استانداردها و رفتارهای دوگانه، حماقت یا رذالت؟ در نهایت به زیان عاملان است

ده‌ها سال بلوک موسوم به غرب (اتحادیه اروپا، امریکا و برخی از ائتلافیانش)، یک سری نهادهای بین المللی بوجود آودند با ادعای برای برقراری صلح و عدالت و حقوق بشر و مبارزه با فساد، قاچاق، … ادامه خواندن استانداردها و رفتارهای دوگانه، حماقت یا رذالت؟ در نهایت به زیان عاملان است