بایگانی

قانون اساسی باید در راه ایجاد دیکتاتوری و سلطه خارجی مانع ایجاد کند! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!)شماره ششم

قانون اساسی باید در راه ایجاد دیکتاتوری و سلطه خارجی مانع ایجاد کند! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین …

گزارش نقض حقوق بشر در ایران هفته سوم فروردین ماه ۱۴۰۰

علی خامنه ای چطور در قدرت مانده است؟ نگاهی به سرکوب در هفته گذشته

از مشروطه تا ۱۴۰۰: نگاهی به تأثیر عکاسی بر جنبش‌های مدنی و سیاسی در ایران

گذار از انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی در ایران

گفتگو با دکتر محمد قراگوزلو درباره کتاب “دشت لیلی” و تاریخچه اسلام سیاسی و چشم انداز جنگ بی پا …

برطبل پیروزی باید کوبید و یا بر طبل عزا؟

لغو تمامی تحریم‌ها چرا همیشه از سوی حکومت ایران طرح می‌شود؟

لغو تمامی تحریم‌ها چرا همیشه از سوی حکومت ایران طرح می‌شود؟

استمداد افشین سهراب زاده پناهجوی ایرانی در ترکیه اگر دیپورت شوم اعدامم می کنند

استمداد افشین سهراب زاده پناهجوی ایرانی در ترکیه: اگر دیپورت شوم اعدامم می کنند

در حمایت از اسماعیل گرامی

وجه تشابه جنبش مجاهدین سومالی (الشباب) با برادران سپاهی (دزدان دریایی) در چیست؟

اهمیت پرسشگری در ایجاد تحول تاریخی در ایران (قسمت سوم) – دکتر کورش عرفانی

یاد جان‌باختگان «گروپ هنری یوروم» و اِبرو تیمتیک را گرامی بداریم!

برنامه به سوی ایران آباد: ضرورت برخورد فعال شهروندان با شرایط دشوار معیشتی در سال جاری

سعید حجاریان و مزد گورکن از آزادی

بررسیِ کتابِ «چه کسی دولت-ملت را می‌سُراید؟ زبان، سیاست، تعلق»

 قیّم ملت یا قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد! (ولی فقیه سوم ؛ خطری  که در کمین است!)شماره پنجم

 قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد! (ولی فقیه سوم ؛ خطری  که در کمین است!)شم …

کرونا مانع اصلی فوران اعتراضات سراسری در ایران

کرونا مانع اصلی فوران اعتراضات سراسری در ایران

مذاکرات برجام و  هشدارها از درون آمریکا به بایدن

آیا بازگشت حکومت بایدن به برجام  هولوکاستی دیگر را در پی خواهد داشت؟

گزارش ارسالی یک بازنشسته برای سایت مادران پارک لاله ایران

ایا دون کوشیت جمهوری اسلامی در دریای سرخ به دنبال آسیاب‌های بادی می گردد؟

پاسخ وزارت امور خارجه‌‎ی آلمان به نامه‌ی کانون سوسیالیست و دموکرات هانوفر

یورش مذهب به کرامت انسان‌ها و بی‌تفاوتی سیاست – شیرین قریشی، فعال حوزه کوییر از کردستان

پیامک‌های علیه فراموشی

درباره تقاضای برگزاری رفراندم در همین رژیم و کلا مضحکه انتخابات در ایران

تطهیر چهره‌ی حکومت خونریز با رژ لب قرمز

درس‌هایی از کنگره ایرانیان کانادا

اهمیت پرسشگری در ایجاد تحول تاریخی در ایران (قسمت اول) – دکتر کورش عرفانی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: در آستانه یازده اردیبهشت، روز کارگران هستیم!

کارگران غیر رسمی نفت: در استقبال از “اول ماه مه” روز جهانی کارگر

حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهید! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!)شماره چهارم

حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهید! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!)شماره چهارم