بایگانی

جمهوری اسلامی و قانون آهنین نخبه‌کُشی

خواهان آموزش کیفی و رایگان برای تمام کودکان این سرزمین هستیم

نمایشگاه کتاب به نفع چه کسانی است؟

“نگاه نو” فیلم مستند از زندگانی هنرمندان جوان تاجیکستان

فارسی و لهجه‌های نداشته‌اش

بگذارید رضا شاه آرام گیرد

پروفسور، لقبی ناشفاف که اعتبار می آورد

شعر “پنجره”

واکنش مردم در مواجهه با اقلیت‌های جنسی /برنامه نگاه هفته، شادی امین

آتش مدرنیته، جهانی شدن و علوم انسانی در حوزه علمیه

در ادامه کی گند زد؟ در باب چپ غرب ستیز، چپ ستیزی و باقی حکایت…

کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز

سطل آشغالی به نام «فرهنگ»

پوست شتر و گاو مش‌حسن

– وقوع انقلاب بهمن یک ضرورت تاریخی ، اما برامدن ج.ا. از درون آن اجتناب ناپذیر بود

الهام از “گاندی” برای مبارزه با جرم‌انگاری همجنسگرایی

اعتراضاتِ اجتماعی-فرهنگی با چاشنیِ اقتصادی

چه‌خبر از شعر، ویسکی، آبجو و تکیلا

ارزش‌های فرهنگی – اجتماعی شکل یافته از سیاست‌های فرهنگی

شکل‌های زندگی: رئالیسم دولت‌آبادی, گرمی و سردی در ادبیات ما

در آرزوی کتابخانه‌ای زنده

ما تربیت نشدیم

متن شماره ی شصت از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و هشت از کتاب دیل گپ

واکنش‌ها به درگذشت «علی‌اشرف درویشیان»

«علی اشرف درویشیان» پدر ادبیات ایران درگذشت.

متن شماره ی پنجاه و چهار از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و دو از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه وشش از کتاب دیل گپ

خطا در ترجمه و بدفهمی در ترجمان