بایگانی

پوست شتر و گاو مش‌حسن

– وقوع انقلاب بهمن یک ضرورت تاریخی ، اما برامدن ج.ا. از درون آن اجتناب ناپذیر بود

الهام از “گاندی” برای مبارزه با جرم‌انگاری همجنسگرایی

اعتراضاتِ اجتماعی-فرهنگی با چاشنیِ اقتصادی

چه‌خبر از شعر، ویسکی، آبجو و تکیلا

ارزش‌های فرهنگی – اجتماعی شکل یافته از سیاست‌های فرهنگی

شکل‌های زندگی: رئالیسم دولت‌آبادی, گرمی و سردی در ادبیات ما

در آرزوی کتابخانه‌ای زنده

ما تربیت نشدیم

متن شماره ی شصت از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و هشت از کتاب دیل گپ

واکنش‌ها به درگذشت «علی‌اشرف درویشیان»

«علی اشرف درویشیان» پدر ادبیات ایران درگذشت.

متن شماره ی پنجاه و چهار از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و دو از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه وشش از کتاب دیل گپ

خطا در ترجمه و بدفهمی در ترجمان

جامعه‌ای رقاص و پوست‌انداز

راه نجات؛ این محرم و صفرست که …

مدرسه بی‌جنسیت در انگلستان جایزه برابری ال‌جی‌بی‌تی را از آن خود کرد

اخلاق‌ناباوری زرتشت نیچه نقطه‌ مقابل اخلاق‌باوری زرتشت اصلی است

مسئولیت مورخان آکادمیک بر دوش مورخان عامه‌پسند

کارتونی* بنامِ «اپوزیسیون» و «روشنفکرِ» ایرانی – نگاهی به انتقاداتِ بجای «مانی» – خسرو ثابت قدم

فاصله مارکسیسمِ ایرانی با مارکسِ واقعی – خسرو ثابت قدم

شعر و شاعر آنارشیست _علی عبدالرضایی

بچه‌های مانده در برزخ

​به مناسبت سالروز درگذشت صمد بهرنگی

پانزده سئوالی که نباید از کتابخوان‌ها بپرسید

نمونه ای دیگر از دون مایگی برخی «روشنفکرانِ» ایرانی

همدلی با کسی که شبیه ما نیست