به زودی فصل ارائه و تصویب بودجه شهرداری و بودجه کل کشور نزدیک می‌شود. بودجه نهادهای عمومی بر زندگی تک‌تک ما تأثیر دارد. با چرخه بودجه بیشتر آشنا شوید:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)