بایگانی

جوانان انقلابی خاورمیانه

زمینه های اجتماعی انقلاب ۱۳۵۷ ایران

بیژن جزنی: به‌سوی نظریه‌یِ دموکراتیکِ جبهه‌ی رهایی‌بخش

بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان کشوردر اعتراض به برخوردهای امنیتی و انضباطی با شوراهای صنفی

از سرمایه‌داری ایران تا سرزمین عجایب روشنفکران

قتل‌های حکومتی در جمهوری اسلامی به روایت آمار؛ نام‌هایی که فراموش نمی‌شوند

سال ننگ جمهوری اسلامی

بیانیه جمعی از شخصیت ها و فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران در حمایت از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

در همبستگی با “نشریه گام”

در ستایش سپیده قلیان: زنده باشی سیپده‌ی قلیان, زنده باشی.

آخرین صحبت‌های سپیده قلیان پیش از بازداشت دوباره

سپیده قُلیان: “من وصیت نامه ام را نوشته ام!”

چنگ در چشمان دشمن، زانوان بر سینه‌اش!

کمپین مقابله با کشتار کولبران کُرد

اسماعیل بخشی و مناظره ای برای تمام فصول!

برای پایان دادن به سرکوب و شکنجه، متحدانه به پا خیزیم!

حکومت ترکیه و پروژه‌ نوعثمانیسم در فرات خون

تعویض خانه در هلند

۹ کارگر اعتصابی در شکنجه خانه هایی که اسماعیل بخشی اسیر بود

راهکار شکل دادن به آلترناتیو سوسیالیستی

نامه انتقادی یک دانشجو، به مهدی حجت در مورد طرح توسعه دانشگاه تهران .دیگر نگویید «معماری ظرف زندگی است»

جمعبندی نقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی

بانگ رسای دانشجویان و مردم در خیابانهای تهران بر علیه رژیم اسلامی

فاجعه علوم ‌و تحقیقات را چه کسانی رقم زدند؟

سخنی پیرامون فاجعه کشتار دانشجویان دانشگاه آزاد

Another Brick In The Wall

به یاد دوستانى که دیگر درکنار ما نیستد

ده روزی که ایران را لرزاند

نامه سرگشاده در پی حادثه جانخراش واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد

چه چیزی اتوبوس دانشجویان را به قعر دره فرستاد؟