شماره ۴۰ نشریه “علیه بیکاری” به تاریخ پانزدهم شهریور  ماه ۱۳۹۸ منتشر شد.

فهرست مندرجات این شماره:

کمیته امداد و دمل چرکین بهره کشی از زنان

مافیای رسمی و قانونی بازار کار زنان

یک شهر و یک اعتصاب: اراک و بازهم هپکو

اعتراضات و حق طلبی کارگران هپکو در متن مبارزه طبقاتی در ایران

درد در همه جا یکی و درمان نهایی هم در همه جا یکی است!

دانلود: www.a-bikari.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com