فصل پنجم

 

نویسنده:‌

مهرداد وهابی
استاد علم اقتصاد در دانشگاه سوربن شمالی

مترجم: یپرم خان هایریک

ترجمه فصل پنجم – قسمت اول و دوم

تاریخ نشر:‌ بهار ۱۴۰۳

 

نوشتار حاضر ترجمه بخش‌های یکم تا ششم  فصل پنجم کتاب مهرداد وهابی با عنوان «انفال و اقتصادیات اسلامی» است که درسال ۲۰۲۳ به انگلیسی انتشار یافت و منبع مرجع (reference) آن به قرار زیر است:

Vahabi, Mehrdad, 2023, Destructive Coordination, Anfal and Islamic Political Capitalism: A New Reading of Contemporary Iran, Palgrave Macmillan.

ترجمه کامل این فصل که دربرگیرنده صفحات ۱۴۵-۱۹۳متن انگلیسی است در دو قسمت به فارسی انتشار خواهد یافت. قسمت نخست مشتمل بر بخش‌های یک تا شش فصل پنجم دربرگیرنده‌ی صفحات ۱۴۵ تا ۱۷۰، و قسمت دوم از بخش هفتم تا پایان و منابع مرجع (صفحات ۱۷۰-۱۹۳) که آن نیز تقریبا ۲۵ صفحه می‌شود. قسمت نخست به نظریه انفال در اسلام اختصاص دارد و قسمت دوم به موضوع  انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نادیده گرفته شدن آن در میان اقتصاددانان و عموم پژوهشگران علوم اجتماعی در ایران و جهان اختصاص خواهد یافت.

طبعاً برخی مفاهیم مطروحه در این بخش در فصول پیشین کتاب تشریح شده‌اند. برای نمونه، مفهوم «هماهنگی ویرانگر» در فصول دوم و سوم، و مفهوم «سرمایه‌داری سیاسی» در فصل چهارم به تفصیل تشریح و تبیین شده‌اند. علاقمندان می‌توانند بدان فصول رجوع کنند و ما امیدواریم در آتیه با ترجمه کامل کتاب به فارسی مشکل پیگیری مفاهیم در فصول مختلف رفع گردد.

قابل ذکر است که در ترجمه فارسی برخی پانویس‌ها افزوده و حک و اصلاحاتی از جانب مولف صورت گرفته است که در متن انگلیسی وجود ندارد. به این اعتبار خواننده فارسی زبان از مزیتی نسبی در قیاس با خواننده متن انگلیسی برخوردار است. در آتیه نزدیک ایران آکادمیا کل ترجمه فصل پنجم را در یک نسخه واحد پی دی اف منتشر خواهد کرد.

برای مطالعه نسخه دیجیتال کلیک کنید:

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)