بایگانی

بی‌درنگی خِرَدورزی، کشور کنونی ایران چرا نبایست تهدیدی علیه موجودیت غرب و اسرائیل باشد؟، بررسی کو …

بی‌درنگی بشردوستانه برای سود ایرانیان و جهانیان!، بررسی سریع پایان به تراژدی غزه و رهایی ایران و م …

صدارت- سرنوشت محتوم آپارتاید! شباهت‌های افریقای جنوبی و اسرائیل

قضیه درنگ (۳)، جمع‌بندی اولیه، پرسش اول، چگونه دگراندیش(ها) در کشور تحت حکومت اسلامی زنده بماند؟!

قضیه درنگ (۲)، این درنگ کنونی که موجب تبدیل ایران به افغانستان غربی خواهد شد؟!،از نسل‌سوزی و عقیم‌س …

گرامی باد ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه برای ممنوعیت خشونت بر زنان!

فاشیسم، کابوس یا واقعیت؟ گفتگو با دو یارِ دیرینِ خلق فلسطین: محسن نجات حسینی و ابراهیم آوخ

قضیه درنگ (۱)، ترس از دست دادن کامل و حداکثری کنترل شرایط و تاثیر در آینده، در درک چرایی تاکتیک حفظ ش …

مکث: صدای سوم در منگنه دو موضع ارتجاعیِ پرواسرائیلی و محور مقاومتی

ابرتلنگرها!، ایران و بقیه جهان در ظلمت و جنایت و فساد و انحطاط، چرا؟ چون، همه علیه حقوق بدیهی بشریت …

میزگرد: راه حل ستم ملی در ایران چیست؟ خودمختاری، جدایی، فدرالیسم، کنفدرالیسم یا …؟

نوشته‌های «آنتونیو نگری» در مورد رهبر خلق‌کُرد، عبدالله اوجالان

دوگانه ناسیونالیسم و سیاست هویت گرا در برابر جنبش ژینا – پرویز صداقت (جلسه زووم)

صدارت: پاسخ به چند هموطن عزیز: آیا «حقوق بشری وجود نداره همه ش دروغه»؟ «ای کاش…»! نقد و نگرشی دیگر

کارنامه‌ی یکساله‌ی جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» در گرماگرم تشدید جنگ جهانی سوم

کتابچه ی «از سیستم جهانی بسوی تمدن دمکراتیک» نوشته ی «بِری کِی . گیلز»

بررسی کاربرد مفهوم استراتژی انقلابی در ایران

عبدالله اوجالان و آرنالدو اُتِگی

انتشار کتابچه «پیش‌درآمدی بر نقشه راه مذاکرات عبدالله اوجالان» نوشته «آرنالدو اُتِگی»

قانونِ شتابِ تحولاتِ اجتماعی نویدبخشِ شکل¬گیریِ دنیایِ نوینِ انسانی

تراب ثالث درباره استراتژی انقلابی

صدارت: در جنگ اسراییل و فلسطین من باید از کدامیک جانبداری بکنم؟

چهارمین سالگرد خیزش شجاعانه‌ی مردم در آبان ۹۸ و سرکوب خونین حاکمیت!

«درآمدی بر نقشه راه» نوشته «والرشتاین» با خواست آزادی رهبرآپو و حل مسئله‌کُرد

صدارت: دلیلِ کاهشِ جوشش، پذیرشِ پهلوی‌ها! پذیرشِ اسرائیل‌ها، دلیلِ سکونِ جنبش!

کتابچه «گفتگویی جامع و فراگیر» نوشته «ساورمن» درمورد آزادی رهبرآپو منتشرشد

سرکوب و جنایت بر مبنای تبعیض، خصیصه‌ی اصلی حاکمیتِ فاشیستی دین‌مدار و ارتجاعی ایران است!

انتشار کتابچه «اوجالان، حقوق اروپایی و مسئله‌کُرد» نوشته نورمان پیچ در خصوص رهبر آپو

میزگرد: مواضع راست و چپ در مواجهه با جنگ و نسل کشی غزه ، کدام راه حل؟

یک مشت تلنگر و اپوزیسیون بی دست؟!، پرستاران دیکتاتوری!، مشکل کجاست؟ مغزهای پریشان آنها و یتیمی مردم …

مکث: اشتراکات بنیادی رژیمهای فاشیست ایران و اسرائیل، دشمنانی که بهم نیاز دارند