بایگانی

متحدین بالقوه درگذرازجمهوری اسلامی ،

ویدیویی فکاهی به مناسبت روز تولد استاد رابرت دنیرو, هنرمند برجسته و مترقی آمریکایی.

تشدید فشار برعلیه مبارزین دربند، رابطه مستقیمی با دشوارتر شدن شرایط زندگی مردم دارد

“از رعد برای خود آتش فراهم خواهیم کرد”

مذاکره با جمهوری اسلامی ـ استراتژی یا تاکتیک

توفان تویتری در حمایت از بازداشت شدگان هفت تپه و هیأت تحریریه نشریه گام و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر

نقش روزنامۀ قانون لندن در عرصۀ ترقی خواهی ایران

“همه با هم”؟!

پاسخ طبقه کارگر در آستانه تشکیل بیدادگاه رژیم

توفان توییتری برای آزادی فرنگیس مظلوم

یارانه های عام یا یارانه های خاص؟ نگاهی فراسوی دیدگاه های رایج

سه تابوت فریب ؛‌ شعری‌ از احمد شاملو که هیچ گاه در ایران اجازه انتشار نیافت،

عشق عمومی

“بگو، با من سخن بگو!” شعری برای سپیده قلیان

شعری که زندگی‌ست

افق روشن

ماهی

بگذار برخیزد مردمِ بی‌لبخند, بگذار برخیزد!

در آستانه

“در جدال با خاموشی” شعری از شاملو, با اجرای فرهنگ فرهی.

کاشفان فروتن شوکران

تشنج آفرینی های “حکومت اسلامی ” تا کجا ادامه خواهد یافت ؟

سریال “گاندو ” از روی سریال روسی ” پارتیزانهای نهفته ” ساخته شده است .ویدیو

حیدر کریمی, باربر سالمند مشهدی

زادروز والتر بنیامین و ژاک دریدا

عبداله ظریف، وزیر خارجه

زاد روز “وودی گاتری” ، سرایشگر “روح امریکا” و پدر موسیقی اعتراضی

زادروز “پابلو نرودا”, شاعری‌ که درد‌های آمریکای لاتین را می‌‌سرود.

حلقه محاصره اقتصادی به دور جمهوری اسلامی تنگ تر می شود

Making Reference To Notebooks, The Most Effective Suggestions Can Be Found On this page