صفحه‌ی ویژه‌ی

Mostafa59

آخرین مطالب :


کیفرخواست و انتقام معدنچیان طبقه کارگر


پیژامه‌های سفید بر سرنیزه‌های شکست بورژوازی در هفت تپه


انتشار شماره ۶۵ نشریه علیه بیکاری


علیه تنهایی و ناامیدی، علیه خودکشی


اسرار نهفته در “مرگ” یک وزیر کار!


درد دلهای فصل تعیین دستمزد با مارکس و خدا!


کرونا و بی پناه همچون زحمتکشان افغانی در ایران

از زنان نساج تا پرستاران بیماران کرونا

در استقبال از روز جهانی زن: از اصفهان تا منچستر شرق

انتشار شماره ۵۵ نشریه “علیه بیکاری”


اینجا زنان همه چیز و هیچ‌اند!


از آق دره تا هفت تپه: تنگسیر طبقه کارگر ایران


گرسنگی کار خود را خواهد کرد


طرحی از آشغالدانی: “دستمزد منطقه‌ای کارگران”!


تعیین منطقه‌ای دستمزد، توطئه‌ای که باید در نطفه خفه شود!


جمهوری اسلامی و دو سردار، از خمینی تا سلیمانی


مرامنامه جنبش علیه بیکاری (شوراهای بیکاران)


مانیفست جنبش علیه بیکاری


شوالیه‌های پیروز نبرد “فوتبال  و زنان” در ایران


این کارگران نیستند که باید بر مزار هپکو و هفت تپه اشک حسرت بریزند


اعتراض کارگری باید دندان در بیاورد، باید گاز بگیرد!

سحر، پیکری که خاک ایران از پذیرش آن سر باز میزند


هفت تپه: استخوان  در گلوی دستگاه قضایی


شماره چهل نشریه «علیه بیکاری»


فساد قانون، قانون فاسد و جمهوری پاستوریزه اسلامی سرمایه  


اتشار شماره ۳۹ نشریه “علیه بیکاری”

آخرین نظرات توسط نویسنده Mostafa59

    نطری یافت نشد.