دست تو زخمی دست من پینه
تو داس خشمی من پتک کینه

بازو به بازو در وقت پیکار
با خشم و کینه با پرچم کار

باید دوباره برزگر شد
باید دوباره کارگر شد

باید درو کرد باید که کوبید
باید دوباره از ریشه رویید از ریشه رویید

داس تو تیزو پتک من محکم
نیرو بگیریم از بازوی هم

این مزرعه محتاج بذر است
این کارخانه محتاج کار است

باید درو کرد باید که کوبید
باید دوباره از ریشه رویید از ریشه رویید

نان من از تو نان تو از من
جان من از تو جان تو از من

فریاد با هم پرواز با هم
آزادگی را آغاز باهم

 

توماج صالحی، هنرمند زندانی که در حال گذراندن حکم حبس خود در زندان مرکزی اصفهان است، به درگذشت فرامرز اصلانی واکنش نشان داده و در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است:

“در عصر ابتذال هنر، شما تا لحظه‌ی آخر شریف ماندید و ما این را هرگز فراموش نخواهیم کرد.”

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)