بایگانی

اسماعیل بخشی و مناظره ای برای تمام فصول

امروز، زادروز اسماعیل بخشی است. زادروز آبروست امروز.

فراخوان طوفان توییتری برای حمایت از #اسماعیل_بخشی, کارگر زندانی که صدای کارگران ایران شد و می باشد.

تولدت مبارک اسماعیل جان!

لوگوی نبض‌ایران

مبانی ترویج را دوباره مرور کنیم

سرکوب هویتِ رژیم است

گام به گام تا دانشگاه امنیتی؛ نگاهی به “تخلفات دانشجویان در فضای مجازی”

جنبش دفاع از محیط زیست!

زباله داده

زباله داده: دانشتان پیرامون داده را بیازمایید

۳۰ خردادماه یا معنای “چیستی نظام”

گرافیتی‌های شهری در حمایت از ۴ زن بازداشتی در تجمع روز کارگر

۳۵ برهان قاطع – ۳۵ ضربه شلاق، پاسخ کارگردانِ سینما به نقد و منتقد و حکایت امام فخر رازی.

وضعیت انفجارآمیز جامعه و گسترش جنبشهای مطالباتی

پیش‌درآمدی بر اداره امور در سطح محلی در ایران (شوراهای شهر و روستا)

“اصلاح‌طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا” – در دهمین سالگرد جنبش سبز

برای لمس آزادی

لوگوی نبض‌ایران

راه‌کارهایی برای تشکیل گروه‌های مدنی محلی و سازمان‌های مردم نهاد

درخواست ۱۴ تن از فعالین مدنی- سیاسی داخل کشور برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی ایران

از بی حقوق کارگران، اقلیت‌های دینی و ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست

نگاهی به جایگاه مسیح و رسالت ملت روسیه در اندیشه ی داستایفسکی

لوگوی نبض‌ایران

تولید پیام پذیرفتنی و قدرت‌مند

لوگوی نبض‌ایران

انیمیشن: عناصر آموزش خوب – چند نکته برای برگزارکنندگان کارگاه آموزشی

لوگوی نبض‌ایران

فعالیت مدنی برای بهبود و پیشرفت جامعه‌

لوگوی نبض‌ایران

کاربرد مؤثر داده در فعالیت اجتماعی

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

توفان تویتری – #آزادی_بی_وثیقهء عزیرانمان را فریاد میزنیم!

نامه به دانشجویان چپ دانشگاه تهران: شعار بر علیه اپوزیسیون رژیم اسلامی اشتباه است

دانشجویان مارکسیست دانشگاه تهران زندگی را فریاد زدند!

لوگوی نبض‌ایران

مثال‌های توصیفی در زمینه پایش

لوگوی نبض‌ایران

مجموعه ابزار و روش‌های پایش برای کنشگران