از تغییر واحد پول ملی تا مصالحه داخلی و خارجی، گذار مسالمت‌‌آمیز، تغییرات نمادین بُرد-بُرد برای حاکمان فعلی و مخالفان ج.ا بدون هزینه غیر قابل جبران…

از تغییر واحد پول ملی تا مصالحه داخلی و خارجی، گذار مسالمت‌‌آمیز، تغییرات نمادین بُرد-بُرد برای حاکمان فعلی و مخالفان ج.ا بدون هزینه غیر قابل جبران، برای گذار بن‌بست پان‌اسلامیسم به ملی‌گرایی، حفظ اشخاص موافقان تعییر ج.او مخفالفان ج.ا حول گذار مسالمت‌آمیز و…