رگه‌هایی از امید(قاهر پهپاد میشود) تا بررسی پیشنهاد غنی‌سازی ۹۰% یا اجاره زیردریایی اتمی؟!

در مطالب شخصی تحت نام مستعار “کوروش بیت‌شکنانه” پیشنهادهایی متعددی برای راه حل مسائل مختلف همچون اکانت فعلی امثالهم (به مردم) ارائه شد، مانند تبدیل قاهر ۳۱۳ به پهاد. بسیاری اشخاصی مانند امثالهم بواسطه انتشار … ادامه خواندن رگه‌هایی از امید(قاهر پهپاد میشود) تا بررسی پیشنهاد غنی‌سازی ۹۰% یا اجاره زیردریایی اتمی؟!