بایگانی

وداع با آخرین پارتیزان اروپا

کُردها

یادهای زندان به کوشش منصوره شجاعی

چرا در استبداد روانشناسی در برابر جامعه‌شناسی قرار می‌گیرد؟

تحولات امام تحول …

مردان فمینیست خطرناک برای نظم جنسیتی پدرسالار

ارزش: کالا، پول و سرمایه – استنتاجی دیالکتیکی از کتاب کاپیتال کارل مارکس

ده توهم بزرگ تاریخ معاصر ایران

دیکتاتوری، پرولتاریا، سوسیالیسم – “تولیدکنندگان همبسته”

سوسیالیسم بدیل رهایی بخش مردم استثمار شده و ستمدیده

هزاران گل فریاد کاشتیم

“از یاد نبر خون جوانانش را”

یاد روز نامه – پروژه‌ای علیه فراموشی و در جهت حفظ حافظه تاریخی

مارکس-انگلس، مارکس یا انگلس

دانا شدن که آمپول نیست، به آدم تزریق کنند! شاه و خمینی چگونه به ارش رسیدند؟

مقوله ملت- دولت مفهومی ناشناخته

ادعای بی‌شرمانه خامنه‌ای: ”گروه‌های مسلح به روی مردم اسلحه کشیدند”!

سخنرانی پایانی ژک لکان در اختتامیه‌ی کنگره‌ی «انتقال»

معرفی کتاب فیدل و مذهب

استودیوهای جهانی تهران/ تأملی بر گذار سیاسی-‌اجتماعی سینمای ایران

کی دهد این جامها کفاف مستی آقا؟ پر کن پیاله را…!

آرتور کُستلر از نگاه ِ جورج اُروِل

عبدالکریمِ سروش و فلسفه ى علم در ايران

کارل مارکس و قدرت تجرید

مادربزرگ گیلانی، در سوگ میرزاکوچک خان به گیلکی مرثیه می‌خواند

بلا چاو: ترانهٔ مقاومت از فاشیست‌ها تا سرمایه‌داران

سازمان مجاهدین خلق لنگ حمام! (جعبه سیاه3)

سازمان مجاهدین خلق لنگ حمام! (جعبه سیاه۳)

آبادان بار دیگر شهری که دوستش داشتم!

برخوردی با احمد فردید

فیلسوفان، به شیوه های گوناگونی، جهان را فقط تفسیر کرده اند در حالیکه نکته اصلی تغییر آن است