نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش بیست و نه (این باغ را هوا تویی!) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۷ پاریس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)