بایگانی

هشدار! ۵ سال دیگر دیرست…!، دعوت می شود حتما این مطلب را بخوانید

جمعه خونین زاهدان، کشتار علیه تمامی خلق‌های تحت‌ستم بود

کتابچه دیدگاه‌های رهبرآپو درمورد تمدن، سوسیالیسم و کاپیتالیسم، اقتصاد، اکولوژی و زن

طرح ۲۱ موضوع بنیادین/ ماهیت تحولات ساختارین مطابق خواست جامعه و انقلاب ژن، ژیان، آزادی

هشدار! ۵ سال دیرست دیگر…!، اتحاد و همبستگی برای گذار (براندازی) از ج.ا کلید رمز پیروزی، حقوق بشری آ …

مردمان ایران در آچمز اباطیلی ها و انحطاط ها و تحریم اجنبی و داخلی، و راه خروج از این آچمز چیست؟!، به …

وحشت سپاه پاسداران از گسترش کانون‌های شورشی در ایران

تکرار شکست مردم ایران در مقابل ج.؟!، چه کسانی و چقدر خیانت کردند در شکست دادن جنبش مهسا…؟

حملات هم‌راستای دول حاکم علیه بخش‌های کردستان وارد مراحل خطرناکتر شده

شماره ۲۲ مجله آلترناتیو منتشر شد

انقلاب «ژن، ژیان، آزادی»‌ و حل مسئله کُرد در ایران و شرق کردستان

بیانیه شماری از کلکتیوهای چپ ایرانی در اروپا «در همبستگی و هم‌صدایی با اعتصاب غذای رفقای افغانستا …

اوجالان کیست؟/ هویت رهبر آپو؛ یک عمر مبارزه برای آزادی

دیکتاتوری

پ.ن /ویرایش مطلب مهم: هشدار/ اختلاف و تفرقه عامل شکست جنبش مردمی/اوّلیات بدیهی حقوق بشری تنها خطوط قر …

دیکتاتوری

پ.ن: سه گانه های احتمال به قریب یقین: الف- گزینه بدترین، یعنی ادامه ج.ا (۱- منجر به سوپر کره شمالی -۲- ان …

فعالان جنبش زنان* و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی باید آزاد شوند!

دیکتاتوری

پ.ن: ایران در اِشغال طیف های لاتیسمی تا آخوندیسمی و خرده کارهای مافیایی و لاشخورهای دیگر…!، و اما …

دیکتاتوری

پ.ن: بشریت ایرانی و امثالش، در منگنه جنگ اباطیلی های سرمایه سالاری و لاتیسم و پان اسلامیم و پان آریا …

سیل و استبداد: منطق سیاست در ایران

دیکتاتوری

پانوشت اتحاد پرچم: برای اتحاد، چرا پرچم شیر و خورشید نشان؟ نکاتی درباره نقش رام کردن تحوش ایدئولوژی …

دیکتاتوری

پانوشت مهم درباره حرام لقمگی تجارت ایدئولوژی کارها از جمله حجاب و سایر حرام لقمگی های ج.ا ها وسایر ش …

شهید رِزان جاوید الگوی مبارزه‌گری و اسوه آزادیخواهی بود

دیکتاتوری

پانوشت افزوده از نوشتار لاتیسم و آخوندیسم و قضیه انتخابات ۱۴۰۲ و خطر اشتباه مردم در مشارکت دوباره&#۸ …

“شی نید اوکانر” مهم است چون از حقوق همه دفاع می کرد.

رؤسای مشترک کودار و پژاک: قاطعانه به راه شهید رِزان برای آزادی خلقمان ادامه‌می‌دهیم

دیکتاتوری

دعوت به بازخوانی “سقوط های تراژیک “رویا جای گاه ها”ی سوئیسی وار ما؟!”، بروزرسانی و ویرایش و پ …

دیکتاتوری

خیانت برخی به خود و جنبش؟!

تجربه زیسته

دیکتاتوری

پانوشت ها، از درختان آخته تا پدوفیلی، از بدیهیات و اوّلیات حقوق بشری تا فرمان روایی مردمی

همجنسگراستیزی سیاسی در پرونده رضا ثقتی و اشتراک هموفوبیا جمهوری اسلامی و اپوزیسیون راست!

بازشناسی حجاب و بی حجاب، داستان تکراری پر رنج های بشری از نبردهای توحشی لاتیسم و آخوندیسم و بقیه ار …