داده قابل اتکاء ابزار قدرتمندی است که کنشگران می‌بایست برای تغییر به سوی استفاده از آن تلاش کنند. استفاده مؤثر از داده برای آگاهی‌رسانی و ارائه اطلاعات کلیدی پیرامون مسائل عمومی می‌تواند موجب تغییر در سیاست‌گذاری‌ها و رفتار عمومی گردد. کنشگران موفق در سرتاسر دنیا، داده و اطلاعات را به سان ابزاری به کار می‌گیرند تا دیگران را همراه ساخته، حمایت عمومی کسب کرده و افکار عمومی را آگاه سازند، با تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیران در جامعه تغییر ایجاد کنند و حکومت‌‌ها را نسبت به اعمال و تعهدات‌شان مسئولیت‌پذیرتر سازند. با این حال، دست‌یابی به تغییر واقعی نیازمند درک آن است که کی و چگونه داده و اطلاعات را می‌توان به عنوان مدرکی برای اثبات حقیقت و افشای واقعیت به کار گرفت.

جزوه نبض‌ایران پیرامون کاربرد داده در فعالیت مدنی را اینجا دانلود کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com