هفته پیش انتخابات شورایاری تهران برگزار شد. اما نقش و مسئولیت شوراهای مختلف در ایران چیست؟
 
نقش شوراهای شهر و روستا

نقش شوراهای شهر و روستا

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)