بایگانی

همسر روحانی از تماشای بازی تیم ملی محروم ماند!

دولت روحانی پشت کمپین سلبریتی‌ها

به خامنه ای

صدای سوم در برابر ضد امپریالیسم ناسیونالیستی چپ

نامزدهای انتخابات مجلس ترکیه تعهدنامه حقوق ال‌جی‌بی‌تی امضا کردند

رقص انقلاب

انتخابات اضطراری و ترکیه‌ای در آستانه تغییر

بانکداری جمهوری اسلامی، یکی از عوامل اصلی فجایع اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی ایران.

زنان ایرانشهر خواهان شکستن سکوت در مقابل تجاوز جنسی هستند.

جنایتکاران مزدور؛ ماموران معذور سرویسهای جاسوسی (5) تقدیم به ستار بهشتی و همه دیگر قربانیان

جنایتکاران مزدور؛ ماموران معذور سرویسهای جاسوسی (4)

جنایتکاران مزدور؛ ماموران معذور سرویسهای جاسوسی (3)

جنایتکاران مزدور؛ ماموران معذور سرویسهای جاسوسی (2)

جنایتکاران مزدور؛ ماموران معذور سرویسهای جاسوسی (1)

سرنگونی آری؛ به دست مردم و برای حاکمیت مردم! − اعلامیه‌ ده‌ها تن از روشنفکران و فعالان سیاسی

یاد سعید سلطانپور

جرم سیاسی و بیستم ژوئن، سی‌ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی

فوتبال و همبستگی ملی

” علی خامنه ای ” دیکتاتوری بزدل ” است وترسان ازپذیرش مسئولیت تصمیمات خود ، فرا فکنی می کند .

” علیرضا نوری زاده ” و ” سلطنت طلبان ” در دامن زدن به فعالیت ” تجزیه طلبان ” با آتش بازی می کنند

ادعای جمهوری خواهی “رضا پهلوی ” قابل اعتماد نیست و به معنی اعلام انقراض ” نهاد سلطنت ” از جانب وی است .

نگاهی از زاویه‌ای دیگر به کمپین آقای جادوگر

آغوش گشودن بر سفلگان؟!

شب همبستگی با گارگران ایران در پاریس و دو نکته پیرامون آن

سه بیانیه، سه روی‌کرد، سه مسیر

چگونه از کشتارِ جمعی دفاع کنیم؟

آمریکا به دنبال تاخیر مذاکرات تا تاثیر تحریم‌هاست.پاسخ های رضا علیجانی به منتقدان بیانیه مذاکره مستقیم

آیا حفظ نظام اوجب واجبات است؟

گزارش نظرسنجی گرایشات سیاسی ایرانیان

گزارش کامل همایش دو روزه «رفرماسیون در غرب و اصلاح دینی در ایران» در شهر کلن + عکس‌ها