راه‎های خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران

الف- مصالحه و آشتی ملی حاکمیت ج.ا با عموم مردم، به رسمیت شناختن آزادی‎‌های بدیهی حقوق بشری مصرح در اصول قانون ج.ا (زندگی، اشتغال، ازدواج (اعم شرعی چهار دین و آزاد برای سایر شهروندان و … ادامه خواندن راه‎های خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران