بایگانی

باد بی نیازی سروش

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – روزها را در قرنطینه چگونه بگذرانیم؟

ما «در خانه می‌مانیم»، سلطه و سرمایه چطور؟

کرونا و طبقات کارگر غرب

بحرانِ کرونا؛ هیولایی که سرمایه‌داری لقمه در دهانش می‌گذارد

قانون جنگل، داروینیسم، نئوالیبرلیسم و کرونا

لغو تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی یا مردم؟

فاجعه ای که تبعات یکسانی ندارد

گم کردن سوراخ دعا: حکایت Covid-19 و عاشقان بی‌طرف طبیعت

آیا فاجعه کرونا ما را به دنیای بهتری برای زیستن رهنمون خواهد کرد؟

کووید ۱۹ و آوار دوباره آزار‌های نژادستیزانه

بزرگ‌ترین تهدید کرونا بازگشت به اصل خشونت‌آمیز بقا نیست بازگشت به بربریت با چهره انسانی

مجموعهء مقالات به انگلیسی از سایت “New Politics” در تجزیه و تحلیل اجتماعی و سیاسی کوید-۱۹

کمون پاریس در مقابله با بحران‌ها چه درسی برای ما دارد؟

تجمل و نعمت کُمونی: تخیلِ سیاسیِ کمون پاریس [به زبان انگلیسی]

“پیدایش فضای اجتماعی: آرتور رمبو و کمون پاریس”

رئالیسم، واسازی و (نظریه‌ی) منظر فمینیستی

به مناسبت سالگرد اعلام نخستین حکومت کارگری در جهان

کرونا و تقابل سیاست های دولت و نهادهای پزشکی

بیانیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست فاجعه جهانی کرونا نشانه شکست و درماندگی نظام سرمایه داری

تأثیرات سیاسی و اقتصادی کرونا

برای صلح پایدار به جای وابستگی قومی، باید آدرس های مشخص زنانه مقابل طالبان گذاشت

وبینار زمانه: «دولت غارتگر و توسعه اقتصادی» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

جلوه هایی از مقاومت فرهنگی مردم در مقابل کرونا

اهمیت فعالیت‌های گروهی در زمان کرونا!

پیامدهای حکومت غیر عادی

مشکل بنیادین سلطه‌ی غاصبانه‌ی خامنه‌ای و نیز حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بر ایران است

گروگان‌گیری ۸۰ میلیون نفری – ۲

مصاحبه آقای مرتضی عبداللهی از تلوزیون استقلال و آزادی با علی صدارت: چند پیشنهاد برای برخوردی مثبت ب …

دو سوال از آقای خامنه‌ای و مشاوران ایشان در ارتباط با سخنان روزهای اخیر