بایگانی

”حقوقِ بشر”گرائی و از توان اُفتادگی ایدئولوژی انقلابی

آزادی: جستاری در مفهوم و تاریخچه از منظر متفکرین لیبرال

چگونه نکات مثبت نظام آموزشی ژاپن را در ایران پیاده کنیم؟ (قسمت چهارم) – دکتر کورش عرفانی

آیا دین جزئی از فرهنگ است و یا ضد فرهنگ و بازدارنده توسعه جوامع؟!

چگونه نکات مثبت نظام آموزشی ژاپن را در ایران پیاده کنیم؟ (قسمت سوم) – دکتر کورش عرفانی

لوئی فردینان سلین، افسانه ادبیات و حقیقتِ تاریخی

از تجاوز به کودک ۱۷ ماهه تا ناموس کشی/ نگاهی که زنان را ملک جنسی می‌داند چه تاثیری بر رفتار اجتماعی …

استاد آوازه‌خوان در آغوش مردسالاری

روش‌شناسی کاربردی بی‌نهایت‌گرایی – زندگی اجتماعی در یک ایالت هند (قسمت چهارم) – دکتر کورش عر …

چگونه نکات مثبت نظام آموزشی ژاپن را در ایران پیاده کنیم؟ (قسمت اول) – دکتر کورش عرفانی

اهمیت پرسشگری در ایجاد تحول تاریخی در ایران (قسمت هفتم) – دکتر کورش عرفانی

اهمیت پرسشگری در ایجاد تحول تاریخی در ایران (قسمت ششم) – دکتر کورش عرفانی

اهمیت پرسشگری در ایجاد تحول تاریخی در ایران (قسمت پنجم) – دکتر کورش عرفانی

اهمیت پرسشگری در ایجاد تحول تاریخی در ایران (قسمت چهارم) – دکتر کورش عرفانی

گلچین شعر جهانی به زبان ترکی؛ انتشار “آه، لس آنجلس” سروده مجید نفیسی در این مجموعه

بیانیه ۳۳۰ نویسنده و فعال فرهنگی و مدنی برای آزادی بی قید و شرط نویسندگان و اهالی قلم در بند

اهمیت پرسشگری در ایجاد تحول تاریخی در ایران (قسمت سوم) – دکتر کورش عرفانی

اهمیت پرسشگری در ایجاد تحول تاریخی در ایران (قسمت دوم) – دکتر کورش عرفانی

بررسیِ کتابِ «چه کسی دولت-ملت را می‌سُراید؟ زبان، سیاست، تعلق»

اهمیت پرسشگری در ایجاد تحول تاریخی در ایران (قسمت اول) – دکتر کورش عرفانی

روش‌شناسی کاربردی بی‌نهایت‌گرایی – زندگی اجتماعی در یک ایالت هند (قسمت دوم) – دکتر کورش عرفا …

روش شناسی کاربردی بی نهایت گرایی – بحران زیست محیطی در پسماند در قزوین (قسمت پانزدهم) – کورش عر …

تایتان ها، دایدالوس و روژاوا

ایام تعطیل و جشنهای تغییر فصول

نگاهی به نوروز از پنجره ی تاریخ و فرهنگ

شرکت های دانش بنیان و نقش بالقوه ی آنها در شکوفاسازی اقتصاد ایران (قسمت دوم) – دکتر کورش عرفانی

چگونه فرمول دولت ضعیف – ملت ضعیف را به نفع ملت تغییر دهیم؟

چرا به جهان‌بینی نیاز داریم؟ (قسمت یازدهم) – دکتر کورش عرفانی

چرا به جهان‌بینی نیاز داریم؟ (قسمت پنجم) – دکتر کورش عرفانی

جهان‌بینی بی نهایت‌گرایی و ضرورت آن (از سلسله بحث‌های بی‌نهایت‌گرایی- قسمت ۸) – دکتر کورش عرفا …