شماره ۵۵ نشریه علیه بیکاری به تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ منتشر شد

این شماره نشریه در گرامیداشت روز جهانی زن به کاوشی در کار و شرایط زندگی کارگران نساجی و اولین نسل کارگران زن صنعتی مدرن در ایران اختصاص دارد.

نشریه علیه بیکاری شماره 55

فهرست مندرجات

از اصفهان تا “منچستر شرق”

اصفهان در آغاز راهی تازه                                                   

فضای اعتراضی علیه کالاهای  خارجی                                   

اصفهان نو از راه میرسد                                                       

داستان با کارخانه نساجی وطن شروع شد                                                       

شرایط کار کارگران                                                            

رونق، تولید، باز هم رونق و اعتصاب اول                                

شواهدی بر سهم کارگران زن                                                 

او از ده سالگی کارگر کارخانه ریسندگی شد، پای صحبت اقدس سلطانی                                      

هشت کارخانه جدید … تولد “منچستر شرق” و اعتصاب دوم          

گزارشی از زاغه نشین های کارگری                                       

بحران و رکود، کارفرما: بروید کاه بخورید!                              

بحران سیاسی و رکود، تشتت در صفوف کارگران                      

با خون خود نوشتم: یا مرگ یا حمایت از کارگران نفت                 

آن سی سال لعنتی نساجی                                                      

جنبش کارگری “مردانه” و زنان کارگر

نشریه در سایت علیه بیکاری در دسترس علاقمندان است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)