بایگانی

همنوایی»؛ شرط بهره‌مندی از حق تحصیل در جمهوری اسلامی

سبد معیشتی هشت میلیونی خانواده های کارگری

متحجرین مترقی!

نامه بیش از ۱۲۰ فعال دانشجویی و مدنی به ابراهیم رئیسی در نقد احکام قضایی اخیر

اسماعیل بخشی از من است

شیوه‌نامه انضباطی جدید؛ استخوانی در گلوی وزارت علوم و خاری در چشم دانشجویان

اطلاعیۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی (۱۳۹۹-۱۳۹۸)

اعتراضات وسیع، جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی می کند

اعلام جنگ “حزب کارگزاران” علیه کارگران آگاه و پیشرو کشور

اعلام وحشت حزب کارگزاران سازندگی از “صدای پای سوسیالیسم در ایران”

ایران: محکومیت هفت مدافع حقوق بشر به حکم‌های سنگین زندان؛ مضحکه‌ی عدالت

هفت تپه: استخوان  در گلوی دستگاه قضایی

لوگوی نبض‌ایران

کاربرد مؤثر داده در فعالیت مدنی

گزارشی فاجعه بار از آزادی کشی و سرکوب در ایران!

آزادی بی قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی

حمایت ایزابل آلنده، نویسنده‌ی سرشناس شیلیایی از سه نویسنده ایرانی

محکومیت محسن حق‌شناس به زندان

نگاهی به کتاب «چگونه درباره کتاب هایی که نخوانده ایم حرف بزنیم؟» از پی یر بایار

کشتار۶۷ را نه فراموش میکنیم و نه آمران و عاملان این جنایات را می بخشیم!

به رغم تشدید فشار دشمن مبارزه بی وقفه ادامه دارد

حیا و هاراکیری

رابطه بین رساله دکترای من در خارج از کشور و جهنم شدن دنیای من در ج.ا.ایران!

اصول هستی‌شناختیِ بنیادین مارکس

نامه سرگشاده‌ جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران خطاب به وزیر علوم در اعتراض به احکام قضایی دانشجویان

“از رعد برای خود آتش فراهم خواهیم کرد”

محمد نوری زاد از سوپاپ اطمینان تا ذهنیتهای فاسد شده ، هاسم خواستار و مجاهدین با نگاه سیامک نادری

ترور رسانه ای و گفتمان مرکزگرا

خوابگاه و انضباط‌بخشی بدن

دانشگاه پولی: نئولیبرالیسم، دانشگاه و سیاست‌زدایی

توفان تویتری در حمایت از بازداشت شدگان هفت تپه و هیأت تحریریه نشریه گام و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر