بایگانی

مانور ضد اغتشاشات واقعی حکومت جمهوری اسلامی با استفاده از تظاهرات اعتراضی تحمیلی

اعدام دو زندانی از جمله یک تبعه افغانستان در کاشان

فشار دوجانبه

دادگاه بین‌المللی جزایی: درخواست تجدید نظر در باره‌ی رسیدگی به موضوع افغانستان

کارنامه دو ماهه خیزش انقلابی در عراق

چند شعر از هدا خموش

بیانیه تظاهرکنندگان عراق به سه زبان برای مردم ایران

گفتگو با حسن شمسی عضو کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران در رابطه با خیزش های توده ای دوره اخیر

پیام «سانسور نشده» دختر معترض عراقی به زبان فارسی به خامنه ای و قاسم سلیمانی

مرگ البغدادی هیچ چیزی را در وضعیت داعش تغییر نخواهد داد

سی آی ای مبتکر و قاتل ابوبکر البغدادی

سه شعر از زنده نام محمدعمر عثمان (ژنرال پائیز)‎

خاورمیانه در آتش انقلاب – مصاحبه با ابراهیم علیزاده

از مبارزات مردم عراق علیه، فقر، بیکاری و فساد و همچنین علیه دخالت نظامی و سیاسی رژیم جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنیم!

اکتبر ۲۰۱۹ نوید تکوین “جامعه بهتر”

قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!

فصل جدید لبنان؛ نسخ قرارداد طائف

پارچه نوشته‌ی مطالبات معترضان عراقی (صحنه ای از انقلاب عراق)

نعم نستطیع! آری ما میتوانیم! (صحنه ای از انقلاب عراق)

گزارشی از جنایات ترکیه در روژاوا

نامه های روحانی به عربستان و بحرین

پیام دبیر کل شوراى مدیریت گذار به دمکراسی در ایران به ملت عراق

توصیه برای سرکوبی مخالفان!

گذار از جمهوری اسلامی

چهارچوب قانونی!

اعتراضات عراق + لبنان + دی ماه 96

ما و مشق دی‌ماه در عراق و لبنان

نشانه‌ها خبر از مرگ بنیادگرایی در خاورمیانه می‌دهد

فرو ریزش خاکریزهای رژیم در لبنان و عراق، آزادی زندانیان در روزهای اخیر در ایران؟

لبنان 2019

جزوه: تحلیلی مارکسیستی از سرمایه‌داری لبنان و اعتراضات ۲۰۱۹‎

نه بعث, نه ایران, نه بارزانی, نه مقتدی, نه سیستانی

مردم می خواهند سیستم را براندازند