بایگانی

ویدئوهایی از تجمع هم اکنون دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت ١۶ آذر

دانشگاه «هنوز» زنده است؟

جنبش دانشجوئی و بی خبری از وضعیت دانشجویان بازداشتی اخیر

رسالت جنبش دانشجویی

یکبار جستی ملخک, دوبار جستی ملخک اخر به چنگی ملخک!

واکاوی نقش حاشیه‌نشینی در حوادث اخیر: اعتراضات از «تله فضایی فقر»بیرون زد

زیبایی شناسی قیام آبان ماه

بر سر سه راهی روش مبارزه: خشونت؟ عدم خشونت؟ خشونت زدایی؟

خیزش آبان ۹۸ گذار از حکومت ولایت فقیه

خیزش خودجوش مردم و سرکوب سیستماتیک حکومت؟

اعتراض و اعتصاب عمومی پاسخ به گرانی و سیاست سرکوب رژیم است!

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: سرکوب و کشتار خونین معترضین فرودست در سراسر کشور را محکوم می‌کنیم

فراخوان به نیروهای چپ در سراسر جهان: در کنار مبارازت مردم ایران بایستید!

همبستگی با خیزش توده ای در ایران !

آخرین اخبار از دانشجویان زندانی

شماره ۱۱۱ مجله حقوق ما؛ تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان

قطعنامه درباره‌ی نقض فاحش و نظام‌مندِ حقوق بشر در ایران

راه حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و ربط آن به جنبش مردم

در پشتیبانی از خیزش مردم ایران در براندازی نظام استبداد جمهوری اسلامی

«برای رفع خشونت و تبعیض بر زنان، متحدانه گام برداریم»

مردم متحد شکست نمی خورند!

ایران: دولت‌مردان باید به سرکوب مرگبار معترضان خاتمه دهند

سرکوب وکشتارمردم تابه کی؟

پیوستن دانشجویان به اعتراضات؛ تعطیلی ۲۲ دانشگاه

تصاحب به‌مدد سلب مالکیت در کالایی‌سازی آموزش عالی

شماره ۱۱۰ مجله حقوق ما: محرومیت از تحصیل به خاطر عقیده

آموزش مقاله، پروپوزال و پایان نامه نویسی

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی حکم زندان دو تن از اعضا

ترقی فردی، در سایه مرگ امر جمعی درباره‌ی تحصن سها مرتضایی دانشجوی ستاره‌دار دانشگاه تهران و شورای صنفی این دانشگاه یادداشت ارسالی به کانال دانشگاه ما

ستم علیه زنان و تکلیف ما