صفحه‌ی ویژه‌ی

نبض‌ایران

نبض‌ایران سکوی امنی است برای جمع‌آوری، مصورسازی، به اشتراک‌گزاری و ترویج مباحثه پیرامون اطلاعات حقوقی مختلف مرتبط با ایران. نبض‌ایران تلاش می‌کند صدای مردم ایران تقویت شود. ما همچنین، منابع و مواد آموزشی را فراهم می‌کنیم که کنشگران مدنی در ایران را در راه رسیدن به مسئولیت‌پذیری و اصلاحات یاری رساند.     طبقه‌بندی مطالب این صفحه:     دوهفته‌نامه نبض   |   کاریکاتور   |   منابع   |   داده‌نما   |   روایت شما   |   نبض‌نامه   |   ویدئو

آخرین مطالب :

نقشه گرایش سیاسی نمایندگان مجلس - انتخابات ۹۴

نقشه سیاسی مجلس پیش و پس از انتخابات ۱۳۹۸ در حوزه‌های انتخاباتی

گرایش سیاسی نمایندگان مجلس به تفکیک استان - انتخابات ۱۳۹۴

نقشه سیاسی مجلس پیش و پس از انتخابات ۱۳۹۸ – استان

نقشه گرایش سیاسی نمایندگان مجلس به تفکیک حوزه انتخاباتی - انتخابات ۱۳۹۸

نقشه سیاسی مجلس پیش و پس از انتخابات ۱۳۹۸ – حوزه‌های انتخاباتی

نقشه میزان رأی باطله در انتخابات مجلس ۱۳۹۸ به تفکیک حوزه انتخاباتی

نقشه میزان رأی باطله در انتخابات مجلس ۱۳۹۸ به تفکیک حوزه انتخاباتی

نقشه درصد حضور رأی‌دهندگان در انتخابات مجلس ۱۳۹۸

نقشه درصد حضور رأی‌دهندگان در انتخابات مجلس ۱۳۹۸ طبق آمار رسمی به تفکیک حوزه انتخاباتی

نقشه دسترسی به اطلاعات انتخابات ۹۸

نقشه میزان دسترسی به نتایج انتخابات به تفکیک حوزه انتخاباتی در انتخابات مجلس ۱۳۹۸

درصد حضور زنان در مجلس

میزان افزایش درصد حضور زنان در مجالس خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی

لوگوی نبض‌ایران

مسئولیت ارائه خدمات عمومی در ایران چطور تقسیم شده است؟

لوگوی نبض‌ایران

نکاتی پیرامون برگزاری جلسات خوب و ثمربخش

لوگوی نبض‌ایران

با مبانی جمع‌سپاری و بررسی اعتبار اطلاعات گردآوری شده توسط آن بیشتر آشنا شوید

لوگوی نبض‌ایران

گام به گام با برگه امتیازدهی محلی

لوگوی نبض‌ایران

روش ارائه پیام

لوگوی نبض‌ایران

فعالیت مدنی در فضای سرکوب

NGO

نکته‌‌ها و دست‌افزارهایی در رابطه با برنامه‌ریزی سازمانی

سازمان مردم نهاد

راهنمای تأسیس و ثبت سازمان‌های جامعه مدنی در ایران

لوگوی نبض‌ایران

شناخت مخاطب

لوگوی نبض‌ایران

نکاتی پیرامون برگزاری جلسات خوب و ثمربخش

لوگوی نبض‌ایران

چرخه بودجه

زباله داده

بازی بازی با داده هم بازی

لوگوی نبض‌ایران

برنامه‌ریزی برای پایش در سطح محلی

لوگوی نبض‌ایران

آشنایی با مفهوم فعالیت مدنی

لوگوی نبض‌ایران

رهبری، روابط و گروه‌ها

لوگوی نبض‌ایران

مطلب آموزشی: نظارت بر ارائه خدمات عمومی، راهی برای تشویق به مسئولیت‌پذیری بیشتر

لوگوی نبض‌ایران

کاربرد مؤثر داده در فعالیت مدنی

نقش شوراهای شهر و روستا

داده‌نما: نقش شوراها در ایران


برنامه‌ریزی برای پایش در سطح محلی

نامزد مناسب کیست؟

در انتخابات شورایاری به چه نامزدی رأی دهیم

لوگوی نبض‌ایران

راهنمای جیبی نظارت شهروندی بر اجرای روند انتخابات

نظارت بر انتخابات

چگونه سازمان‌های بومی به نظارت بر انتخابات می‌پردازند؛ راهنمای جامع از الف تا ی

لوگوی نبض‌ایران

تشکیل گروه‌های حمایتی اثربخش

آخرین نظرات توسط نویسنده نبض‌ایران

    نطری یافت نشد.