بایگانی

خاطرات دانشجویی، بازداشت ۱۵ دانشجو

سپيده نمادِ آزادگى و رهائى زنان

سپيده نمادِ آزادگى و رهايى زنان

دموکراسی و مبارزه طبقاتی: تظاهرات توده‌ای تایلند را به لرزه درآورده است*

نگاهی به روند پایان نامه‌های نوشته شده درباره خشونت علیه زنان

خاطرات دانشجویی،بی فکری عمیق-قسمت چهارم

خاطرات دانشجویی،کمیته انضباطی

گزارش نقض حقوق بشر در ایران هفته چهارم آبان ۹۹

گزارش نقض حقوق بشر در ایران هفته چهارم آبان ۹۹

خاطرات دانشجویی،درگیری با یک مامور امنیتی

دیگر بس است!

خاطرات دانشجویی،بی فکری عمیق – قسمت اول

ساک(ها) – ۲۸ آبان روزی که از عباس به ما دو ساک دادند و گفتند دیگر نیایید

نمایش مرثیه به یاد شهیدان آبان خونین ۹۸

کرونولوژی شکل گیری بزرگترین قیام سراسری در ایران در ۴۰ سال گذشته

کرونولوژی شکل گیری بزرگترین قیام سراسری در ایران در ۴۰ سال گذشته

اعتراضات سراسری آبان ۹۸؛ اعلام انزجار سراسری به دیکتاتوری ولایت فقیه – قسمت چهارم

اعتراضات سراسری آبان ۹۸؛ اعلام انزجار سراسری به دیکتاتوری ولایت فقیه – قسمت چهارم

آخر بازی برای دونالد ترامپ

پیام همدردی و تسلیت جمعی از کنشگران حقوق زنان ایران برای مردم افغانستان

هی . هی یادت . یادت . یادت .. علی اشرف

گزارش نقض حقوق بشر در ایران هفته پنجم مهر ۱۳۹۹

گزارش نقض حقوق بشر در ایران هفته پنجم مهر ۱۳۹۹

اعدام برای ادامه حاکمیت، رمز بقای ولایت – ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

اعدام برای ادامه حاکمیت، رمز بقای ولایت – ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

ایران: مجازات اعدام نقض حقوق اساسی و حقوق بین‌المللی است

فراخوانی برای احیای سیاست

نامه سرگشاده ماری محمدی، نوکیش مسیحی اخراجی از دانشگاه به مناسبت اول مهر

روز جهانی معلم را با یاد آموزگاران زندانی گرامی می داریم

روز جهانی معلم را با یاد آموزگاران زندانی گرامی می داریم

گزارش نقض حقوق بشر در ایران هفته دوم مهر ۱۳۹۹

گزارش نقض حقوق بشر در ایران هفته دوم مهر ۱۳۹۹

جان زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات آبان در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ در خطر است

جان زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات آبان در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ در خطر است

پیام تسلیت و همدردی ۷۲ زندانی سیاسی به همبندی‌شان امیرحسین مرادی و خانواده اش

پیام تسلیت و همدردی ۷۲ زندانی سیاسی به همبندی شان امیرحسین مرادی و خانواده اش

ایران نقض شدید حقوق بشر زیر ذره بین جامعه جهانی

ایران نقض شدید حقوق بشر زیر ذره بین جامعه جهانی

جنبش های اجتماعی، جدال بی‌ثمر اصلاح طلبی و براندازی را به حاشیه برده اند

سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران – گزارش ۶ ماه اول سال ۱۳۹۹

سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران – گزارش ۶ ماه اول سال ۱۳۹۹

اگر بود امروز ۲۸ ساله‌ می‌شد