بایگانی

در باب کرونا ، یورگن هابرماس ، منبع : مصاحبه ی مارکوس شوئرینگ در گاهنامه ی فرانکفورتر ، ۱۰ آوریل ۲۰۲ …

اجرای حکم شلاق علیه رسول طالب مقدم شناعت تا کی تا کجا

مروی بر گفتگوی ناصر مهاجر با رادیو زمانه* با عنوان کورونا از نگاهی تاریخی

یک گزارش: روزهای کابوس‌وار کرونا

جمهوری اسلامی و دو راهی کاذب “نان یا جان”

تحلیل وضعیت اقتصادی: از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هایی

واقعیت ناراحت‌کننده این است: گاهی «خشونت» تنها راه باقی‌مانده برای مبارزه است

کشتن آسیه پناهی در سالگرد یکی از خیزش‌های مردم حاشیه نشین

پاسکاری و بده بستان وزارت اطلاعات خامنه ای با رجوی

ترامپ انجیل بدست علیه معترضین خط و نشان می‌کشد: پایان بحران یا شروعی تازه برای آن!

بیانیه همبستگی جمهوری ایران در خصوص پیامدهای بحران زیستی کرونا

بحران پناهجویان، یا مناقشۀ مرزی میان یونان و ترکیه؟

احمد کسروی و دشواره‌ی سنجشِ نقادانه‌ی ادب پارسى

یاد جانباختگان سازمان چریک‌های فدایی خلق در ۱۳۵۵ گرامی باد

استقلال وکلا و گزند قدرتها

کدام مجازات برای کدام جرم؟

با پولها چه کنیم؟

با وجود این رژیم،امیدی به زندگی آسوده و بهرمندی از محیط زیست سالم نمی‌رود

میزان سهم هر کارگر هفت تپه در مالکیت شرکت و کلیات و اصول شرکت تعاونی کارگری- قسمت اول

شرکت تعاونی کارگری هفت تپه – مقدمه

ده توهم بزرگ تاریخ معاصر ایران

دیکتاتوری، پرولتاریا، سوسیالیسم – “تولیدکنندگان همبسته”

آقای خامنه‌ای شرم کنید!

مانیفست فمینیست فرامرزی

داستانک طنز: مجادله بر سرِ مرجع تقلید

مگر ایران هم عرب دارد؟

تولید جنس دوم در سرمایه‌داری مدرن

مطلق گرایی از جهل برمیخیزد و ستیز با آزادی!

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش دهم و پایانی) با مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

از سوء ظن ایرانی به تردید مدرن و «تردید در تردید» پسامدرنی!