بایگانی

بازتولید اجتماعی و پاندمی کرونا

بحران اجتماعی، دموکراسی در بحران و بحران نولیبرالیسم

صدارت – آگاهی از خلقیات خود و دیگران در مدیریت بحران کرونا، وژدان احساسی-روانی

علیه اخاذی مضاعف؛ پناهجویان به مثابه تهدید و فرصت توامان

بحران کرونا و روی‌آوری به تشکل‌های کارگری

زیست کرونایی

همبستگیِ آسیب‌دیدگان آنگاه که با شکنندگیِ خود رویاروی می‌شویم

حکومت اسلامی کابوسی است که مردم ایران می‌کوشند از آن بیرون بیایند

سرمایه‌داری آتش‌فشان بیماری است

برخاستن تیامات

کرونا و حقه بازی اسلامی برای رفع تحریم اقتصادی! “چپ ضد امپریالیست” کی سر عقل خواهد آمد؟

چند یادداشت و گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور: نحوه رفتار کشورهای مختلف با بحران کرونا و ویژگی‌های مو …

تقدیم به هلین بولک

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

حقوق اقلیت‌ها شاخصی برای سنجش دموکراسی

این «اکوفاشیسم» نیست، لیبرالیسم است

زنان حزب الله خوشبخت نیستند

صدارت : قرنطینه‌های فردی و جمعی، تنها راه پیش‌گیر از مردن، و یا کشتن دیگران توسط کرونا!

Emel Mathlouthi – Rescuer

جمهوری اسلامی می خواهد از کرونا گذر کند، بدون آنکه هزینه ای برای آن بپردازد

صدارت – گفتگویی (۲) با هموطنان در باره بحران ویروس کرونا

اقتدارگرایی در زمان ویروس کرونا

عملیات نظامی آمریکا، برکتی برای جمهوری اسلامی

در مورد وضعیتِ اپیدمی

از بحرانی به بحران دیگر: چشم‌اندازهایی از دلِ کرونا

برآمدن ترکیه‌ اردوغان

دکتر رحیم یوسف پور را تنها نگذاریم

ویروس کرونا, بحران و مبارزهء طبقاتی: دعوت به بحث و تبادل نظری اینترنتی (به انگلیسی).

“سەرهەڵدان ژیانە”

کرونا بلای جان ولایت و یا ملت؟