صفحه‌ی ویژه‌ی

همنشین بهار

آخرین مطالب :


همنشین بهار: سال ۵۷، شور انقلاب و غیبت پیشتاز


خالی‌بندی‌هایِ «حجّت‌الاسلام» هادیِ غفاری


همنشین بهار:‌ دکتر شاپور بختیار و روزِ « ر+ ۱»


همنشین بهار: میراث مکتوب نیاکان(۱۲) وِداها Vedas


داستان سپاس و دوران طلایی مجاهدین در زندان شاه


همنشین بهار: مادَیان هَزار دادِستان Mādayān ī Hazār Dādestān


همنشین بهار: میراث مکتوب نیاکان (۱۰) اَرداویراف‌نامه Ardā Wīrāz-nāmag


پیامدهای جزوه سبز (۱۸) چالش مجاهدین و راست سنتی در زندان شاه


همنشین بهار: خودای‌نامگ Khwadāy-Nāmag کُهَن‌ترین کتابِ تاریخ ایران


همنشین بهار: اندرزنامه‌های کهن ایرانی – زمانه را چو نکو بنگری همه پند است


پیامدهای جزوه سبز (۱۷) تغییر ایدئولوژی، زندان اوین و موضعگیری مسعود رجوی


همنشین بهار: اَوِستایِ گاهانی و غیرگاهانی Avesta /əˈvɛstə


همنشین بهار: درخت آسوریگ Drakht-i Asurig


همنشین بهار: ماتیکان یوشت فریان و صدای پای آب


همنشین بهار: پیامدهای جزوه سبز (۱۶) تزِ «رکود»، هیاهوی بسیار اما نه برای هیچ


همنشین بهار: گاتاها، «مانترا»ی تأمل‌برانگیز


همنشین بهار: غبارزدایی از آینه‌ها – دفاعیات پرشور شکرالله پاک نژاد


همنشین بهار: میراث مکتوب نیاکان


همنشین بهار: نور، این «ذره – موج» پُر از زیبایی و راز


پیامدهای جزوه سبز (۱۵) اعتلای مبارزه مسلحانه، یا، سردرگُمی و فروپاشی؟


همنشین بهار: نامهٔ تنسر به گُشْنَسپْ Tansar’s epistle to Goshnasp


همنشین بهار: یادگار زریران، «بهَگَوَد گیتا»ی ایرانی YADEGAR-E ZARIRAN


همنشین بهار: شب، هاوانا می‌رقصد. به یاد فیدل کاسترو


همنشین بهار: دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند Manuscripts Don’t Burn


همنشین بهار: پیامدهای جزوه سبز (۱۴) دوگانگی خردکننده و فرساینده بهرام آرام


همنشین بهار: غبارزدایی از آینه‌ها – سخنرانی تاریخی یاسر عرفات در سازمان ملل (۱۳ نوامبر ۱۹۷۴)


همنشین بهار: ما همه ابلوموف Oblomov هستیم


همنشین بهار: صفرخان، آن سرو بلند که ایستادگی برازنده‌اش بود


همنشین بهار: ماه به دیدار زمین می‌آید Supermoon


همنشین بهار: «یاد آن روزها بخیر» Those Were the Days