مندرجات:

دست درازی قوه قضائیه به هفت تپه موقوف

پیش بسوی اتحاد علیه بیکاری: از کجا و چگونه دست بکار شویم؟

فساد قانون، قانون فساد و جمهوری پاستوریزه اسلامی سرمایه

باج سبیل جدید دولت از جیب کارگران

نشریه علیه بیکاری جمعه ها منتشر میشود و در سایت  زیر در دسترس است:

www.a-bikari.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)