چقدر از #داده و #اطلاعات سر در می‌آورید؟ این #بازی آموزشی شما را به چالش می‌کشد. با دوستانتان هم به اشتراک بگذارید:

زباله داده: دانشتان پیرامون داده را بیازمایید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)