شماره ۴۰ نشریه “علیه بیکاری” به تاریخ پانزدهم شهریور  ماه ۱۳۹۸ منتشر شد.

فهرست مندرجات این شماره:

کمیته امداد و دمل چرکین بهره کشی از زنان

مافیای رسمی و قانونی بازار کار زنان

یک شهر و یک اعتصاب: اراک و بازهم هپکو

اعتراضات و حق طلبی کارگران هپکو در متن مبارزه طبقاتی در ایران

درد در همه جا یکی و درمان نهایی هم در همه جا یکی است!

دانلود: www.a-bikari.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)