بایگانی

به حاشیه راندن افراد کوییر در علوم و مهندسی

پنج جنسیت رسمی در جزیره سولاوسی

وبسایت زانزو - کارگاه خبر ژوپی‌آ

وب‌سایت زانزو، بدن من در کلمه‌ها و تصاویر

چالش‌های زندگی

موضع‌گیری پارلمان اروپا علیه درمان اقلیت‌های جنسی

یک رهبر تاثیرگذار را نقاشی کنید

قانونی شدن فرزندپذیری زوج های همجنسگرا در استرالیا

دلخوری الن دجنرس از التون جان

جشن غرور دگرباشان محجبه ها به سیدنی استرالیا میرود.

“مردم چه خواهند گفت” را دور بریزید

توجه جدی به نقض حقوق همجنسگرایان در ایران؛ خوش‌بینی به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه

دوستی‌ها و برون‌آیی‌ها

اعتراض جامعه جهانی نسبت به تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران

ایران بار دیگر نقض حقوق اقلیت‌های جنسی را انکار کرد

چهارشنبه سوری رنگین کمانی

رسیدن به حق از مسیر آگاهی

رحمت الله سیف الدینوف: “خیال پردازی در مورد شخص سوم در حین برقراری رابطه جنسی، موجب همجنسگرایی فرزندان میشود!”

نوروز و اعضای جامعه رنگین کمانی

ریزپرخاشگری

همجنسگرایی و آبروداری کور

پرونده‌ی لذت جنسی زنان در یک نگاه

آگهی تبلیغاتی شرکت سامسونگ برای اسکار با مضمون همجنسخواهانه

گزارشگر ویژه سازمان ملل: ایران به درمان اجباری اقلیت‌های جنسی پایان دهد

جنبش زنان و اقلیت‌های جنسی

آگهی تبلیغاتی شرکت اپل با مضمون همجنسخواهانه

روز زن دارما و مارتیا

فردا روز ماست؛ بیانیه شش‌رنگ به مناسبت ۸ مارس

نگاه سکسیستی

لذت جنسی زنان

درمان‌های اصلاحی همجنسگرایان، حاصل سانسور گسترده در آموزش عالی