نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش بیست و هفت (چهل سالگی انقلاب اسلامی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۷ پاریس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)