بایگانی

بررسی تصویرسازی در غزل‌های شریف سعیدی

جایگاه اسلام در آینده ایران- صحبت های جهانشاه رشیدیان با رضا وضعی

زنان کارگردان عرب، دشواری‌ زن بودن را ثبت می‌کنند

هنرشویخانه: زمین‌هنرخواریِ تراژیک در سالن شهر

  لوئی فردینان سِلین : افسانه ادبیات و حقیقت ِ تاریخی

قصه بنفشه و عشق باغبان پیر!

عمران راتب “دود شد و به هوا رفت”

بیاینه تحلیلی شوراى هماهنگی تشکل های صنفى فرهنگیان ایران به مناسبت فرا رسیدن سال جدید تحصیلی٩٧-٩٨

«تغییر هویت» با تیغ جراحی؛ ایران بهشت تراجنسیتی‌ها نیست!

من هم کودک کار بودم!

یادداشت‌هایی از تهران

معرفی رضا وضعی به عنوان برنامه ساز تلویزیون صدای ایران

«روشنفکران» و «اپوزیسیون» از چه می ترسند؟ – نوشتاری کهنه با موضوعی نوتر از دیروز

sajad sepehri

غزل«چوگان خونین»

فعالیت سوداگرانه و فرهنگ بازارمحور!

داریوش آشوری، اندیشمند ایرانی هشتادساله می‌شود

حیات نعمت سمرقندی: بازار را در مزار دیدم …

زبان فارسی چطور در ایران تفوق یافت؟

احترام به متفاوت بودن؛ شناخت و مقایسه میان Geek و Nerd

ریشه ادبیات سخیف و فحاشی در عرصه مبارزه و مبارزان در چیست؟

سرمایه‌داریِ مدرسه

من خود ایران هستم!

چهار تیشه‌ای که به ریشه آموزش و پرورش زدیم

جمهوری اسلامی و قانون آهنین نخبه‌کُشی

خواهان آموزش کیفی و رایگان برای تمام کودکان این سرزمین هستیم

نمایشگاه کتاب به نفع چه کسانی است؟

“نگاه نو” فیلم مستند از زندگانی هنرمندان جوان تاجیکستان

فارسی و لهجه‌های نداشته‌اش

بگذارید رضا شاه آرام گیرد

پروفسور، لقبی ناشفاف که اعتبار می آورد