صفحه‌ی ویژه‌ی

همنشین بهار

آخرین مطالب :


همنشین بهار: توهین به زنده‌یاد مریم میرزاخانی


همنشین بهار: کتاب زنان در علم Women in Science و مریم میرزاخانی


همنشین بهار: مریم میرزاخانی و هندسه غیراقلیدسی


همنشین بهار: هوشیاری و برنایی مریم میرزاخانی


همنشین بهار: دروغ‌های علی فلاحیان


همنشین بهار: مریم میرزاخانی و، شهود هندسی قوی


همنشین بهار: شنگول و منگول؛ و گرگ‌های پنجه فرو کرده در آرد


همنشین بهار: گفت و شنود با دکتر کریم قصیم – بازگشت از تنهایی


همنشین بهار: رسول خدا، برتر از سؤال نیست (۱)


همنشین بهار: لوث‌کردنِ اسیرکُشی سال ۶۷


همنشین بهار: این عکس و «سند»، جعل محض است


همنشین بهار: داستان غمبار «دکتر سلیمان برجیس» از سیرت ظالمان و تیغ مرتجعان پرده برمی‌دارد


همنشین بهار: پاسخ امانوئل کانت: روشنی‌یابی چیست؟ Was ist Aufklärung


همنشین بهار: ایده جوچه 주체사상 راز «جوچه» اتصال به نقطه خارج از خود است


همنشین بهار: پدیدارشناسی(فنومنولوژی) Phenomenology


همنشین بهار: فردی که کاشانی را می‌بوسد، شاه نیست


همنشین بهار: انقلاب تابستانی Summer solstice


همنشین بهار: توهین مُستتر در خطبه ۸۰ نهج البلاغه


همنشین بهار: ریچارد، شجاع و شیردل بود یا شقی و بیرحم؟


همنشین بهار: این تصویر ساختگی در کدام موزه است؟!


همنشین بهار: ما بر صفحه شطرنجی بازی می‌کنیم که اکثر مُهره‌ها آلوده‌اند.


همنشین بهار: شناخت هر چیز باید شناخت یک تمامیت باشد – عملیات تروریستی داعش در تهران


همنشین بهار: داعش، و فرمایشات «گهر بار» روراباکر Rohrabacher


همنشین بهار: این سؤال مهیب، هر کدام ما را به دیدار خویشتن می‌بَرد


همنشین بهار: عملیات داعش در ایران و فرمایشات «جیمز متیس» James Mattis


همنشین بهار: جغدهای جنگ، و بردن نبرد به عمق خاک ایران


همنشین بهار: مهمانی شام پُل‌ برمر Paul Bremer بعد از اشغال و تجاوز عراق


همنشین بهار: غبارزدایی از آینه‌ها- بهمن قشقایی و قرآنِ مُهرکردهِ اسدالله عَلم


همنشین بهار: مجتمع نظامی صنعتی و تله توسیدید Thucydides Trap


همنشین بهار: برژینسکی و تحول از مسیر آشوب به مسیر انتقال منظم