مارکسیست های مدافع صلح (جنگ جهانی اول ۱۹۱۴-۱۹۱۷)

هراس از جدایی‌خواهی

انتخابات: از بزکِ بحران به بحرانِ بزک

چند مقاله از ” کاوه فرزند ملت “

چند گفت‌وگو از مهرداد درویش‌پور در تحریم انتخابات

در تحریم انتخابات

امضا کنید: تحریم انتخابات، شکل موثری برای ابراز اعتراض سیاسی است

ایستایی و پیشتازی مارکسیسم

اعلام “جهاد عمومی” گام بعدی رژیم، توبه و التماس است!

نوشته پدر پویا بختیاری در مورد شرکت در انتخابات

شکنجه جنسی و اعتراف‌گیری از نیلوفر بیانی توسط عوامل سپاه

انتخابات مجلس یازدهم : میلیون‌ها ایرانی از اطلاعات بایسته برای انتخاب محروم هستند

ادلب؛ زندگی به پایان می‌رسد

صدارت :آخرین گفتگوها با هموطنان، قبل از تحریم خیابانها برای تحریم انتخابات۲اسفند

تحریم مضحکه انتخابات همچنان درحال گسترش است

وقتی مطبوعات آزاد بود؛افشاگری علیه علی قدوسی(دادستان کل انقلاب)