صفحه‌ی ویژه‌ی

همنشین بهار

آخرین مطالب :


همنشین بهار: غبارزدایی از آینه‌ها – بازجویی محمد حنیف‌ نژاد


همنشین بهار: عرض حال حبیب‌الله آشوری به آیت‌الله خمینی


همنشین بهار: در رابطه با سخنان وزیر بهداشت در مورد زنده‌یاد حبیب الله آشوری


همنشین بهار: «وقتی چیز غریبی می‌شنویم، نباید پیشاپیش آن را رّد کنیم»


همنشین بهار: سید ابرهیم رئیسی در قطار (ما دنبال چهار تا رأی حلالیم)


همنشین بهار: مسئلهٔ تراموا Trolley problem


همنشین بهار: سیاست، علم ممکنات است و نه عالم ایده‌آل‌ها


همنشین بهار: غبارزدایی از آینه‌ها – سیروس نهاوندی، اسب تراوای ساواک


همنشین بهار: غبارزدایی از آینه‌ها – پیامدهای جزوه سبز


همنشین بهار: در اسیرکُشی سال ۶۷ نقش رئیسی تردید برنمی‌دارد


همنشین بهار: غبارزدایی از آینه‌ها – چهل سؤال پیرامون قتل‌عام سال ۶۷


همنشین بهار: وصیت‌نامهِ لنین – نامه به کنگره Письмо к съезду


همنشین بهار: بیداد شیخ، ستم دوران شاه را توجیه نمی‌کند . وارونه نمایی قتل ۹ زندانی دلیر


مک‌‌کین John McCain نه یک فرد بلکه نماد یک جریان است


همنشین بهار: ساشا لورنتی، و دروغ‌های «ابو ایوانکا»


محاکمه و تیرباران شهرام، پایان یک تراژدی


همنشین بهار: «طرح بزرگ» استیون هاوکینگ / خدا، وِل مُعطل است !


همنشین بهار: گراسیاس آلا ویدا Gracias a la vida


همنشین بهار: آناکرونیسم Anachronism


شهرام و دیدار با خویشتن در زندان


همنشین بهار: آیا هوش، در حال جداشدن از شعور است؟


همنشین بهار: طاهر احمدزاده، او که مُصّدق برایش الگو بود


همنشین بهار: سال نو مبارک، اما…تاریکی‌ها واقعی‌تر از آنند که تصور می‌شود


همنشین بهار: سفره ۷ سین Haft-Seen در هتل اموات


همنشین بهار: نوروز و ابوحامد محمد غزالی


پیامدهای جزوه سبز(۲۲) رفتن شهرام از ایران و چندپاره‌شدن سازمان


همنشین بهار: ویدا حاجبی به میهمانی خاک رفت


همنشین بهار: بلوای نان و کاردآجین شدن محمد جعفر خوانساری در اصفهان


همنشین بهار: داستان کمیته مجازات


همنشین بهار: غبارزدایی از آینه‌ها – متن کامل گزارش محرمانه خروشچف