بایگانی

آزادی دستگیر شدگان با مبارزه از خارج زندان ممکن است

ایران گیت!

 ادامۀ شوک درمانی بعد از کشتار…

تحلیل طبقاتی و جمعیت شناختی از خیزش آبان ۹۸ و نتایج حاصل از آن برای استراتژی راه انقلاب کمونیستی در ایران

علی صدارت: سند اساسی دوران گذار و گفتگو با هم‌وطنان

با تانک، نفربر و تیربار مردم ماهشهر را سرکوب کردند

«حریم»همچنان «محفوظ»است!

لائیسیته بدون جدایی

راه و روش و وسیله‌ی مبارزه

آبان ۹۸، گامی به پیش با خشم و خون و جسارت

محمدجعفر پوینده، محمد مختاری

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت بیست و یکمین سالگرد قتل نویسندگان آزادیخواه: محمد مختاری و محمدجعفر پوینده

بودجه‌ی بدون نفت!

در هفته آخر آبانماه در ایران چه گذشت؟ تسلیت به ملت بزرگ ایران

زیبایی شناسی قیام آبان ماه

بر سر سه راهی روش مبارزه: خشونت؟ عدم خشونت؟ خشونت زدایی؟

درشکه چی رفت

جذب و دفع نیروها در رویاروئی با جمهوری اسلامی

شلیک کور یا کشتار جمعی!

چرا مردم بندر معشور (ماهشهر) در اعتراضات شرکت کردند؟

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر پیرامون اعتراضات اخیر

بیانیه مشترک ۴۶ سازمان جامعه مدنی: مقام‌های ایرانی باید به خشونت علیه تظاهرکنندگان صلح‌آمیز در سراسر کشور پایان دهند

وبینار سوم: اعتراضات کارگری و ورشکستگی قانون کار

خون گرم «جراحی»

خیزش آبان ۹۸ گذار از حکومت ولایت فقیه

خیزش خودجوش مردم و سرکوب سیستماتیک حکومت؟

اعتراض و اعتصاب عمومی پاسخ به گرانی و سیاست سرکوب رژیم است!

قانون اساسی در زندان ولایت فقیه!

اطلاعیه جبهه جمهوری دوم ایران

تربیت اولیه ی سیاسی

چلبی در خدمت است