بایگانی

گزارشی از” #کمپین_ نه_ به_ باز_ پرداخت_ وام _ها” در مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه

دُزدانِ بیداد

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

در گفت وگو با برنامه دیالوگ پیرامون فساد در نظام ولایت فقیه

متحدین بالقوه درگذرازجمهوری اسلامی ،

شایعه‌های جنگ: پاسخ به رفتار نامطلوب ایران در خلیج فارس

بیانیه ۱۴ فعال کرد و عرب

جنبش روژآوا و تهدیدات دولت ترکیه

قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و متجاوز به «حق دفاع از ملت»

«جبهه ملی»؛ گروهی که نه “ملی” است و نه «مصدقی»!

تأملی کوتاه بر پدیده بیانیه‌هایی با ۱۴ امضاء؛ «سری» که به «تنش» نمی‌ارزد

همه پرسی یا  انقلاب، مسئله اینست! (2)

برکناری رهبری

باید قلق نسل حاضر را پیدا کنیم

کوررنگی سیاسی

باید تقویم کشور را شخم بزنیم!

اتحاد بین‌المللی: پرونده­‌های نقض حقوق و سرکوب کارگران توسط جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار

تجربه‌ی پرسه‌زنی در شهرهای ایدئولوژیک

“از رعد برای خود آتش فراهم خواهیم کرد”

محمد نوری زاد از سوپاپ اطمینان تا ذهنیتهای فاسد شده ، هاسم خواستار و مجاهدین با نگاه سیامک نادری

ترور رسانه ای و گفتمان مرکزگرا

خوابگاه و انضباط‌بخشی بدن

مسئله‌ی ستم ملی و ناسیونالیسم ایرانی: ترسان از امپریالیسم، گریزان از آزادی l تحریریه‌ی کارگاه دیالکتیک

بخشیدن وام‌ها نه! پرداخت نکردن وام‌ها!

دیکتاتورها و مالکیت: بحثی در حقِ داشتنِ شخصیت، فردیت، هویت

حذف صفر از پول ملی ریال

صفر بازی: حیلۀ جدید دولت برای بزک کردن هیولای تورم

مادران پارک لاله ایران: به بند کشیدن آزادی خواهان در ایران و شعار آزادی خواهی در جهان!

دفاع پورمحمدی از اعدام‌های غیر‌قانونی تابستان ۶۷؛ رویه‌ای خطرناک با پیامدهای ناگوار

مذاکره با جمهوری اسلامی ـ استراتژی یا تاکتیک

کشتار ۶۷ و ضرورت اعلام «روز ملّی دادخواهی»