رویکردی دیگر در نظارت بر ارائه خدمات عمومی استفاده از برگه امتیازدهی محلی است. این روش تعاملی مستقیم و بهتر ایجاد می‌کند بین ارائه‌دهنده خدمات و اعضای جامعه. فرآیند نظارت بر ارائه خدمات با استفاده از برگه امتیازدهی محلی به شما کمک می‌کند تا همسایه‌تان را راه‌نمایی کنید تا در فرآیند مستندسازی مشکلات و مسائل موجود در ارائه خدمات هم‌کاری کرده، پیشنهاداتتان برای بهبود وضعیت را به او ارائه کنید.

در حالت ایده‌آل، چنین روندی نه تنها اطلاعات تولید کرده، درک جمعی را تقویت می‌کند، بلکه ارتباطی برقرار می‌کند میان ارائه‌دهنده خدمات و شهروند. طوری که شهروند قادر می‌شود به صورت رو در رو نظرش را به ارائه‌کننده خدمات منتقل کند.

در پایان این درس می‌توانید:

  • نقاط قوت و چالش‌های اجرای پروژه نظارتی از طریق برگه امتیازدهی محلی را بشناسید.
  • مراحل مختلف اجرای طرح نظارت با استفاده از برگه امتیازدهی محلی را درک کنید.
  • بدانید چطور اطلاعات گردآمده را منتشر کرده یا آن را در راه پیشرفت اجتماعتان به کار گیرید.

درس را از طریق لینک زیر دنبال کنید:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)