بایگانی

اعتراض مردم و گاندی‌های نابهنگام اما خوشبختانه بی‌تاثیر و بی‌پایگاه؛ فرج سرکوهی

گزارش شاهدان عینی از انقلاب روژاوا: قدرتگیری زنان

پیوستن دانشجویان به اعتراضات؛ تعطیلی ۲۲ دانشگاه

تبدیل برنامه‌های قانونی به جاسوس‌افزار، برای حمله به کاربران آسیای میانی

اصل صلاحیت قضاییِ جهانی « اجرای عدالت»!

در حاشیه گرانی بنزین و قطع اینترنت. آیا اعتراض بدون «اینترنت» ممکن است؟

شوک درمانی قیمت سوخت؛ دارو یا زهر؟

«به جای گران کردن بنزین بودجه مراکز مذهبی را قطع کنید! »+ جدول بودجه این مراکز

آثار فرمانبری«اتاق جنگ اقتصادی نظام» از آیت‌الله خامنه‌ای / آن هم از پادشاه است…

گفت‌وگوی دائمی خداباور و خداناباور؛ در امکان، ثمربخشی و ضرورت

دوازدهمین شماره “آوای تبعید” منتشر شد

مفهوم پردازی «روان» در «عصر استثمار»: به سوی روانشناسی اجتماعی زندگی روزمره

برخی خبرهای زنان زندانی سیاسی از زندان های رژیم

نعمت «تحریم» و کودتای تعدیل ساختاری

سریعا مرورگر کروم را به روز کنید

کودتای نظامی در بولیوی و سکوت لیبرال دمکراسی غربی

کوردستان، روژئاوا، پروبلماتیکا (در ضرورتِ درکِ دیالکتیکِ رهایی‌بخشِ روژئاوا)

مردِ خوب مردِ مرده است

دستگاه ما شامل چه اطلاعاتی از ماست؟

مرگ البغدادی هیچ چیزی را در وضعیت داعش تغییر نخواهد داد

شب بلند بخشش و اعدام

سی آی ای مبتکر و قاتل ابوبکر البغدادی

بدافزاری که با تکنیک جدیدش، سیاست های احراز هویت دو مرحله ای گوگل در را دور می زند

تصاحب به‌مدد سلب مالکیت در کالایی‌سازی آموزش عالی

قدرت حقیقت، قدرت دروغ و سیاست‌ورزی واقع‌بینانه

نقاب بر چهره معترض‌ها

شماره ۱۱۰ مجله حقوق ما: محرومیت از تحصیل به خاطر عقیده

استقلال ملی و دشمنانش: گفتمان فراماسونری، استالینیستی و “جهانی شدن”

جنسیت بدونِ هویت: سیاست فمنیستی و تفاوت جنسی

چـرا فقط مـا زن‌ها بایـد گذشـت و فـداکاری داشـته باشـیم