صفحه‌ی ویژه‌ی

مدرسه فمینیستی

آخرین مطالب :


سنت حقوقی مسلمانان و چالش برابری جنسیتی / دکتر زیبا میرحسینی / ترجمه: هدا مبصری


نگاهی به سیمرغ عطار با پرسش از حقوق برابر


کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، گامی بلند برای مشارکت سیاسی زنان / شیرین فامیلی


جرم انگاری ناقص سازی جنسی زنان در ایران و ابراز نگرانی کمیته حقوق کودک / رایحه مظفریان


فروش دیوار برلین / ترجمه فرانک فرید


مبارزه زنان برای راه یافتن به صندوق های رأی / دکتر فائنه حنیفه اوا – ترجمه یاشین زنوزلو


شیوع «عروس – کودکان» سوری در یک نسل از دست رفته به روایت تصویر / ترجمه رایحه مظفریان

کاندیداهای زن و موضوع «نظارت» بر انتخابات / آمنه رضایی


درباره‌ «زبان زنان» / شیرین کریمی


رد صلاحیت زنان: استراتژی حذف یا مقاومت برای تغییر؟ / آزاده دواچی

تجربه حضور در نشست های زنان کاندیدا / شهلا فروزانفر


کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، تلاشی برای بازگرداندن تغییر به زندگی واقعی / منصوره شجاعی


ناسیونالیسم عربی و جنبش زنان عرب / ترجمه مهسا پناه شاهی


بیانیه کمیته من کاندیدا می شوم، از «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» درباره رد صلاحیت گسترده کاندیداهای زن مجلس دهم


نشست پرسش و پاسخ با چهار تن از داوطلبان زن نمایندگی مجلس دهم / گزارش: مریم جوادی


مداخله در انتخابات مجلس و خروج جامعه مدنی زنان از انفعال / آمنه کرمی


سندروم استکهلم در قصه رومن‌گاری و هدایت / جواد موسوی خوزستانی


ختنه دختران در میان اهل تشیع پاکستان و هند / سمیره حنایی- رایحه مظفریان


لغو حکم بخشداران زن خوزستان، با کدام مجوز شرعی؟


تجارب منحصر به فرد زنان در چالش برای تغییر چهره مردانه سیاست / گزارش: صبا شعردوست


رفع تبعیض در ساختار مردانه سیاست؟ / مریم مهیمنی


تبعیض جنسیتی در ساختارهای اجتماعی افغانستان / ابراهیم داریوش


تسلیت مدرسه فمینیستی: هما ناطق، نگین درخشان حلقه تاریخ نگاری ایران درگذشت


افراط گرایی و کابوس «مشارکت سیاسی زنان» / آزاده دواچی


چه عنوانی بهتر از” فاحشه” برای حذف زنان از جامعه / فاطمه فرهنگ خواه


نگاهی به نشریۀ ندای زنان / الهه باقری


بیانیه کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» در تقدیر از حضور بی‌سابقه زنان برای کاندیداتوری مجلس دهم


نظارت بر روند قانونگذاری از اهداف کمپین تغییر چهره مردانه مجلس: گزارش یک نشست

ما در میان قصه‌ها / شیرین کریمی


جداسازی جنسیتی و نادیده گرفتن ضرورت همراهی زن و مرد / سیمین کاظمی

آخرین نظرات توسط نویسنده مدرسه فمینیستی

    نطری یافت نشد.