بایگانی

مالیات مردم کجا مصروف می شود و چرا مالیات پرداخت کنیم ؟! 

کارگران توانایی پرداخت اجاره خانه‌های تهران را ندارند: تهران کارگران را پس زد

«بحران سرمایه‌داری» آن چیزی نیست که اروپایی‌ها تصور می‌کنند

سه دهه همنشینی دین و نولیبرالیسم در ایران

ایالات متحدۀ کار

درنگی سنجشگرایانه درباره‌ی نئولیبرالیسم

فموناسیونالیسم: همبستگی فمینیسم و ناسیونالیسم نولیبرالی

افزایش وام ازدواج و شیوع پدیده کودک‌همسری/ کدام خلأ قانونی به بی‌قانونی دامن زده است

نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟ − گفت‌وگو با محمد مالجو

نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟ − گفت‌وگو با پرویز صداقت

انقلاب ایران و همسفران ترامپ

تبعات افزایش قیمت بنزین بر دانش آموزان و معلمان روستایی

ایران زیر سیطره مافیا!

استبداد و خون، استبداد و سیل، استبداد و انتخابات

سخنگوئی و رهبری براندازی به شجاعت، پیگیری، پایداری ، و تداوم نیاز دارد،

سیاست در دنیای چندین خرده قطبی

شتابنده‌ی خشمِ سراسری؛ سهم محیط زیست در اعتراضات ایران

روایت تصویری از کولبران…….. آنجا که باد گلوله می‌آورد

روایت کارگران از اعتراضات آبان‌ماه؛ درد ناداری در رگ‌های «اسلامشهر»/ نه اغتشاش کردیم و نه بانک آت …

رویترز گزارش داد: ۱۵۰۰کشته در آبانِ خونین ایران قتل عام؛ وقتی «آقا» بخواهد کار را «جمع» کند

نگرانی‌های یک پدر ایرانی در روزگار نئولیبرال………. ما دایناسورهای منقرض‌شده‌ایم

این خون‌ها…

اعتصاب دو دی معلمان

گزارش و ارزیابی از اعتصاب دوساعتۀ معلمان

عمر طولانی‌تر از مرحمت سرمایه‌داری نیست

کشتار کولبران نان‌آور خانه جنایت علیه بشریت است

شورشیان بی سر

درباره‌ی بنیان‌ها و سازوبرگ‌های دولت در «جنوب جهانی»؛ با نگاهی به خیزش‌های توده‌ای فرودستان

سوسیال‌دمکراسیِ ضدانقلابی در اتریش

مطرودان کیش

نشانه شناسی شعار علیه نئولیبرالیسم در تظاهرات دانشجویان در ١۶ آذر