بایگانی

اعتراضات وسیع، جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی می کند

اعلام جنگ “حزب کارگزاران” علیه کارگران آگاه و پیشرو کشور

اعلام وحشت حزب کارگزاران سازندگی از “صدای پای سوسیالیسم در ایران”

ایران: محکومیت هفت مدافع حقوق بشر به حکم‌های سنگین زندان؛ مضحکه‌ی عدالت

هفت تپه: استخوان  در گلوی دستگاه قضایی

لوگوی نبض‌ایران

کاربرد مؤثر داده در فعالیت مدنی

گزارشی فاجعه بار از آزادی کشی و سرکوب در ایران!

آزادی بی قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی

حمایت ایزابل آلنده، نویسنده‌ی سرشناس شیلیایی از سه نویسنده ایرانی

محکومیت محسن حق‌شناس به زندان

نگاهی به کتاب «چگونه درباره کتاب هایی که نخوانده ایم حرف بزنیم؟» از پی یر بایار

کشتار۶۷ را نه فراموش میکنیم و نه آمران و عاملان این جنایات را می بخشیم!

به رغم تشدید فشار دشمن مبارزه بی وقفه ادامه دارد

حیا و هاراکیری

رابطه بین رساله دکترای من در خارج از کشور و جهنم شدن دنیای من در ج.ا.ایران!

اصول هستی‌شناختیِ بنیادین مارکس

نامه سرگشاده‌ جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران خطاب به وزیر علوم در اعتراض به احکام قضایی دانشجویان

“از رعد برای خود آتش فراهم خواهیم کرد”

محمد نوری زاد از سوپاپ اطمینان تا ذهنیتهای فاسد شده ، هاسم خواستار و مجاهدین با نگاه سیامک نادری

ترور رسانه ای و گفتمان مرکزگرا

خوابگاه و انضباط‌بخشی بدن

دانشگاه پولی: نئولیبرالیسم، دانشگاه و سیاست‌زدایی

توفان تویتری در حمایت از بازداشت شدگان هفت تپه و هیأت تحریریه نشریه گام و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر

پاسخ طبقه کارگر در آستانه تشکیل بیدادگاه رژیم

«گوش کن آدمک» براساس ایده‌ای از ویلهلم رایش

“بگو، با من سخن بگو!” شعری برای سپیده قلیان

برنامه‌ریزی برای پایش در سطح محلی

ایران را سوریه، یمن و هیروشیما نکنید!

حیدر کریمی, باربر سالمند مشهدی

نقد منفی، نقد مثبت