نهادهای عمومی اغلب با حسن نیت خط‌مشیهایی اخذ میکنند، وعده می‌دهند و پول خرج میکنند تا به مشکلات مردم رسیدگی شود. اما آیا چیزی تغییر میکند؟ اگر نه مشکل کجاست و چطور میتوان آن را حل کرد؟
پایش روشی است که جامعه مدنی به کمک آن میتواند شواهدی دست اول گرد آورد تا پاسخ این سؤالها فراهم شود. در این مورد بیشتر بخوانید:

برنامه‌ریزی برای پایش در سطح محلی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)