در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش بیست و نهم (ترجمه یکی از کتابهای ژاک لاکان) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۸ پاریس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)