فعلا لینک های زیر مرور کنید

پیشنهادهای مهمی هست از میان همین لینکها

مطالب تکمیلی، از اکبر گنجی تا پان ها، به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)