در این گفت و‌شنود، واقعه ۱۵ بهمن ۱۳۲۷، سوءقصد به پادشاه، بگیر و ببند پس از آن، اولین دادگاه سیاسی کشور پس از شهریور ۱۳۲۰، رساله یک کلمه اثر میرزا یوسف خان تبریزی، دستگیری پرویز شهریاری، مهندس صادق انصاری، منوچهر هوشمند راد..اشاره می‌شود. همان روز زنده‌یاد باقر مومنی هم گلوله می‌خورد…

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)