بایگانی

اصول هستی‌شناختیِ بنیادین مارکس

چه چیزی در برابر «امید»؟

دانشگاه پولی: نئولیبرالیسم، دانشگاه و سیاست‌زدایی

لکنت زبان چیست و چگونه قابل تشخیص است؟

«گوش کن آدمک» براساس ایده‌ای از ویلهلم رایش

ایران را سوریه، یمن و هیروشیما نکنید!

حیدر کریمی, باربر سالمند مشهدی

نقد منفی، نقد مثبت

دختر جبر: زندگی مریم میرزاخانی ریاضی‌دان ایرانی

حکومت قرون وسطایی؛ به نام اسلام عزیز و مظلوم به کام چپاولگران

اگر بعنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شوم…

درآمدی بر “تولید فضا”ی هانری لوفور

تبیین مفهوم “حق به شهر” بر مبنای دستگاه فکری “هانری لُـهِ فور”

“فرافلسفه‌” از منظر هانری لوفور – نبشتهء: اندی مریفیلد – ترجمه: آیدین ترکمه

نقد زندگی روزمره – هنری لوفور

آهنگ “هیهات” (چنینی و چنانی) – سرودی عاشقانه در همبستگی با کارگران مبارز هفت تپه, فولاد اهواز, معلمین, کامیون رانان,….

ویدیو: تعیین جنسیت در انسان و حیوانات

در کنار رفیق فرمانده

دو ماه از دستگیری فعالان زن در “روز جهانی کارگر” می گذرد.

سرکوب هویتِ رژیم است

جنبش دفاع از محیط زیست!

صوراسرافیل و شمع رو به مرگ ژورنالیزم کنونی ایرانی

سانسور پیشینهء چپِ زنده یاد “فیروز گوران” از سوی رسانه های داخل و خارج

وضعیت انفجارآمیز جامعه و گسترش جنبشهای مطالباتی

همنشین بهار: تئوری ریسمان String Theory تارهای رقصندهٔ انرژی

“اصلاح‌طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا” – در دهمین سالگرد جنبش سبز

«نظرسنجی» هایی که آورده جدیدی ندارند!

درخواست ۱۴ تن از فعالین مدنی- سیاسی داخل کشور برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی ایران

۱۷ خردادماه سالروز تولد “محمد جعفر پوینده” است.

مذهب ابزار درونی سرکوب کارگران و مردم زحمتکش