حال که سازمان مردم‌نهادتان را ثبت کردید نوبت آن است تا کمی به برنامه‌ریزی برای پیش‌برد امور فکر کنید. مجموعه نکته‌ها و دست‌افزارهای نبض‌ایران در رابطه با برنامه‌ریزی سازمانی ممکن است به کارتان بیاید. این مجموعه را از طریق پیوند زیر دنبال کنید:

نکته‌‌ها و دست‌افزارهایی در رابطه با برنامه‌ریزی سازمانی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com