بایگانی

نقطه ی ثبات سیاست آمریکا در خاورمیانه

همه با هم علیه پاکسازی قومی ارتش ترکیه در روژاوا

امروزە یکی از اساسی‌ترین مراحل مبارزە، تحریم همەجانبە اقتصاد رژیم فاشیست ترکیه است

جهان عرب در تکاپو؛ تظاهرات گسترده در لبنان

گرافیتی‌های شهری: در همبستگی با معترضان سرکوب‌شدۀ عراق

اعلامیه حمایت از روژاوا

توزیع تراکتهای خیابانی در حمایت از مقاومت مردمی روژاوا

بیانیه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران: تجاوز آشکار و جنگ و کشتار در مناطق کردنشین سوریه محکوم است

کشتار کُردها را در سوریه سریعا متوقف کنید

آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه

به حمایت از جنبش مقاومت روژآوا ادامه دهیم

جبهه ملی ایران: حمله ارتش ترکیه به کردهای سوری را محکوم می‌کنیم!

کانون نویسندگان ایران: به هجوم نظامی پایان دهید!

چرایی جلوگیری انگلستان از بازگشت کردهای عثمانی به ایران

تحریم ترکیه‌: هرجا و به هر شکل ممکن به اقتصاد حکومت فاشیستی ترکیه ضربه بزنیم

کدام تروریسم؟ کدام رهایی؟ در همبستگی با مقاومت مردم کورد و غیر‌کوردِ مناطق خودگران روژآوا

سکوت جهانی را بشکنید! طوفان توییتری برای حمایت از روژاوا

اندر نمک به زخم پاشیدنِ اکبر گنجی در خصوصِ روژاوا

سرنوشت روژاوا و مسئولیت ما (+ گرافیتی حمایتی در ایران)

مقاومت در جبهه های نبرد و اعتراضات منطقه ای و جهانی بر علیه تهاجم ارتش ترکیه به کردستان

درس هایی که از عراق می توان گرفت-(به مناسبت تولد رسمی چلبی های ایرانی)

بیانیه جمعی از فعالین سیاسی مدنی در حمایت از مردم عراق

عصیان تهیدستان عراق علیه حکام اسلامی ایران و عراق!

نفرت مردمی از رژیم مذهبی حاکم بر عراق زبانه می کشد

روشن‌فکران افغانستان و شکست در پیام‌بری

شرارت سپاه تروریستی

حمله ای که مشوق صلح است

اعدام زنی با چادری آبی در کابل

وسوسه شیطانی امپراتوری داشتن

افغانستان و امنیت شهروندان!

جنبش روژآوا و تهدیدات دولت ترکیه