بایگانی

کانال تلگرامی «هم راه کارگران» منتشر می کند: «دستاوردی» به نام «کاچی»/ یادداشت سوم

قرارداد سفيد امضا

مسألۀ مسکن: درد بی مسکنی خانه به دوشان!

تنش در روابط جمهوری اسلامی و ارمنستان

فقط پاسخی بسیار جسورانه به بحران می‌تواند ما را به جایی برساند

هم راه کارگران:مصوبه مزدی شورای عالی کار و رابطه تورم با «دستاوردی» به نام «کاچی»/یادداشت دوم

کانال تلگرامی «هم راه کارگران» منتشر کرده است: یادداشت اول مصوبه مزدی شورای عالی کار و «دستاوردی» ب …

از کاخ اکبر تا کوخ عمران

ذات، پدیدار، فرانمود

«حقوق‌بشر» گرائی و از توان اُفتادگی ایدئولوژی‌های انقلابی

زنان کورد: خشونت و ستم تقاطع یافته

لگدمال‌شدگان حاشیه‌نشین

نرمالیزه‌سازی بحران کرونا و چالش چپ (۲): بازاندیشی در معنای کشتار جمعی | امین حصوری

اثرگذاری متقابل سیاست و کرونا در ایران

تحلیل وضعیت اقتصادی: از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هایی – جلسه دوم

صنعت فرهنگ: کالا شدگی و تولیدات فرهنگی

لگدمال‌شدگان حاشیه‌نشین

واژه‌ی انعطاف‌پذیر طبقه

کانال تلگرامی «هم راه کارگران» منتشر نموده است: مبارزه با فساد یا فریبکاری و تصفیه حساب جناحی و رقا …

نظم اسطوره‌ای در جهان سرمایه‌داری

کرونا و بحران مدیریت درمانی در کشورها

گامی تازه در نقد مارکسی

گامی تازه در نقد مارکسی

بازار بورس، بازار ورود یا خروج سرمایه؟

تأثیرات پاندمی بر مشاغل زنان کارگر

تفاوت‌‌های پنهان بی‌خانمانی زنان و مردان

به دنیای قبل باز نگردیم

قتل ناموسی رومینا اشرفی باید سرآغاز اعتراض جهانی جامعه مدنی، برای برابری زنان در قانون اساسی ایران …

ما همه باید فمینیست باشیم

دستمزد در کشاکش بازی‌های دولت و آنهایی که خیلی می‌دانند

مروری بر گفت‌وگوی ناصر مهاجر با رادیو زمانه* با عنوان کرونا از نگاهی تاریخی