بایگانی

حمله موشکی به منطقه دیپلماتیک بغداد

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

در گزارش راغفر و سلطانی خطاب به مردم منتشر شد؛ جنگ آمریکا علیه ایران یا جنگ بر سر نفت؟

پرسش در شیوه‌های کنونی تفکر و عمل: نگاه پارلمان اروپا به آینده

رسالۀ شیخ محمّد تقی نجفی- نصایحِ حضرت بَهاءُالله به عالَم

جامعه سه شقه شده «خودی، نُخودی، بیخودی»

جنبش دانشجویی راه پیشروی خود را بازیافته است

توفان تویتری – #آزادی_بی_وثیقهء عزیرانمان را فریاد میزنیم!

دو گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور درباره افزایش خطر جنگ و وظایف هواداران صلح و دموکراسی

رسالۀ شیخ محمّد تقی نجفی- وحدتِ اَدیان و یگانگیِ نوعِ بشر

قانونی شدن اتحاد مدنی همجنس‌ها در پارلمان تایوان

حواس‌ها را پرت کن، تفرقه بیانداز، حذف کن: استفاده از مفاهیم شفافیت و مسئولیت‌پذیری برای توجیه وضع مقررات بر فعالیت نهادهای جامعه مدنی

حسن سعیدی را آزادکنید

دیدارهای رضا شهابی با نمایندگان کارگران از کشورهای دیگر در فرانسه

اهانت نادر فتوره چی به رضا شهابی (درست پس از حملات رسانه های دولتی به شهابی) نادرست و محکوم است.

شکستن کلیشه‌های لباس پوشیدن توسط چهار نماینده اقلیت جنسی در پارلمان تایلند

وطن پرستی به سیاق پان ایرانیسم

ما جنگ نمی‌خواهیم

نُتردام ما کجاست؟

چپگرایی، شیشه‌ی عمر حکومت اسلامی

نه به جنگ علیه مردم و کشور ایران، آری به عملیات نظامی‌ علیه نظام جمهوری اسلامی

دروغهای ریز و درشت روح الله حسنیان در باره اعدامهای تابستان 67 با نگاه سیامک نادری

بزرگترین خبر دروغ پایان قرن بیستم

خاتمی فدرال و عوامفریبی

نامه به دانشجویان چپ دانشگاه تهران: شعار بر علیه اپوزیسیون رژیم اسلامی اشتباه است

دانشجویان مارکسیست دانشگاه تهران زندگی را فریاد زدند!

«فموناسیونالیست‌ها» به‌دنبال جذب رای زنان‌اند

ترامپ دوست تو نیست، به مادرت خیانت نکن!

خلیج پارس – خلیج تونکین

برای بهبود اوضاع ایران، منتظر رهبری و رهبران نباشیم!